MONITOR CULTURAL * on-line

Petre Moisescu: A apărut primul număr al revistei literare „LITERARIA“ editată de Filiala Oltenia Craiova a Ligii Scriitorilor

Posted by ARP pe martie 30, 2010

Cu apariţa primului număr al revistei”Literaria” editată de Filiala Oltenia-Craiova a Ligii Scriitorilor din România numărul publicaţiilor ce apar sub egida acestei organizaţii profesionale scriitoriceşti se ridică la numărul opt. După revistele”Agora Literară“, editată de Filiala Cluj a Ligii Scriitorilor, ”Cetatea lui Bucur”(Filiala Bucureşti), ”Moldova Literară “(Filiala  Moldova-Iaşi), ”Cuib “(Filiala Constanţa), ”Pietrele Doamnei “(Filiala Argeş ), ”Memoria Slovelor “(Filiala Vâlcea ) şi “Heliopolis”(Filiala Banat-Timişoara ), această nouă revistă întregeşte evantaiul revuistic ce contribuie la promovarea literaturi şi culturi din ţara noastră.

Colectivul de redacţie format din redactor şef Petrişor Militaru, Doina Drăguţ şi Janet Nică a reuşit să editeze o revistă bogată în conţinut care să reflecte preocupările membrilor filialei Oltenia a Ligii Scriitorilor. Având o grafică demnă de remarcat revistă se deschide cu “Gânduri de început de drum” semnate de Al.Florin Ţene, preşedintele naţional al Ligii Scriitorilor şi avocat,prof.univ.dr.Nicu Vintilă preşedintele Filialei Oltenia a Ligii Scriitorilor, care printre altele spune:”Monopolul este înlăturat în orice formă de democraţie…De altfel, şi Constituţia, prin art.37, dă posibilitatea fiecărui cetăţean să se asocieze în orice grupare legală, bineînţeles. Liga Scriitorilor din România a considerat că sunt mulţi scriitori în afara Uniunii Scriitorilor(…) şi a înţeles să le reprezinte interesele. >>>>

Reclame

Sorry, the comment form is closed at this time.