MONITOR CULTURAL * on-line

Constantin Mitulescu: „Un mugur în primăvară (Revista literară „Dor de dor“)“

Posted by ARP pe iunie 9, 2010

În a doua parte a lunii martie 2010 a apărut numărul 53 al revistei literare Dor de Dor în conţinutul căreia , redactor şef Marin Toma din comuna Dor Mărunt redă acelaşi parfum ales al slovelor în respect faţă de cititor . Cu un conţinut diversificat şi interesant , revista publică pe prima copertă articolul „ Învierea” semnat de scriitorul Nicolae Rotaru, o splendidă simţire scriitoricească referitoare la „ revenirea vieţii la viaţă „ şi un altul semnat de Gheorghe Gavrilă Copil ca primă parte a unei sinteze referitoare la ultimele zile trăite de Eminescu . Petre  Herţan în „ Nicolae  Titulescu şi Europa” punctează rolul avut de marele nostru diplomat, în perioada 1914-1920 în recunoaşterea dreptului la unitate naţional-statală a României . Ne sunt prezentate trei medalioane literare : Alexandru Vlahuţă cu poemul „Cârmacii„ , cu valabilitate trecută dar mai ales prezentă , Nicolae Labiş, cu poezia „ Pământul„ , o pledoarie pentru sursa existenţei noastre uitată însă în ultima vreme datorită jocurilor de interese şi Ion Alexandru care prin „ Cina” marchează nobleţea sufletului curat a celor mulţi şi necăjiţi . >>>>

Reclame

Sorry, the comment form is closed at this time.