MONITOR CULTURAL * on-line

Petre Bucinschi: „Ştiinţă şi cultură“

Posted by ARP pe februarie 26, 2010

A fost un moment când democraţia strictă dintre ştiinţă şi cultură s-a înregistrat mai mult decât e evidentă, chiar dacă fundamentalii piloni pentru existenţa omului erau considerate inseparabili încă din cele mai vechi timpuri.

Clivajul dintre ştiinţele exacte şi ştiinţele umane s-a menţinut încă şi în secolul abia sfârşit, totul şi tentativele de împăcare dintre ştiinţă şi artă s-au manifestat prin abordările multidisciplinare şi interdisciplinare.

Astfel, lingvistica poetică, matematica poetică, muzica electronică, introducerea artei prin reţeaua internetului sunt doar câteva atestări că prietenia şi îngemănarea dintre ele este foarte posibilă şi chiar firească, bariera stânjenitoare dintre ştiinţă şi artă începe să dispară.

Azi creşte la bursa valorilor autoritatea scriitorului, a poetului ca doctor al sufletului.

Întreprinderea validată  de ştiinţă provoacă îndemnul:…..”iubiţi-i pe poeţi  şi vă veţi simţi mult ma sănătoşi la minte şi trup”.

Este posibil şi nu ar trebui să ne mire ba chiar ar fi de aşteptat ca într-o bună zi să se realizeze, pornind de la procedeele actuale de testare a inteligenţei umane, un dispozitiv de verificare a talentului, a creativităţii unui scriitor. Îmi imaginez cum vor sta la rând autorii cu volumele în braţe să treacă prin faţa acelui cerber sofisticat, într-un fel de uvertură, de preambul al Judecăţii de aici până la cea de apoi. >>>>

Reclame

Sorry, the comment form is closed at this time.