MONITOR CULTURAL * on-line

Archive for noiembrie 2010

Două evenimente Pro memoria Artur Silvestri la Târgul Gaudeamus – Carte de învăţătură 2010

Posted by ARP pe noiembrie 24, 2010

  • Lansarea volumului ”ARTUR SILVESTRI-Asa cum l-am cunoscut”
  • şi acordarea Premiului „ ROMÂNIA TAINICĂ”-Ediţia I.
  • Lansarea volumului  „ARTUR SILVESTRI  Aşa cum l-am cunoscut ”, in colecţia”Pro memoria Artur Silvestri”,  iniţiată şi îngrijită de scriitoarea Mariana Brăescu a avut loc sâmbătă, 19 noiembrie 2010, într-un spaţiu special rezervat.

Au participat scriitori şi critici literari, jurnalişti, realizatori de emisiuni radio tv, personalităţi din sfera literaturii dar şi din alte domenii(economie, finanţe, medicină, etc), persoane apropiate lui Artur Silvestri, colegi discipoli, cititori, vizitatori obişnuiţi ai târgului de carte. Au fost de faţă criticul literar Nicolae Georgescu şi prof dr.Virgiliu Radulian (ambii participanţi la ample interviuri cuprinse în carte), scriitorul Vasile Andru cu soţia,  av.Monica Atanasiu cu soţul, Dan Atanasiu, prof.dr. Rodica Lăzărescu, jurnalista Cristina Bunea şi alţi autori ai unor emoţionante amintiri despre Artur Silvestri, poetul Theodor Răpan, Nastasia Maniu , Adrian Vasilescu, consilier BNR cu soţia, Tudor Stoica, etc.

În deschiderea evenimentului, d-na Mariana Brăescu a evocat cu emoţie personalitatea soţului său, Artur Silvestri, plecat mult prea devreme spre eternitate, personalitate culturală complexă, redată în volumul ”ARTUR SILVESTRI Aşa cum l-am cunoscut”  ca”un portret cu multe faţete” , dar despre care se va mai scrie încă mult şi chiar urmează pregătirea volumului al doilea al cărţii lansate. A mulţumit celor care au contribuit  la alcătuirea volumului memorial şi care păstrează vie amintirea lui Artur Silvestri, amintind de  interesul şi preţuirea de care se bucură Artur Silvestri, prin faptele şi opera lui nu numai în România,ci şi la mii de km de ţară, de exemplu la New York unde d-na Mariana Brăescu a participat,  de curând la o întâlnire literară (organizată de Cenaclul Mihai Eminescu şi revista Lumină lină)   dedicată lui Artur Silvestri şi la slujba de pomenire creştinească a acestuia, oficiată de pr,Theodor Damian al Biserica ortodoxă ” Sf Apostoli Petru şi Pavel”.

Dl.Prof.dr.Nae Georgescu, important critic literar şi eminescolog de renume, fost coleg al lui Artur Silvestri o lungă perioadă la revista ”Luceafărul”, a vorbit despre anii tinereţii literare luceferiste ai acelui temut critic literar, Artur Silvestri, promotor al unor valoroase curente de idei în literatură: noua geografie literară şi protocronismul cultural, devenit, printr-o temeinică şi vastă documentare, adevărat  „secretar literar al epocii sale”.

D-na Teodora Mîndru, care a alcătuit volumul documentar ”ARTUR SILVESTRI Aşa cum l-am cunoscut”, din interviuri şi texte scrise de personalităţi culturale care l-au cunoscut pe Artur Silvestri, a arătat că acest volum este o carte onestă, urmând titlului onest stabilit de d-na Mariana Brăescu Silvestri: fiecare intervievat, fiecare autor de text prezintă imaginea sa despre Artur Silvestri, un fragment, o reflectare subiectivă şi parţială a ceea ce a fost, este şi va fi Artur Silvestri pentru cultura română.

