MONITOR CULTURAL * on-line

~Vlad Protopopescu: „Vin iarăşi pecenegii şi cumanii?“

Se pare că aderarea României la EU a îndemnat şi pe unii istorici români să reia, cu mai mare virulenţă, ofensiva  împotriva autohtoniei românilor şi a legitimităţii statului român. Prin 2005 a apărut pe Internet un Website numit Patzinakia- Grupul Român pentru o istorie alternativă cu scopul declarat exprimat într-un CREDO în şapte puncte: 1.”De a  sprijini moral, dar nu material, iniţiativele pecenegilor din lumea întreagă, să promoveze valorile culturii şi civilizaţiei pecenege în continua sa creştere”. 2. „Acest grup apare ca un manifest deschis împotriva îndoctrinării şi violenţei propagandistice, cu veleităţi exclusiviste, a unei alte societăţi, cea a geto-daco-traco-manilor. Scopul nostru (al patzachinelor, n.n.) principal va fi cel de a contracara ofensiva rivalilor”. 3. „Pecenegi din toată lumea uniţi-vă! 4. „În calitate de populaţie migrator-invadatoare, pecenegii nu promovează simbioza cu elementul autohton, astfel încît persoanele fizice cărora originea alogenă nu le permite integrarea în societăţile geto-daco-traco-…vor avea posibilitatea de a participa activ în „Patzinakia”. 5. „Cunoscută fiind existenţa a multiple populaţii migrator-invadatoare, supuse aceloraţi (sic! aşa apare în Credo-ul patzinakilor) presiuni şovine ale autohtonilor, pecenegii lansează un apel de unitate către fraţii lor goţi (Vizi şi Ostro), huni, gepizi, avari, slavi, unguri, uzi, cumani, ba chiar şi tătari. Pecenegii nu acceptă însă imixtiunea elementului otomano-fanariot”. 6. Acest punct, fiind scris în caractere patzinace indescifrabile, conţinînd poate un mesaj secret, nu a putut fi descifrat. 7. „În lumina directivelor G.R.I.A., sperăm că mesajul nostru va aduce bucurie şi speranţă în sufletele adânc măcinate ale alogenilor persecutaţi de Iosif Constantin Drăgan”. Semnat „NOI, PECENEGII”.

Nu li se poate reproşa „pecenegilor” că nu vorbesc pe şleau. Punctul cu adevărat contencios este că toţi aceşti „pecenegi” sînt în realitate români, stipendiaţi ai unor instituţii româneşti, unii (dacă nu toţi) chiar salariaţi ai unor instituţii de cultură româneşti! Adică daţi-ne bani ca să putem evita „simbioza” cu voi! Consună cu cererea autonomiei ungureşti în cadrul statului român. Adică voi ne plătiţi ca să avem universităţile noastre, asta a fost doar treaba românilor dintotdeauna, să-şi plătească domnii ca să-i guverneze şi să-i educe!

Acest grup s-a expus singur ridicolului adoptînd numele de „patzinaki”. Nu doar că paţachină vine imediat în minte, dar în ungureşte pecenegii erau numiţi besenyo, ceeace a dat în româneşte „beşineu”, cu toate conotaţiile de rigoare. Le-am atras atenţia asupra acestei supărătoare apropieri şi ce credeţi? S-au supărat îngrozitor şi m-au împroşcat cu… ei, da, cu ce vine după „besenyo”.

Amuzant este faptul că nu ştiu cum să răspundă răspunsurilor entuziaste ale pecenegilor din Turcia care i-au luat în serios şi au răspuns la apelul de la punctul 3! Şi deasemenea nu şi-au respectat nici refuzul imixtiunii elementului otomano-fanariot. Nu au putut să respingă pe faţă elucubraţiile unui fanariot ca Neagu Djuvara despre originea statului românesc, recurgînd la atacarea tot a „autohtonilor”. Djuvara e „cuman” deci tot un fel de peceneg, adică „aristocraţie”, nu ţăran prost geto-daco-traco…oltean. Ne putem întreba ce rost a avut apariţia cărţii lui Djuvara despre Basarabii cumani şi catolici tocmai în acest moment? Şi mai ales popularizarea ei excesivă în faţa tuturor dovezilor contrare acumulate deja de zeci de ani în istoriografia românească?

Am putea găsi un răspuns în altă iniţiativă a „patzinakilor”. Un denunţ în toată regula împotriva „protocroniştilor”, după modelul denunţurilor la Securitate şi a şedinţelor de demascare a duşmanilor poporului din vremea proletcultismului cind pecenegii erau „proletari”, adresat organizatorilor celui de al 43-lea Congres de Studii Medievale de la Kalamazoo (SUA) care va avea loc între 8-11 Mai 2008. De unde oare au învăţat tehnicile denunţului? „Grupul” atrage atenţia că la Congres vor participa unii reprezentanţi ai „protocronismului” ca Dr. Napoleon Săvescu şi alţi „nespecialişti”. Printre „nespecialişti” se află Romanian Institute of  Orthodox Theology and Spirituality of New York şi… Universitatea Bucureşti! Petiţia îşi arogă „obligaţia morală” de a protesta împotriva participarii acestor indivizi la lucrările Congresului, întrucît aceştia sînt cunoscuţi ca „îmbrăţişînd o doctrină numită „protocronism”, o orientare naţionalistă impusă de regimul comunist în 1974. Protocronismul a fost denunţat, printre alţii, de către Katherine Verdery în capitolul 5 al lucrării sale National Ideology under Socialism. Identity and Politics inCeausescus Romania (Berkeley, 1991), p. 167-214, drept un discurs extrem de nociv şi „nativist”, care favorizează numai realizările românilor şi respinge orice fel de influenţe exterioare sau asociate cu ne-Români. Protocronismul este ostil minorităţilor etnice şi schimbului cultural, cele două principii care contrazic în mod direct însuşi scopul congresului de la Kalamazoo. Mai mult, susţinătorii protocronismului românesc au dezvoltat una dintre cele mai agresive forme de xenofobie din istoria Europei postcomuniste. Solicităm excluderea oricăror prezentări inspirate de agenda politică a protocronismului”. Dar asta desigur este pentru că patzinakii iubesc libertatea de exprimare! Semnează numai profesori universitari, doctori şi doctoranzi, muzeografi! Au grijă să se plîngă şi de faptul că medieviştii români nu prea participă la congres datorită cheltuielilor prea mari! Iar ceilalţi îşi plătesc singuri participarea (în loc să ne dea nouă banii).

„Pecenegi din toate ţările uniţi-vă”. Internaţionala prin voi va birui! Trăiască Cominternul patzinako-cuman (îi îngăduim şi pe otomano-fanarioţi dacă sînt boieri şi au studii în Francia)!

VLAD PROTOPOPESCU

Reclame