MONITOR CULTURAL * on-line

Cezarina Adamescu: „Cetatea celor patru anotimpuri şi străjerii ei de astăzi – Cetatea lui Bucur la un an de la apariţie“

Posted by ARP pe Martie 30, 2010

Douăsprezece sunt numerele Cetăţii lui Bucur. Douăsprezece seminţiile lui Avraam. Doisprezece apostoli. Douăsprezece luni are anul. Luni rodnice, pline de miez, de înţeles, de trudă harică, de a ridica din cuvinte alese, un edificiu unde  îşi găseşte, fiecare, un loc privilegiat. Egali între egali, de aceeaşi înălţime spirituală. Între zidurile Cetăţii,  nu încap disproporţiile.

Cetatea lui Bucur – o revistă on-line, editată de Liga Scriitorilor din România, filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu. Al cărei preşedinte fondator a fost  şi a rămas pentru toţi, Prof. Dr. Artur Silvestri.

Cetatea lui Bucur – un vis împlinit, dincolo de  orice speranţă. Dincolo de norii întunecaţi care s-au abătut la un moment dat. A învins furtunile şi s-a înălţat înspre Lumină. Ca un turn de veghere s-a înălţat pe culmile zărilor.

Cetatea lui Bucur – o datorie împlinită, devenită o necesitate. >>>>

Anunțuri

Sorry, the comment form is closed at this time.