Din păcate, timpul prea scurt pe interesul arătat de public personalităţii lui Artur Silvestri şi volumului lansat, nu a mai permis şi altor doritori să ia cuvântul.

  • Premiul ”ROMÂNIA TAINICĂ ”, Ediţia I .

Al doilea eveniment ”Pro memoria Artur Silvestri ” al zilei l-a constituit acordarea Premiului ”ROMÂNIA TAINICĂ”.

La prima ediţie, Premiul România tainică a fost acordat de ARP şi înmânat de d-na Mariana Brăescu:

Doamnei Cleopatra Lorinţiu, scriitoare, diplomat, realizator tv, pentru cele două filme             documentare difuzate pe posturile TVR3 şi TVR Cultural:„Remember Artur Silvestri. Noi suntem România Tainică” şi „A.R.P. – o creaţie a scriitorului Artur Silvestri”, de asemenea  pentru documentarul „ARTUR SILVESTRI în lumina eternităţii„ şi pentru cartea „ARTUR SILVESTRI – Vocaţia Căii Singuratice”

Scriitorului Mircea Micu, postum, pentru cele două emisiuni din cadrul „Ateneului Artelor”, dedicate scriitorului Artur Silvestri, emisiuni realizate în anul 2008 şi difuzate pe postul TVRM- ( premiu înmânat fiicei scriitorului).

Aşa cum ne-am obişnuit deja, celor prezenţi li s-a oferit în dar volumul” ARTUR SILVESTRI  Aşa cum l-am cunoscut”, iar cei care, în această zi, ca şi pe tot parcursul târgului de carte au vizitat standul Editurii CARPATHIA, au avut ocazia să primească, tot în dar, cărţile lui Artur Silvestri şi despre Artur Silvestri editate sau reeditate în anii 2009-2010 sub îngrijirea d-nei Mariana Brăescu. Generozitate rară, care i-a uimit pe mulţi vizitatori ai standului. >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

NR. 8/2010

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

Posted in noutati | Leave a Comment »

Elena Buică: „Adrian Păunescu va dăinui în timp“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

S-a stins clocotul vulcanului numit Adrian Păunescu, poet, prozator, jurnalist, om de cultură, de sport, de televiziune, personalitate remarcabilă care a ocupat un loc însemnat în viaţa ţării noastre. A fost în acelaşi timp una din cele mai controversate prezenţe de pe scena românească din ultimii 40 de ani.  Timpul va cerne tumultoasa sa activitate şi atitudine în vârtejul faptelor şi va decide ce şi cât va rămâne.

Nu cred că este posibil să se aştearnă colbul uitării nici peste poezii, nici peste fenomenul unic de cultură, numit Cenaclul Flacăra, cu toate contestările răsunătoare. Vor străbate peste timp amintiri despre tumultul, exuberanţa şi freamătul nebun al stadioanelor în timpul acelor atrăgătoare evenimente, spectacole pe care Adrian Păunescu le organiza şi le conducea cu vocea lui puternică, cu un soi de histrionism, cu patos, declamativ, vorbind pe înţelesul omului de rând, recitând poezii pe sufletul românilor, dar din păcate şi unele excesiv de laudative la adresa lui Ceauşescu. Ascultându-i poeziile, cel mai adesea puse pe muzică, în aclamaţiile miilor de tineri,  ţi se făcea pielea de găină. >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Gheorghe Gavrilă Copil: „Să trăieşti în lumea de dincolo, între marii iubitori de neam“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

