MONITOR CULTURAL * on-line

~Ion Marin Almajan:Scrisoare deschisă d-lui Ion Coja

Stimate domnule profesor Ion Coja,

Înainte de orice aş dori să-mi exprim stima şi preţuirea pe care le nutresc pentru dv.Va împărtăşesc în general opiniile legate, de pildă, de istoria holocaustului dar şi de alte subiecte ale istoriei neamului nostru.Am citit cu interes cuvântul pe care l-aţi rostit la un jubileu al mişcării legionare.Vă mărturisesc indoctrinarea pe care am suferit-o , la rându-mi, din partea istoriografiei şi propagandei comuniste în legătură cu mişcarea legionară.Mai mult, într-unul din romanele mele, Tornada, am descris o scenă în care înfăţişam tineri legionari maltratând un comerciant evreu.Pot spune acum că unul din bunicii mei a fost înscris în Legiune.Dar ţăran fiind, cu puţină şcoală şi nu foarte mintos, nu-l pot bănui că a făcut-o din convingere.Da, ideile lui Zelea Codreanu, ale Legionarismului pot fi considerate şi acum idealiste, frumoase. Dacă aş fi trăit atunci, m-aş fi înscris , fără rezerve , în Legiune.Dar, dv înşivă începeţi conferinţa cu evocarea lui Ţuţea, cu întrebările pe care i le-aţi pus, la care însă, din păcate, nu reproduceţi şi răspunsul. Deci, întrucât mi-am mărturisit îndoctrinarea dar şi pasiunea mea pentru istorie, fără nici o părtinire, sincer, vă întreb la rându-mi: i-au omorât legionarii pe I:G. Duca,pe Iorga, pe Madgearu şi pe ( Armand) Călinescu?Motivele invocate le ştiu.Sau cel puţin le ştiu pe cele oferite de istoriografia românească. Consideraţi că omorul şi siluirea, batjocura în cazul lui Iorga, pot fi justificate omeneşte, creştineşte şi nu în ultimul caz al dreptăţii ? Aş fi foarte onorat dacă mi-aţi răspunde.

Al dumneavoastră, ION MARIN ALMĂJAN, Timişoara