MONITOR CULTURAL * on-line

George Brătescu: „Uniunea Ziariştilor Profesionişti 1919 – 2009 – compendiu aniversar“

Posted by ARP pe decembrie 12, 2009

În atmosfera plină de patriotism care domnea în ţară după încheierea primului război mondial şi mai ales după istoricul moment al reîntregirii României petrecut la Alba Iulia la 1 decembrie 1918 , cincizeci de ziarişti foarte tineri din Bucureşti au luat iniţiativa constituirii Uniunii Ziariştilor Profesionişti , organizaţie menită să grupeze gazetarii din toate regiunile istorice , să-i solidarizeze şi în acelaşi timp să le dea prilejul de a deprinde meseria exercitand-o în spirit democratic . Esenţa acestui deziderat o constituia profesionalizarea prin creaţia publicistică de mare ţinută , la nivel occidental.

La 11 ianuarie 1919 a avut loc adunarea generală  de constituire a uniunii , care s-a ţinut în imobilul de pe strada Sărindar , unde s-a  aflat mai târziu berăria Berlin . A fost adoptat statutul şi a fost aleasă conducerea uniunii . Trebuie subliniat entuziasmul care domnea în această primă reuniune , explicabil prin vârsta participanţilor căci , doar cu câteva mici excepţii , ei nu depăşeau treizeci de ani . Printre aceştia se numărau Victor Iamandi , Eugen Filotti şi George Macovescu – viitori miniştri , apoi Nicolae Batzaria , Ion Minulescu , Ion Pas , Cezar Petrescu – poeţi şi prozatori care se afirmau încă de pe atunci în literatură , Constantin Papacostea , Samson Abramovici , Brunea Fox , Dinu Dumbravă , Ion Felea , Mircea Grigorescu , I.G.Peltz , Nicolae Pora , Jean Vulpescu şi Pamfil Şeicaru – ce vor deveni peste ani personalităţi ale gazetăriei româneşti . >>>>

Reclame

Sorry, the comment form is closed at this time.