MONITOR CULTURAL * on-line

Petre Bucinschi: „Comunicare la început de secol XXI“

Posted by ARP pe Iulie 18, 2010

Secolul XX, încheiat nu de mult, a înregistrat cota maximă a exploziei mijloacelor de comunicare, dintre ele, televiziunea şi mai puţin radioul au dobândit supremaţia. Despre scopul şi efectele mass-media s-au scris: studii, s-au întreprins cercetări, care ocupă locul unei adevărate biblioteci.

Folosirea frecventă a termenului de comunicare a dus la eroziunea şi tocirea lui în aşa fel încât aproape că i s-a pierdut sensul originar, mai ales dacă luăm în calcul faptul că pentru acest fenomen există în prezent, în jur de 126 de formulări şi definiţii.

COMUNICARE, existent în limba latină, semnifica la început punerea în comun a unor lucruri indiferent de natura lor. O dată cu răspândirea creştinismului s-a conturat sensul sacramental, euharistic, însemnând împărtăşirea credincioşilor în cadrul agapelor ce s-au aflat la originea serviciului liturgic de mai târziu.

În acest sens s-a dezvoltat şi antonimul cuvântului EXCOMUNICARE- interdicţia de a primi împărtăşania, excluderea din comunitate şi punerea practic în afara legii. De remarcat este faptul că românii, în vremurile străvechi, au reţinut doar sensul ecleziastic al latinescului COMUNICARE sub forma cuvântului CUMINECARE. >>>>

Sorry, the comment form is closed at this time.