Fariseii îl atacă pe Adrian Păunescu, inclusive activitatea sa din Cenaclul Flacăra.  Dar aceştia cu ce au înlocuit, după Decembrie 1989, această activitate? Cu zero conştiinţe iubitoare de neam, cu destrămarea acestei iubiri, cu activităţi de disoluţie a poporului român. Activitatea acestora se adresează de regulă simţurilor trupeşti-se umplu stadioanele, sau spaţiile libere din oraşe, discotecile de la oraşe şi sate, pe timp de noapte, cu muzică ce biciue nervii, biciuire de natură erotică. Tinerii care au venit la aceste ”concerte” sunt ”academizaţi” de le brâu în jos, iar mintea şi inima lor e în cădere, în părăsire. Compararea cu Cenacul lui Adrian Păunescu nici nu poate fi avută în vedere. Participau şi elevi şi părinţi şi bunici, într-o desfătare estetică modelatoare de frumos şi conştiinţe. >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Dan Lupescu: „Litanie pentru Adrian Păunescu – canon pe voci prietene“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

Dan: România a rămas săracă…

Danko: Românii de pretutindeni au rămas foarte, foarte săraci…

Daniel: Ideilor/idealurilor de românism, românitate, panromânism li s-a pierdut cheia de boltă, le-a fost spulberată şansa de a se mai plini vreodată.

Dincă: Greu, foarte greu va fi ca românii să mai rămână popor. Lunecarea, prăbuşirea, căderea liberă spre neantul stadiului primitiv de populaţie (fără trecut, prezent şi viitor, fără identitate) se vor accelera instantaneu şi ireversibil.

Ducu Berţi: De la dânsul am învăţat că trebuie să ai coloană vertebrală şi să te simţi liber mereu.

Dan: Nu a scris ’’Libertatea de a trage cu puşca’’ şi nici ’’Moartea căprioarei’’… Despicând voiniceşte valurile argintate, de dor, ale Limbii Române, copilul de învăţător >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Al. Florin Ţene: „Cultura la Dej – liant dintre scriitori şi cititori“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

În după amiaza de vineri, 24 septembrie, a.c., când soarele catifela cu razele lui câmpurile, o garnitură de tren, săgetând distanţele, ne-a lăsat în gara Dej. Aici ne aştepta un autoturism care, cât ai clipi, ne-a dus la Centrul Militar din acest frumos oraş unde urma să se desfăşoare trei evenimente culturale importante pentru acest spaţiu isorico-cultural ce leagă tradiţii dintre trei zone a  Năsăudului, Bistriţei şi Clujului. Acţiune culturală desfăşurată şi organizată sub egida ASTRADej şi Liga Scriitorilor din România.

În sala mare de spectacole, plină de scriitori( membri ai Ligii Scriitorilor şi  Uniunii Scriitorilor ), iubitori de literatură, membrii ai cenaclurilor “Radu Săplăcan “ din Dej şi “Vasile Sav “din Cluj-Napoca,  prezidu format din poeta Raveca Vlaşin, Gavrilă Radu>>>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Victor Martin: „Apocalypse, why?“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

Am fost tot timpul de părere că antologiile tematice sunt nerelevante. Nu am participat niciodată la vreuna. Scrierile din astfel de culegeri de proze mi se par simple „teme pentru acasă”. Mai mult, mi se par a fi o formă de cenzură; atunci când sunt scrise la comandă, pe temă dată, hotărâtă de antologator.

Culegerea de texte „Ţărmurile pustiite, poveşti ale apocalipsei” e realizată de un antologator de meserie, deci nu implică cenzură, ci doar o limitare: limitarea la o temă autopropusă. Tema este Sfârşitul Lumii, iar antologatorul este John Joseph Adams. Majoritatea prozelor nici măcar nu sugerează vreo idee, părând fragmentele unui singur roman postapocaliptic mai mare. >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Ioan Miclău: „Poveşti, povestiri și câteva versuri“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

“Eu nu am scris niciodata cu gandul la viitoarele glorii, si nici nu am sa scriu, ci cu gandul la prezentul in care imi traiesc zilele vietii. Cu gandul la istoria si credinta acestui Neam frumos caruia ii apartin, cel al Romanilor!

