MONITOR CULTURAL * on-line

Lucian Marina: „Ziua mondială a poeziei sărbătorită şi de românii din Serbia“

Ziua de 21 martie – Ziua mondială a poeziei sau World Poetry Day care a fost instituită în anul 1999 de către UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură) a fost sărbătorită festiv şi de românii din Serbia.

Ziua mondială a poeziei, care a fost instituită  cu scopul de a se promova cititul, scrisul, publicarea şi popularizarea poeziei în lume, a fost marcată festiv la Novi Sad, sâmbătă, 20 februarie 2010, la o reuniune organizată de Societatea de Limba Română din Voivodina care în condiţiile specifice din Serbia aproape de jumătate de secol acţionează aidoma unei Academii de Ştiinţe a Românilor din Serbia.

Festivitatea a avut loc la Institutul pentru Cultură al Voivodinei şi a fost organizată de Societatea de Limba Română în colaborare cu reprezentanţii altor societăţii şi asociaţii similare ale minorităţilor naţionale din Voivodina care şi-au exprimat mândria  de a participa la un asemenea eveniment cu caracter internaţional.

Reuniunea a fost inaugurată şi moderată  de Lucian Marina, preşedintele Societăţii de Limba Română din Voivodina care a salutat pe cei prezenţi şi în numele Institutului pentru Cultură al Voivodinei, respectiv în calitate de preşedinte al Comitetului de coordonare a activităţii tuturor societăţilor de limbă şi literatură, sau asociaţii care păstrează, conservează şi cultivă tradiţiile şi folclorul, respectiv patrimoniul cultural al comunităţilor etnice din provincia de nord a Serbiei.

Preşedintele Societăţii de Limba Română a reliefat că ziua de 21 martie – Ziua Mondială a Poeziei se sărbătoreşte odată cu sosirea primăverii moment care crează o deosebit de frumoasă asociere între primăvară şi poezie, deoarece renaşterea naturii este pusă în balanţă cu renaşterea spiritului.

Astfel, după cum s-a subliniat şi  în alte ocazii, poezia care, incontestabil, este un element cultural de o mare valoare, fundal al dialogului intercultural, fundal al celor ce caută şi al celor ce simt, punct de reper pentru spirit, merită celebrată într-o zi de reflecţie asupra rolului ei important !

Pe lângă lectura ocazională  a unor poezii semnificative, la festivitatea de la Institutul de Cultură  al Voivodinei, din Atena Sârbească, Societatea de Limba Română  din Voivodina, în partneriat cu alte societăţi similare şi-au adus modesta contribuţie la marcarea în mod festiv a Zilei Mondiale a Poeziei şi prin activitatea unui atelier al tinerilor traducători care, la rândul lor, au creat inspiraţia de creaţia literară a scriitorilor consacraţi.

Tot, cu acest prilej, prof. Irina Papuga, Şefa Departamentului pentru organizaţiile non-guvernamentale al Institutului pentru Cultură al Voivodinei, a înmânat mai multe diplome şi menţiuni persoanelor merituoase pentru promovarea culturii naţionale. Recunoştiinţe au fost decernate şi cunoscuţilor oameni de cultură români Slavco Almăjan, Lucian Marina, Nicu Ciobanu… care prin creaţiile proprii şi eforturile sporite depuse pe parcursul anilor permanent au contribuit la revigorarea vieţii literare şi culturale a românilor din Voivodina, respectiv Republica Serbia.

LUCIAN MARINA

Reclame