MONITOR CULTURAL * on-line

Ioan Bozac: „Elemente de «romglez㻓

Posted by ARP pe August 21, 2010

Prin această parafrază a unui termen intrat de mult în uz („frangleză“), am intenţionat să redau dez­voltarea unei idei dintr-un articol mai vechi, intitulat „Traducerea şi adapta­rea“. Scriam acolo că, o dată adoptate expresii ca „oportunitate“ şi „a pune presiune“, n-ar fi de mi­rare să se spună când­va „ia-ţi timpul“ (de la „take your time”), în loc de „nu te grăbi“.

Am exagerat grosolan, desigur. Nu la fel ar fi, însă, în cazul altor transpuneri pe care le-am gă­sit amuzându-mă; trebuie ţinut cont că mereu asistăm la batjocura de tot ce e românesc, îngemănată cu imitarea oarbă a americanilor. De ce ar face excepţie limba, mai ales că foarte mulţi de aici pre­tind că ştiu englezeşte?

Cum ştim, asemenea indivizi se întâlnesc frecvent între cei care au statut privilegiat în maimu­ţă­reala de ca­pitalism creată de securiştii şi activiştii oblăduiţi de Iliescu. Se remarcă uşor la ei ten­­din­ţa de se plia la inedit – firească, de vreme ce le lipseşte educaţia necesară pentru un veritabil dis­cer­nă­mânt. >>>>

Anunțuri

Sorry, the comment form is closed at this time.