MONITOR CULTURAL * on-line

Daniel Mureşan: „Arta, afirmare şi negare“

Posted by ARP pe septembrie 16, 2011

Capitalul de spirit şi de sensibilitate cu care se nasc creatorii este adus în timp la o culme ce reprezintă marea lor confirmare.

 Dar cum opera finită este o realitate ce-şi are rădăcinile în plăsmuiri artistice anterioare, ea devine în mod necesar şi obiect de negare şi multiplă comparaţie. Aşa se încorporează trecutul glorios într-un prezent, la  care acesta din urmă ar vrea să nu i se cunoască pornirea, mersul.

Sigur, în cazul creaţiei ştiinţifice, azi, o asemenea pretenţie, demarcaţie nu este posibilă.

În artă, în mod deosebit în literatură, tăinuirea predecesorilor este ajutată de  particularităţile proprii, de cultură, de noua subiectivitate, inspiraţie -şi este trădată de înţelesurile identice ori foarte apropiate, de împrumuturile de cuvinte, de sinonime ce aduc confuzia, (chiar n-o să le cunoască autorii înţelesul la recitire), figurilor de stil ce le şedea mai bine acolo unde erau, sărăcia ideatică proprie, motive livreşti, modalităţi încercate de generaţii. >>>>

Reclame

Sorry, the comment form is closed at this time.