Sunt om ca fiecare, dar cand vorbim de Arte, intram intr-un domeniu, asi zice sacru, domeniul Divinitatii Creatoare, care ne si vorbeste in asa fel, incat, uneori scriem ce Duhul ne dicteaza, Duhul celui ce ne-a creat, Dumnezeu! Iar daca uneori ma ingrozesc singur la terminarea unei poeme, ba chiar asi vrea sa sterg ceea ce am scris, nu e altceva decat adevarul ce-l spusei mai sus! Deci a anula inspiratia prima, cea ce are izvorul intr-un crez, intr-o iubire, duce la alterarea esentei divine! A operei!

Aceasta noua carticica, “Povesti, povestiri si cateva versuri”, este una din aceste carti, cu scrieri adunate atat pentru interesul copiilor cat si al oamenilor mari, al parintilor! >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Dorel Schor: „Arta naivă“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

Nu exista o apreciere unanima despre arta zisa naiva. Unii o considera o expresie a inocentei, proprie copiilor si neprofesionistilor autentici. Altii o categorisesc ca  fiind o  expresie deliberata, de traire sincera a sentimentului comuniunii  originale cu natura si cu supranaturalul.  Icoane si picturi naïve, ceramica naiva sau picturi pe sticla au existat din alte veacuri si e interesant cum iubitorii de arta, colectionarii se grabesc sa le achizitioneze.

Pentru ca, de cele mai multe ori, pictorii „naivi” sunt oameni de la tara, cu putine studii, ei au o viziune originala asupra satului si a naturii, subiectele se concentreaza pe muncile cimpului, pe animale, pe peisajul schimbator al anotimpurilor, dar si pe costume populare, simboluri, povesti si elemente folclorice sau fabuloase. >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Cezarina Adamescu: „Povestind spiritul“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

Îmi îngădui să încep periplul meu printre paginile revistei cu o nostimadă.

Cine e preocupat de ştiinţa numerologiei va observa imediat – şi va considera ca un semn fast, apariţia numărului 10 al revistei „Vatra Veche la o dată calendaristică ce  cuprinde în conţinutul ei, de trei ori, numărul rotund „zece”,  rezultat al perfecţiunii, şi compus din cifra unu dusă până la infinit. Dacă ar fi să căutăm explicaţii de ordin ezoteric în acest şir de cifre care formează întregul, multiple ar fi sensurile şi interpretările. E de ajuns să ne gândim la Cele zece porunci, la numărul degetelor omeneşti, la Baza sistemului zecimal şi a sistemului internaţional de măsuri, sistemul de notaţie în învăţământul şcolar actual,  şi  din punct de vedere mitologic, numărul meşterilor care au ridicat Mănăstirea Argeşului  – număr compus din: „Nouă meşteri mari/ calfe şi zidari/ Cu Manole zece/ care-i şi întrece”, etc. >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Elisabeta Iosif: „În lupta cu timpul – Revista Cetatea lui Bucur“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

Se știe  că, omul nu se poate desăvârși singur prin propriile puteri. Iar scriitorul își conturează personalitatea nu numai prin educație și talent,  ci și prin prezența sa într-un mediu prielnic. Poate că la acest  lucru ar trebui să contribuie și o revistă de cultură. De literatură. Să creeze un climat, să asigure o anumită durată creatoare a literaturii unei perioade, fiindcă Timpul e mereu *dușmanul vigilent și funest*, cum îl numea Baudelaire.

De la acest deziderat  a pornit  și ideea  constituirii revistei *CETATEA  lui  BUCUR*. În octombrie, 2010  a numărat douăzeci de apariții. Omul de înaltă cultură, Artur Silvestri, care a dorit înființarea on-line  a revistei *Cetatea lui Bucur*, ca  parte din imperiul mediatic al revistelor Asociației Române pentru Patrimoniu, a gândit aș spune,  precum Lucian Blaga  în 1922 (Gândirea), ca un înțelept, care și-a zis: >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Delia Stăniloiu: Cenaclul „Cetatea lui Bucur“ – ediţia de toamnă, 2010

