MONITOR CULTURAL * on-line

~Constantin Toni Darţu: Vieţi şi fapte ale unor „eroi reali ai timpului nostru”

Prin lucrarea Personalităţi române şi faptele lor  am încercat să pătrundem în intimitatea vieţii şi faptelor unor personalităţi din mai multe domenii.Ne-am oprit mai cu seamă asupra perioadei 1950-2003, pentru a stabili o perspectivă pe care o socotim mai echilibrată asupra acestor ani. Dând la o parte grila şi dogma politică din anii ’50-’89, descoperim oamenii adevăraţi. O ţară distrusă şi dezorientată a avut parte de aceşti oameni deosebiţi care s-au angajat în lupta cu ruinele războiului, cu înapoierea tehnologiei, cu o cultură a majorităţii, submediocră, construind şi lăsând în urma lor ceva palpabil şi durabil.

Ca să-i găsim pe aceşti eroi reali ai timpului nostru, rămaşi nerăsplătiţi material şi, mai ales, moral, a fost un drum lung şi anevoios.

Poate că am fi renunţat la proiectul nostru dacă nu apărea un număr de bărbaţi morali, având cultul lucrului bine făcut, oameni recunoscători unii altora pentru binele adus societăţii, oameni neimplicaţi politic sau partinic, dar cu multă raţiune şi judecată, care ne-au sprijinit în demersul nostru. Am fost nevoiţi să selectăm atent toate materialele primite şi am luat în consideraţie numai faptele reale, dovedite prin documente oficiale (precizăm că deţinem un raft de dovezi asupra realizărilor reale ale celor incluşi în aceste carti ) care atestă, fără tăgadă, legitimitatea personalităţilor şi a realizărilor acestora.
De asemenea, am fost încurajaţi de multele ecouri apărute în reviste de cultură, ziare locale, păreri exprimate de unele personalităţi la apariţia volumelor acestei lucrări .

    In  volumele aparute  din lucrarea noastră am publicat viaţa şi faptele a multe personalităţi, din care  membri ai Academiei Române; membri ai altor academii din străinătate;  mitropoliţi; arhiepiscopi şi episcopi;  doctori Honoris Causa;  profesori universitari doctori;   doctori în ştiinţe medicale şi în alte ştiinţe;  poeţi, eseişti, epigramişti, romancieri;   pictori şi sculptori, artişti în tapiserie; muzicologi, regizori de teatru şi film, critici literari, manageri, feţe bisericeşti ce şi-au lăsat numele în construirea de aşezăminte bisericeşti, dar şi renumiţi dizidenţi politici – eroi ai neamului românesc, care şi-au dedicat viaţa binelui naţiunii române şi au sfârşit în închisorile regimurilor totalitare.
Rugăm respectuos cititorul anilor acestora şi de mai departe, când încearcă să facă o apreciere proprie asupra meritelor unor personalităţi din acest volum, să ţină seama de o realitate comună aproape fiecărui creator de fapte: activitatea expusă a fost la data înfăptuirii o noutate naţională şi, în unele cazuri, la nivel mondial. Acum, o parte dintre acestea poate nu mai sunt de senzaţie, dar fiecare înfăptuire trebuie raportată la timpul său.

De asemenea, condiţiile generale de dezvoltare tehnică din deceniile precedente cereau eforturi extraordinare pentru a descoperi, a inventa, a iniţia ceva nou, nemaisocotind greutăţile inerente unei societăţi închistate, direcţionată şi plină de invidii şi cult deşănţat.

Se spune, cu o condamnabilă uşurinţă, despre unele personalităţi că sunt controversate. Controversate faţă de ce? Nu cumva perioadele de timp au fost şi sunt, cu părere de rău, controversate încă?

Personalităţile din aceste volume nu au lăsat sau nu lasă un nume ştiinţei şi culturii române prin întortocheata carieră politică. Mai mult, în anumite perioade au trebuit să se lupte cu concepte politice în loc să-şi vadă de menirea lor, pusă în slujba colectivităţii. De asemenea, considerăm regretabil faptul că o bună parte din personalităţi sunt cunoscute şi onorate, acordându-li-se titluri în străinătate, mai mult decât în ţară. Au fost, în această perioadă, prea devotaţi acestei ţări ca să-şi vândă cunoştinţele, conştiinţele sau chiar pe ei înşişi, străinătăţii… Ei au fost şi sunt aici, printre noi, pentru noi.

Dorim ca nepoţii nepoţilor noştri să aiba in bibliotecă Dicţionarul nostru, să judece atunci viabilitatea faptelor personalităţilor prezentate şi să cunoască, astfel, istoria nescrisă a unor perioade trăite de eroii acestui dicţionar.

Ca autor, am avut prilejul să cunosc viaţa şi opera unor personalităţi deosebite, acest fapt dându-mi satisfacţii deosebite. Am avut şi unele deziluzii, privind raporturile supărător de nedrepte între creatori şi societate. Nu voi nominaliza sau generaliza.

 • Savant ajuns la peste 80 de ani, persecutat în anii ’50 deoarece era fiu de moşier sau chiabur, apoi ignorat după ’90, cum că ar proveni din generaţia ceauşistă! Trăieşte la limita subzistenţei, dintr-o pensie mizeră!

 • Constructorii marilor hidrocentrale, cu 20-30 de ani trăiţi în barăci, precum şi personalităţi din alte domenii, uitaţi de societate şi marginalizaţi financiar, îşi duc viaţa de la o zi la alta, motivându-li-se că primesc infima pensie din asigurările sociale ale actualilor, puţini, salariaţi. Dar, se întreabă ei. sumele reţinute de stat, în cei 30-40 de ani de activitate, nu s-au investit, dând naştere unor noi locuri de muncă? Simt nedreptate, când li se reproşează că trăiesc din mila altora. Şi exemplele pot continua.
Ne cerem scuze că, în cele mai multe cazuri, nu am reuşit să cuprindem în eseurile respective decât vectorial şi poate nu întotdeauna în mod esenţial activitatea unor personalităţi, dar eseul
este un studiu care prin definiţie nu este exhaustiv.

 Ceea ce dorim să demonstrăm prin această lucrare este că există oameni iubitori de oameni, care pun tot ce au mai bun în ceea ce fac, rezultând astfel lucruri valoroase, indiferent de vremurile în care se nasc şi trăiesc.

    Constantin Toni DARŢU

Reclame