MONITOR CULTURAL * on-line

~„Problema germană“

O problemă extrem de delicată este aceea pusă de ipotetica reunificare germană. În contextul procesului de uniune europeană se poate evoca, în acest caz, o chestiune primordială: să ştim care vor fi relaţiile între reunificarea germană şi unificarea europeană. Este prea devreme pentru a se forma o opinie asupra acestei probleme, ceea ce n-ar trebui să împiedice analizarea unei prospecţiuni geopolitice realiste. Să punem în mod simplu, cîteva întrebări, fără a da răspunsuri:

– Un stat reunificat german n-ar cîntări prea greu în plin centru al Europei, pînă la punctul de a perturba procesul de integrare europeană, mai larg?

– O astfel de reunificare germană n-ar vedea cele două componente ale sale dezinteresîndu-se, respectiv, de cele două procese complementare de evoluţie ale celor două sfere de odinioară ale lor?

– Unificarea germană implică doar numai cele două state de astăzi sau, de asemenea, nişte teritorii poloneze?

Răspunsurile nu sînt doar afacerile Germanilor, ci ale tuturor europenilor.

FRANCIS DESSART

Reclame