MONITOR CULTURAL * on-line

Teodora Mîndru: „Simpozionul MARIN SORESCU, GRIGORE VIERU, ARTUR SILVESTRI – trei mari scriitori români“

Posted by ARP pe februarie 26, 2010

Când  cultura se întâlneşte cu credinţa şi cu generozitatea, minunate fapte se petrec…

Simpozionul” Marin Sorescu, Grigore Vieru, Artur Silvestri – trei mari scriitori români” organizat de Fundaţiile ”Bucur Chiriac şi Marieta” şi ” Sf.Sava ” din Buzău, desfăşurat sâmbătă, 20 februarie 2010 a demonstrat acest fapt.

Iniţiatorii  simpozionui,  pr. prof. dr..Mihail Milea şi fam. Bucur Chiriac  şi Marieta, au reuşit să atragă în sala de festivităţi a Fundaţiei Sf. Sava, scriitori, profesori, preoţi, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură şi ai presei locale, oaspeţi din afara localităţii, pentru o manifestare literară dar şi o comemorare creştinească a celor trei importanţi scriitori români şi a pr. Vasile Şt. Antofie, preot bucureştean născut şi crescut pe meleagurile Buzăului, vrednic şi mare prieten al literaturii şi artelor, generos ctitor plecat de curând la Domnul pe care L-a slujit cu dăruire.

Dl Bucur Chiriac, seniorul evenimentului, înconjurat cu toată consideraţia de concetăţenii săi, şi-a început  expunerea dezvăluind celor de faţă faptul că Buzăul datorează în mare măsură cărturarului  Artur Silvestri îmbogăţirea patrimoniului artistic al Muzeului judeţean prin donaţia colecţiei ”Chiriac şi Marieta Bucur ” .Artur Silvestri i-a sfătuit să facă acest pas, donaţia la Buzău,  a formulat contractul de donaţie, s-a îngrijit de toate actele şi de efectuarea acesteia. Tot Artur Silvestri a fost cel care a susţinut şi introdus în contract asigurarea” locuinţei viagere”colecţionarilor donatori, în apropierea Muzeului de artă. Artur Silvestri a fost un prieten cum nu se mai află: el  a fost totodată şi cel care a scris primul articol de critică literară despre volumul de debut, iar mai târziu, l-a îndemnat să scrie proză, i-a editat şi tipărit cărţile pe cheltuiala sa, a arătat dl Bucur Chiriac  cu vocea tremurând de emoţie.

Dl . Bucur Chiriac a vorbit şi despre ceilalţi doi mari poeţi şi scriitori, Marin Sorescu şi Grigore Vieru , pe care i-a cunoscut personal. Dar, mai apropiat a fost de Marin Sorescu, cel care îl şi vizita în Bucureşti, în fosta casă din Povernei, unde venea să admire tablourile şi să se întâlnească cu alţi oameni de cultură. Pentru unii a fost o noutate să afle faptul că Marin Sorescu a fost şi un excelent desenator şi  pictor.

Pr..prof.dr. Mihail Milea, ”sufletul evenimentului”, a vorbit despre cei trei mari cărturari legaţi, cel puţin prin afinităţi şi prietenii de Buzău, şi mai mult încă  şi despre pr. Vasile  Antofie, un demn reprezentant al clerului ortodox, dar şi al intelectualităţii creştine, un mare prieten şi mentor spiritual, în memoria căruia a editat şi prezentat cartea ”Testament întru veşnicie al Părintelui Vasile Şt.Antofie”.

Pr. dr.Damian, D-na Marieta Bucur, Dl avocat Sălcutan, dar mai ales d-na prof. Eliana Antofie, soţia îndurerată a pr.Vasile Antofie au impresionat, interesat şi emoţionat asistenţa atât prin depănarea amintirilor legate de scriitorii şi de pr. Vasile, cât şi prin lecturarea unor poezii ale lui Marin Sorescu (d-na Antofie), prezentarea unei mape cu schiţe – desene originale aparţinând poetului, şi prin analizarea rolului acestor mari oameni comemoraţi în cultura şi viaţa localităţii, prin aducerea în discuţie a ierarhiei valorice care trebuie să ne orienteze viaţa. >>>>

Reclame

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogeri au apreciat asta: