MONITOR CULTURAL * on-line

~Iulian Gavriluţă: „Profeţia biblică versus constituţia UE!”

(Profetul Daniil si Casa Comuna Europeana, adaptare pentru internet)
„Duhul să nu-l stingeţi, profeţiile să nu le dispreţuiţi…”

„Întrebarea ce mi se pune cel mai frecvent, când î-mi fac apariţia în public, este: de ce mai sunt viu, după ce mi-am publicat dezvăluirile despre această conspiraţie… Voi spune cu tărie: dacă mi-a explodat maşina fiindcă am făcut-o eu să explodeze, sau, dintr-o dată, am „încercat să zbor”de pe acoperişul unei clădiri de şaisprezece etaje(cum se susţine că a făcut James Forrestal), vă rog să acceptaţi declaraţia mea de dinaintea morţii: nu am făcut-o!!! Dacă se produce oricare din situaţiile acestea sau mi se întâmplă vreun alt lucru misterios, tot ce pot face e să vă cer să vă dublaţi eforturile de a demasca această conspiraţie. În memoria mea.”

A. Ralph Epperson -„Novus Ordo Seculorum-Noua Ordine Mondială”

În deplinătatea facultăţilor fizice şi duhovniceşti, spun că, dincolo de ocultism, ezoterism, clarviziune, transă extatică. sau şamanică, darul profeţiei este condiţionat de instalarea în fiinţa umană a unei păci extraordinare, a unei vieţi curate, conform cu legile lui Dumnezeu şi ale Bisericii. După eterna socoteală a „Celui Vechi de Zile”, şi după o „proscomidie duhovnicească a anilor”, Instituţia Profeţiei Vechiului Testament deleagă măiestrele spirite incandescente de duh, alese „pe sprânceană”, după insondabilele sale intenţii proniatoare, să ne reveleze nouă ,celor din cuptorul babilonian de astăzi, ceea ce ne aşteaptă. Sfânta Scriptură ne spune că harul profeţiei este de fapt funcţia firească a omului dăruită de Dumnezeu, pentru a-i percepe Fiinţa Sa revelată ,de a-i comunica voinţa şi intenţiile Sale, de a stabili un raport de transparenţă cu divinitatea. În capitolul 3 din cartea

Facere, ni se relatează că Dumnezeu îi vorbeşte lui Adam şi acesta aude glasului Domnului când umblă în rai în răcoarea serii; profetismul ţine, aşadar, de natura intrinsecă a omului; El este adevărata sa vocaţie, dar prin păcat el s-a lepădat de darul natural al profeţiei şi-l v-a recăpăta odată cu mântuirea. Ochiul de lumină nealterat al profetului zice: „Domnul va turna la sfârşit Darul Său peste toţi ai săi şi vor profeţi …” O astfel de profeţie adevărată revelând Duhul lui Dumnezeu, cu detalii ale traseului istoriei universale, cu referiri de o extraordinară acuitate asupra soartei Europei este şi profeţia de la Daniil cap 2 din cartea Vechiului Testament. Isac Newton spunea că: „a-l respinge pe Daniil înseamnă a respinge întreaga credinţă creştină!”Iată deci tulburătoarea profeţie a lui Daniil despre rosturile destinului Europei din cele mai vechi timpuri până astăzi şi până la sfârşitul timpului: „Nabucodonosor, tiranicul rege al Babilonului, în al II-lea an al domniei sale, probabil 603 î.Hs., a primit acest vis într-un moment de maximă expansiune şi strălucire a imperiului babilono-caldeean.Inconvenientul său era că slăvitul rege nu-şi maiaducea aminte de conţinutul visului avut, ştiind că a primit doar o comunicare importantă dar pe care nu o mai putea actualiza; atunci a convocat somptuasa sa curte de magi, astrologi şi divinatori de profesie pentru a-i aduce aminte visul şi a-l tălmăci. Dar din nefericire pentru aceştia toţi, nu au putut tâlcui un vis despre care nu aveau nici cel mai mic indiciu. Şi cum regele excedat de furie, ca orice tiran respectabil , le hotărî pieirea; dar numai apariţia lui Daniil- „Deus Ex Macina”, le-a salvat capetele. Profetul Daniil avea doar 21 de ani şi se afla în captivitatea babilonică, a fost învrednicit de Dumnezeu cu o vedenie de noapte şi i s-a relevat taina visului regal, după rugăciuni aprinse. Anxiosului tiran i-a spus Daniil, că Dumnezeu a răspuns preocupărilor sale legate de soarta viitoare a împărăţiei sale cu o mare viziune, atât a regatului său cât şi a succesiunii împărăţiilor viitoare, lumeşti ce aveau să vină până la sfârşitul veacurilor, când are să se instaleze definitiv Exhatonul.

„O REGE, TU PRIVEAI ŞI IATĂ ÎN FAŢA TA UN CHIP, ŞI ACEST CHIP ERA PESTE MĂSURĂ DE MARE ŞI STRĂLUCIREA LUI NEOBIŞNUITĂ ÎNAINTEA TA. ÎNFĂŢIŞAREA LUI ERA GROZAVĂ: AVEA CAPUL DE AUR CURAT, PIEPTUL ŞI BRAŢELE DE ARGINT COAPSELE ŞI PÂNTECELE DE ARAMĂ, PULPELE DE FIER, IAR PICIOARELE O PARTE DE FIER ŞI O PARTE DIN LUT. TU PRIVEAI ŞI IATĂ O PIATRĂ DESPRINSĂ NU DE MÂNĂ, A LOVIT CHIPUL PESTE PICIOARELE DE FIER ŞI LUT ŞI ATUNCI AU FOST SFĂRÂMATE FIERUL ŞI LUTUL ,ARAMA , ARGINTUL ŞI AURUL AU AJUNS CA PLEAVA DE PE ARIE VARA ŞI VÂNTUL LE-A LUAT CU SINE FĂRĂ SĂ LE GĂSEASCĂ LOCUL LOR ŞI PIATRA CARE A LOVIT CHIPUL A CRESCUT MUNTE MARE ŞI A UMPLUT TOT PĂMÂNTUL…”

Acesta este visul, dar care este tâlcuirea lui. Cele patru părţi ale chipului simbolizează cele patru împărăţii mari care aveau să succedă pe pământ dar şi legătura cu vremurile noastre şi cu ultimul segment al chipului -viitoarea CASĂ COMUNĂ EUROPEANĂ. Pentru a înţelege mai bine acestea toate, să facem un paralelism cu profeţia acelui Daniil dar de la capitolul 7: care de astă dată se arată i se arată lui însuşi sub vederea a patru animale fantastice; „TU REGE CARE ŢI-A DAT MĂRIREA SĂ FII PESTE CAPUL OAMENILOR STĂPÂN, TU EŞTI CAPUL DE AUR”- deci capul de aur din vederea de noapte este imperiul caldeo-babilonian-; în capitolul 7 este reprezentat de fiara fabuloasă care iese din mare-puterea Mesopotamiei care este Leul cu aripi de vultur-reprezentat adesea prin statuile imperiului caldeean. Sub domnia lui Nabucodonosor, Babilonul este centrul prosper al lumii antice. „BABILONUL ERA ÎN MÂINILE DOMNULUI CA UN POTIR DE AUR”- zice profetul Ieremia. Şi soarta Babilonului nu va fi prea lungă, după 70 de ani este dat în mâna străinilor”!!!…Şi după el se va ridica un alt regat, mai mic decât al tău”.

Regatul reprezentat de pieptul şi braţele de argint era imperiul Medo -Persan Inferior ca valoare aurului, argintul, caracterizează foarte bine acest imperiu persan. Acest imperiu, mai puţin strălucitor ca cel calcedonian şi mai oscilant, avea ca ban de plată a impozitelor, argintul. Cirus este rege al perşilor şi cucereşte Babilonul dăinuind aproape 200 de ani. La Daniel cap 7, imperiul Medo-Persan, apare sub forma unui urs aflat într-o rană, semn al dezechilibrului între cele două braţe ale imperiului, având trei coaste în gură; cele trei direcţii de expansiune ale lui. În cel de-al treilea segment al chipului: coapsele de aramă-imperiul Greco-Macedonian; în capitolul 7 de la Daniel, este vorba despre pardosul cu patru capete şi patru aripi, Alexandru Macedon (Cel Mare),cuprinde toată lumea cunoscută a antichităţii şi impune meşteşugul prelucrării bronzului, care era ocupaţia grecilor; chiar şi armatele sale erau echipate din cap până în picioare cu bronz. Pardosul reprezintă rapiditatea cuceririi lumii de către Alexandru cel Mare. După moartea sa imperiul s-a fragmentat în patru părţi-cele patru capete reprezentate-între cei patru generali ai săi. Cel de-al patrulea segment: picioarele de fier-este imperiul Roman, iar în cap.7 este reprezentat de fiară înspăimântătoare ce iese din mare. Imperiul Roman-tare ca fierul, va spulbera totul în jur-de la Insulele Britanice şi până la Golful Persic, de la Atlantic şi până la Eufrat – monarhia de fier a Romei – după istoricul Ghiben – şi-a impusa a sa „Pax Romana” cu brutalitatea sa de fier. Dar elementul de fier nu va dura o veşnicie, pentru că se afla pe picioare de fier amestecate cu lut. Imperiul Roman va fi ultimul imperiu universal ce nu va mai fi înlocuit de vreo altă putere mondială CI DE O COLECŢIE DE NAŢIUNI, DE ENTITĂŢI STATALE, mai mari sau mai mici, ce nu vor înceta a se război între ele. Ar fi momentul să facem o paranteză aici şi să observăm cu câtă acurateţe istoria împlineşte profeţia, să observăm, apoi, că, după 476 d H.S., Imperiul Roman este divizat în zece părţi; zece popoare ale Europei moderne altele mai puternice, altele mai slabe, după cum ne indică amestecul oscilant de fier şi de lut.

În vremea acestei diviziuni, Dumnezeu va dărâma pe celelalte regate şi El va rămâne în veci. Avem deci o indicaţie precisă a instalării Exhatonului-PIATRA MISTICĂ! PIATRA CEA VIE a Noului Testament-Iisus Hristos. Dacă în ceea ce priveşte simbolistica părţilor chipului este un acord cvasigeneral, în privinţa pietrei sunt păreri împărţite. Principala caracteristică a lutului şi a fierului este aceea de NEPUTINŢA LEGĂRII UNEIA DE ALTA, AŞA CUM NICI NU SE POT AMESTECA UNA CU ALTA (deci nici statele de potenţe diferite, simbolizate de acestea). Profeţia mai spune că: „nu vor avea legătură temeinică…chiar dacă se va încerca legarea lor prin înrudiri…”şi, de 15 veacuri, personalităţi cu puteri diferite au încercat să sudeze rămăşiţele Imperiului Roman, prin diferite înrudiri de căsătorie şi alianţe efemere, dar ,când erau aproape de împlinirea ţelului, ceva misterios li se opunea.(Profeţia lui Daniil) ,şi-l ratau, de fiecare dată; personalităţi precum: Carol al V-lea, Ludovic al XIV-lea, Napoleon, Hitler , etc. Aceste încercări de unire, s-au topit repede în negura primului război mondial, apoi ,in perioada interbelică, s-au semnat peste 40 de tratate ale Ligii Naţiunilor Unite (O.N.U ), dar şi acestea s-au topit în cel de-al doilea război mondial. Plecând de la structurile deja existente ale „pieţei comune”, în 1957, politicieni de anvergură au început trasarea CASEI COMUNE EUROPENE (după modelul S.U.A ). Se vrea ca frontierele să se spiritualizeze, să fie o singură monedă unică (EURO – ceea ce s-a şi materializat) ,apariţia unui singur guvern unic (vezi NOUA ORDINE MONDIALĂ şi profeţiile Sf. Părinţi despre ANTIHRIST!!!).Semnarea celor 12(preşedinţi de state) şi apoi a celor trei (noi veniţi în U.E ) al tratatului de la MASTRICHT, întăreşte intenţiile acestora de a forma UN SINGUR GUVERN EUROPEAN şi apoi UN SINGUR GUVERN MONDIAL (pentru a putea fi condusă mai uşor populaţia globului).

MIZA ESTE MAJORĂ: PE DE O PARTE FORMIDABILA VOINŢĂ UMANĂ, IAR PE DE ALTA INSONDABILA INTENŢIE A LUI DUMNEZEU. RĂMÂNE DOAR PROVOCAREA PROFETULUI DANIIL: „…NU VOR AVEA LEGĂTURĂ TEMEINICĂ ÎNTRE ELE DUPĂ CUM FIERUL NU SE AMESTECĂ CU LUTUL… TOTUL TREBUIE SĂ TREACĂ PRIN PROFEŢIA LUI DANIIL!!!.

Pr. Iulian Gavriluta


Reclame