MONITOR CULTURAL * on-line

Constantin Mitulescu: „Revista literară «Dor de Dor» nr. 51/2009“

Posted by ARP pe Decembrie 12, 2009

În pofida greutăţilor pe care le întâmpină şi indolenţei unor factori locali, care potrivit legii îi pot acorda un sprijin ( Comisia Judeţeană pentru Cultură din cadrul Consiliului Judeţean  şi Centrul Cultural Judeţean ), Marin Toma din Dor Mărunt ne surpinde iarăşi plăcut în ceea ce priveşte diversitatea şi valoarea materialelor publicate în ultimul număr al revistei . Petre Herţan semnează un cuprizător material intitulat «  Alexandru Husar, vievodul luminat al propagării ideii europene, maestru al umanismului «  în care este consemnată marea contribuţie a renumitului filozof, istoric şi literat la propulsarea progresului social prin integrarea esteticii a literaturii, a istoriei naţionale şi a civilizaţiei autohtone în cotextul european şi în universalitzate . Făcând referire printre altele şi la volumul «  Ideea europeană «  scris de marele cărturar , autorul articolului menţionează şi aprecierea reputatului esesist ieşean Constantin Coroiu : «  Carte de referinţă a cunoaştrii noastre europene care aduce imaginea mişcării şi apartenenţa spritului românesc în coordonatele spiritului european « . Articolul publicat conţine şi alte referiri la activitatea creatoare a marelui om de cultură ardelean dar şi o sintagmă relevantă a acestuia: «  nu te poţi pronunţa în cultura română fără un stagiu la Iaşi ». >>>>

Anunțuri

Sorry, the comment form is closed at this time.