MONITOR CULTURAL * on-line

Petre Bucinschi: „Prezentul, o maşină sofisticată“

Posted by ARP pe februarie 26, 2010

Azi, individul pulverizat în multitudinea de roluri, situaţii ăi poziţii sociale în care nu se recunoaşte pe el însuşi, cu greu îşi va găsi unicitatea şi autenticitatea sa interioară în cadrul unui stil de viaţă personal, coerent, clar, definit.

În ultimă instanţă, efectul standardizării excesive în relaţiile interpersonale, frânează  dezvoltarea umană, blochează creşterea semnificativă în complexitatea personalităţii. Viaţa într-o societate înalt standardizată ULTRAGIAZĂ complexitatea umană, atrofiază stilul ei unic, inhibând spontaneitatea şi creativitatea. Nevoia umană fundamentală este aceea a autoactualizării, nevoia de a trăi la nivelul capacităţilor sale şi de a-şi actualiza potenţiale proprii.

Prezentul, o maşină sofisticată, nu va suferi dacă tot timpul vor fi comandate doar câteva operaţii pe care să le efectueze. În schimb, însă un om va fi profund nesatisfăcut când capacităţile sale vor fi subutilizate, când mediul său de viaţă nu-i va oferi oportunităţi suficiente de dezvoltare personală.

Pe de altă parte, creativitatea şi dezvoltarea personală sunt cerinţe care descriu o altă faţetă impusă de dinamica societăţii actuale. Situaţiile complexe aflate mereu în schimbare cer răspunsuri flexibile, creative, înalt elaborate. Societatea actuală nu mai poate fi susţinută de indivizi robotizaţi ci numai de indivizi cu capacităţi prin care înţelegerea umană, simpatia, cooperarea, sprijinul reciproc, dorinţa de raportare umană propriu-zisă, nu sunt diminuate. >>>>

Reclame

Sorry, the comment form is closed at this time.