MONITOR CULTURAL * on-line

Două evenimente – Pro memoria Artur Silvestri la Târgul Gaudeamus – Carte de învăţătură 2010

  • Lansarea volumului ”ARTUR SILVESTRI-Asa cum l-am cunoscut”
  • şi acordarea Premiului „ ROMÂNIA TAINICĂ”-Ediţia I.
  • Lansarea volumului  „ARTUR SILVESTRI  Aşa cum l-am cunoscut ”, in colecţia ”Pro memoria Artur Silvestri”,  iniţiată şi îngrijită de scriitoarea Mariana Brăescu a avut loc sâmbătă, 19 noiembrie 2010, într-un spaţiu special rezervat.

Au participat scriitori şi critici literari, jurnalişti, realizatori de emisiuni radio tv, personalităţi din sfera literaturii dar şi din alte domenii(economie, finanţe, medicină, etc), persoane apropiate lui Artur Silvestri, colegi discipoli, cititori, vizitatori obişnuiţi ai târgului de carte. Au fost de faţă criticul literar Nicolae Georgescu şi prof dr.Virgiliu Radulian (ambii participanţi la ample interviuri cuprinse în carte), scriitorul Vasile Andru cu soţia,  av.Monica Atanasiu cu soţul, Dan Atanasiu, prof.dr. Rodica Lăzărescu, jurnalista Cristina Bunea şi alţi autori ai unor emoţionante amintiri despre Artur Silvestri, poetul Theodor Răpan, Nastasia Maniu , Adrian Vasilescu, consilier BNR cu soţia, Tudor Stoica, etc.

În deschiderea evenimentului, d-na Mariana Brăescu a evocat cu emoţie personalitatea soţului său, Artur Silvestri, plecat mult prea devreme spre eternitate, personalitate culturală complexă, redată în volumul ”ARTUR SILVESTRI Aşa cum l-am cunoscut”  ca”un portret cu multe faţete” , dar despre care se va mai scrie încă mult şi chiar urmează pregătirea volumului al doilea al cărţii lansate. A mulţumit celor care au contribuit  la alcătuirea volumului memorial şi care păstrează vie amintirea lui Artur Silvestri, amintind de  interesul şi preţuirea de care se bucură Artur Silvestri, prin faptele şi opera lui nu numai în România,ci şi la mii de km de ţară, de exemplu la New York unde d-na Mariana Brăescu a participat,  de curând la o întâlnire literară (organizată de Cenaclul Mihai Eminescu şi revista Lumină lină)   dedicată lui Artur Silvestri şi la slujba de pomenire creştinească a acestuia, oficiată de pr,Theodor Damian al Biserica ortodoxă ” Sf Apostoli Petru şi Pavel”.

Dl.Prof.dr.Nae Georgescu, important critic literar şi eminescolog de renume, fost coleg al lui Artur Silvestri o lungă perioadă la revista ”Luceafărul”, a vorbit despre anii tinereţii literare luceferiste ai acelui temut critic literar, Artur Silvestri, promotor al unor valoroase curente de idei în literatură: noua geografie literară şi protocronismul cultural, devenit, printr-o temeinică şi vastă documentare, adevărat  „secretar literar al epocii sale”.

D-na Teodora Mîndru, care a alcătuit volumul documentar ”ARTUR SILVESTRI Aşa cum l-am cunoscut”, din interviuri şi texte scrise de personalităţi culturale care l-au cunoscut pe Artur Silvestri, a arătat că acest volum este o carte onestă, urmând titlului onest stabilit de d-na Mariana Brăescu Silvestri: fiecare intervievat, fiecare autor de text prezintă imaginea sa despre Artur Silvestri, un fragment, o reflectare subiectivă şi parţială a ceea ce a fost, este şi va fi Artur Silvestri pentru cultura română. Fiindcă adevărul total numai Dumnezeu îl ştie, iar noi, cei care ”am avut privilegiul să-l cunoaştem pe Artur Silvestri” (cum s-a exprimat în interviu dl Virgiliu Radulian), ştim doar cum l-am cunoscut şi ne vom completa această imagine cu amintirile celorlalţi, dar şi cu ceea ce vom afla din volumul următor, din scrierile lui Artur Silvestri nepublicate încă, etc. D-na Teodora Mîndru a mulţumit tuturor celor prezenţi şi în mod deosebit, colaboratorilor la această carte şi a invitat pe cei care l-au cunoscut pe Artur Silvestri, care au amintiri, informaţii, documente, fotografii, să scrie, să contacteze redacţia la adresele menţionate la sfârşitul volumului.

Din păcate, timpul prea scurt pe interesul arătat de public personalităţii lui Artur Silvestri şi volumului lansat, nu a mai permis şi altor doritori să ia cuvântul..

 

  • Premiul ”ROMÂNIA TAINICĂ ”, Ediţia I .

Al doilea eveniment ”Pro memoria Artur Silvestri ” al zilei l-a constituit acordarea Premiului ”ROMÂNIA TAINICĂ”,instituit de Asociaţia Română pentru Patrimoniu, premiu care se acordă anual scriitorilor, ziariştilor, realizatorilor de documentare şi emisiuni tv, radio, pentru emisiuni, filme, cărţi, evenimente culturale, importante şi susţinute cu consecvenţă, care contribuie la cunoaşterea şi recunoaşterea postumă a filosofului, scriitorului, istoricului, editorului şi criticului literar ARTUR SILVESTRI.

La perima ediţie, Premiul România tainică a fost acordat de ARP şi înmânat de d-na Mariana Brăescu:

Doamnei Cleopatra Lorinţiu, scriitoare, diplomat, realizator tv, pentru cele două filme             documentare difuzate pe posturile TVR3 şi TVR Cultural:„Remember Artur Silvestri. Noi suntem România Tainică” şi „A.R.P. – o creaţie a scriitorului Artur Silvestri”, de asemenea  pentru documentarul „ARTUR SILVESTRI în lumina eternităţii„ şi pentru cartea „ARTUR SILVESTRI – Vocaţia Căii Singuratice”

Scriitorului Mircea Micu, postum, pentru cele două emisiuni din cadrul „Ateneului Artelor”, dedicate scriitorului Artur Silvestri, emisiuni realizate în anul 2008 şi difuzate pe postul TVRM- ( premiu înmânat fiicei scriitorului).

Aşa cum ne-am obişnuit deja, celor prezenţi li s-a oferit în dar volumul” ARTUR SILVESTRI  Aşa cum l-am cunoscut”, iar cei care, în această zi, ca şi pe tot parcursul târgului de carte au vizitat standul Editurii CARPATHIA, au avut ocazia să primească, tot în dar, cărţile lui Artur Silvestri şi despre Artur Silvestri editate sau reeditate în anii 2009-2010 sub îngrijirea d-nei Mariana Brăescu. Generozitate rară, care i-a uimit pe mulţi vizitatori ai standului.

Astfel, scriitorul şi criticul literar Artur Silvestri s-a întâlnit din nou cu cititorii săi acolo unde e normal să fie prezent un scriitor important, la târgul de carte. Unde a fost primit cu interesul şi consideraţia binemeritate.