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

Sâmbătă 18 septembrie  în sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti a avut loc şedinţa  cenaclului „Cetatea lui Bucur”. Am fost invitată împreună cu alte trei colege de pe site-urile literare ce funcţionează pe internet, (Lira 21) lucru ce ne-a onorat. Şedinţa a fost condusă de scriitoarea Elisabeta Iosif , preşedinta cenaclului şi poetul Cristian Neagu, critic literar, vicepreşedinte. Am venit cu mari emoţii. Era pentru prima oară când participam real la un astfel de eveniment. Au fost prezenţi, membrii mai vechi ai cenaclului care aveau publicate volume de poezii şi proză: Nicoleta Stăvărache, Maria Niculescu, Maria Simionescu ,Ana Maria Bălaş, Constantin Mironescu,  De Nobillis, Dumitru Rădoi şi alti poeti ai cenaclului.  Ne-am integrat şi noi, Luminiţa Zaharia, Mălina Romiţa Constantin , Delia Stăniloiu- Cenaclul on-line „Lira 21” (cea care vă relatează acest eveniment),fiind invitate să citim poezie. >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Maria Daniela Pănăzan: „Recenzie revista Discobolul“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

„Discobolul”, revistă de cultură editată de Consiliul Judeţean Alba, Consiliul Municipal Alba Iulia şi Centrul de Cultură „Augustin Bena”, apărută sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Nr. 148-149-150 (153-154-155), apr.-mai-iun. 2010,

Director de onoare: Ion POP, Redactor-şef: AUREL PANTEA

Despre „Colocviile romanului românesc contemporan”, ediţia 2010, puteţi afla totul în numărul curent al prestigioasei reviste de cultură din Alba Iulia, „Discobolul”. Aflate la a treia ediţie, Colocviile sunt organizate la nivel naţional de către Uniunea Scriitorilor, Filiala Alba-Hunedoara (preşedinte, poetul Aurel Pantea) cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Dorel Schor: „Stilurile orientului şi occidentului în artă“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

Neve Tzedek este numele unui cartier situat in sud vestul Tel Avivului. Este prima asezare construita in apropierea vechiului port din Yaffo, inceputurile sale datind de prin 1887, adica cu douazeci si doi de ani inainte de data fondarii oficiale a primului oras ebraic modern. Astazi, cartierul este inglobat in mijlocul marei metropole dar, prin grija municipalitatii, si-a pastrat caracteristicile inceputului, ramanind un loc expresiv, cu o atmosfera ce aminteste de localitatile rurale.

Constructiile joase, strazile inguste, fatadele picturale realizeaza in Neve Tzedek o oaza pastorala in mijlocul marelui oras trepidant. De altfel, numele cartierului, in traducere inseamna „o oaza a dreptatii” , expresie extrasa din biblie unde este considerata una din denumirile dumnezeirii. >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »

Dorel Schor: „Cocoşul ca metaforă“

Posted by ARP pe noiembrie 14, 2010

Pe un mozaic roman din Africa de nord , doi cocosi reprezinta  emblema familiara a lui Mercur, zeul comertului. Sa nu uitam insa ca Mercur este si „mesagerul”zeilor. Cocosul imprumuta, in conceptia anticilor, ambele atribute. El este reprezenrantul viu al unei forte vitale. Semnificatiile simbolice nu se termina insa aici. Cocosul este, la toate popoarele, heraldul unei zile noi, protectorul impotriva puterii intunericului. Lumea veche il vedea ca un trimis intre rai si pamint.  Chinezii privesc cocosul  ca o pasare a norocului, cuvintul lor pentru cocos este similar cu „favorabil”. Emblema Frantei este un cocos, echipe de fotbal si de rugby il adopta, in Kenia este simbol national, in basmele populare romanesti este personaj important, motivul este preluat de artizanii de peste tot … >>>>

Posted in noutati | Leave a Comment »