MONITOR CULTURAL * on-line

Cezarina Adamescu: „Portret artistic – Constanţa Abălaşei-Donosă“

Posted by ARP pe august 22, 2010

UN COLŢ DE PARADIS TRASAT ÎN PENIŢĂ. ACASĂ LA GRAFICIANA CONSTANŢA ABĂLAŞEI-DONOSĂ

Nu o dată s-a spus că viaţa unui artist se confundă cu opera lui.            Artistul este ceea ce lucrul mâinilor sale este. Opera îl reprezintă fidel, fie că e  vorba de scrieri, de picturi, de roluri, de partituri interpretate, fiindcă el nu se poate mistifica în propria lucrare, aşa cum nu te mistifici atunci când te priveşti în oglindă. Dar, mai cu seamă, opera îţi reflectă sufletul. Lucrând, artistul îşi dă jos, una după alta măştile şi rămâne aşa cum e.

„Eu nu am biografie, am cărţi” –  spunea filozoful Constantin Noica.

În alte cuvinte, opera lui  este însăşi arta lui. A lui şi a celor din jur.

„Poetul – ca şi soldatul, / nu are viaţă personală./ Viaţa lui personală este praf şi pulbere” – scria şi Nichita. >>>>

Reclame

Sorry, the comment form is closed at this time.