MONITOR CULTURAL * on-line

~Cezarina Adamescu: Zilele revistei „Lumină Lină“

În vechiul Porto Franco, la Mila 80, unde se află situat, pe malul fluviului, oraşul Galaţi, în ziua de 20 august curent, a avut loc un eveniment  cultural remarcabil iniţiat de Uniunea Scriitorilor din România şi de Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”.

Este vorba despre lansarea ultimelor numere ale prestigioasei reviste new-yorkeze a românilor din diaspora LUMINĂ LINĂ, care a împlinit 15 ani de la prima apariţie. Deşi în urbea noastră, rare sunt asemenea prilejuri de sărbătoare a spiritului românesc, iată că,  graţie unor oameni de cultură remarcabili, cum e Pr. prof. dr. Theodor Damian, – directorul revistei, personalitate complexă  şi animator cultural, promotor neobosit al culturii, spiritualităţii, datinilor şi tradiţiilor româneşti în lume, acest eveniment a putut să se desfăşoare în condiţiile cele mai fericite, spre bucuria, împlinirea şi comuniunea spirituală a românilor de pretutindeni. Scriitori remarcabili de peste ocean au venit să-şi prezinte prinosul muncii lor, să-l ofere confraţilor din România, într-un turneu de promovare a valorilor româneşti, din acest colţişor de lume, dar şi a creaţiilor scriitorilor din diasporă, care, prin intermediul revistei,  sunt cunoscuţi, apreciaţi, citiţi aici, în ţară. Fiindcă orice pod are două capete, fluidul energetic se transmite pe toată lungimea lui, dintr-o parte în alta, în cel mai fericit chip, spre bucuria tuturor, deopotrivă.

Şi, dacă nu ne-ar fi teamă de vorbe prea mari, am spune, pe căile freatice ale Poeziei, ale culturii şi artei, în general, oamenii se unesc, intră în comuniune spirituală, formând URIAŞA FAMILIE A NEAMULUI ROMÂNESC, oriunde s-ar afla situat pe glob.  Este o minunată cale de apropiere sufletească care-ţi dă un sentiment de apartenenţă, de securitate, de pace lăuntrică, aşa cum reiese şi din  recenta Antologie a Cenaclului literar „Mihai Eminescu” din New York, intitulată semnificativ Lăuntrul şi Departele, volum editat de Theodor Damian şi Aurel Sasu şi apărut nu demult la Editura Tipo Moldova.

După cum spunea Paul Claudel, „acordul fizic şi metafizic al omului cu universul nu se poate face decât prin creaţie” – oamenii care creează, au un limbaj al lor specific, nu le trebuie mult să se recunoască, să se întrepătrundă în spirit, să se cultive şi să se promoveze, dacă nu intervine jocul exacerbat al orgoliilor personalităţilor. Dacă s-ar înţelege că ESTE LOC DESTUL SUB SOARE PENTRU FIECARE DIN NOI, marea comuniune spirituală s-ar putea înfăptui în chip perfect, până la simbioză, până la entropia culturală.

Moderatorul acestei mirabile întâmplări culturale a fost distinsul scriitor, publicist, om de cultură, Vasile Andru, venit anume să cinstească meleagurile noastre cu  personalitatea sa carismatică, enciclopedică, cu o deschidere spre nou şi spre semeni, fără egal.

Acesta l-a prezentat pe părintele Theodor Damian, cărţile şi revista pe care acesta le conduce de atâţia ani. De asemenea, a prezentat cărţile nou apărute: Semnul Isar, carte de poeme a lui Theodor Damian, În  voia vremii, a scritoarei brăilence Oma Stănescu, a evocat personalitatea lui Ronald Gasparic, poet brăilean dispărut în chip tragic la vârsta de 21 de ani şi căruia i-a publicat postum volumul de versuri Rămân pământ de soare, apoi, cartea Angelei Baciu Mărturii dintre milenii, apărută recent la Editura Limes,  Cluj-Napoca, cartea lui Dionisie Duma, O pată de sânge care vorbeşte, apărută la Editura Pax Aura Mundi, în 2008, în  ediţie bilingvă, şi în excepţionala traducere a lui Mike Frolich, precum şi cartea domniei sale Grădinile ascunse, apărută la Editura Paralela 45, Piteşti. Toate aceste volume ca şi pe autorii lor, au fost prezentate cu multă căldură, profesionalism şi afectivitate deosebite.

De asemenea, a fost prezentat şi poetul, scriitorul, editorul şi redactorul şef al revistei „Origini=Roumanian Roots,” Gabriel Stănescu,  care a citit din cea mai recentă apariţie a sa, un volum de versuri bilingv, un foarte expresiv poem, despre „America, America”, poem ce ilustrează visul american.

Părintele Theodor Damian a adus în discuţie într-una din intervenţiile Domniei sale conceptul de dublă definire, considerându-se pe sine, ca şi pe cei care şi-au păstrat şi cetăţenia română, îndreptăţit, chiar dacă a primit o nouă cetăţenie, să-şi păstreze identitatea spirituală şi culturală a ţări de origine.

Şi nici nu s-ar putea altfel, fără ca omul să se simtă scindat sufleteşte.

Acest veritabil Ambasador  al culturii şi spiritualităţii româneşti, acest păstrător al tradiţiei şi datinilor de acasă, păstor al turmei de creştini ortodocşi din New-York, profesor la Institutul de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi paroh al Capelei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din New York, care, de peste 20 de ani, slujeşte diasporei româneşti, făcând eforturi supraomeneşti să-i ţină uniţi pe români, întru aceeaşi spiritualitate, promotorul cenaclului literar „Mihai Eminescu” din aceeaşi metropolă americană, unde găzduieşte, de tot atâţia ani, oameni de cultură din America alături de români stabiliţi acolo, ori numai în vizită, polarizând talente autentice în paginile revistei LUMINĂ LINĂ, este şi un neobosit publicist în majoritatea publicaţiilor ARP şi, prin creaţia proprie, ori prin antologiile cenaclului, îşi exprimă punctul de vedere şi profesiunea sa de credinţă literară.

Numeroşi autori români îşi găsesc locul potrivit între copertele revistei Gracious Light, Lumină Lină, Revistă de spiritualitate şi cultură românească, fie că trăiesc aici, acolo, sau oriunde pe glob. Aşa sunt: George Alexe, Dan Anghelescu, Adrian Munteanu, Dan Brudaşcu,  Nicolae Petre Vrânceanu, Liviu Pendefunda, Lucia Olaru Nenati, Gellu Dorian, Mihaela Albu – care este şi redactor şef al revistei,  Daniel Dragomirescu, Gheorghe Neagu,  Violeta Miron, Gheorghe Mihail, Antologia cenaclului, prezentă în orice număr, unde semnează: Mariana Nan, David Vecsler, Paula Cămăraşu, Diana Petronela Adomnicăi, Ioana Vlad, Elena Olariu, Marcel Miron şi mulţi alţii. Apoi, rubrica de Reportaje, unde semnează: George Alexe, Ghe. Brehuescu, Madeleine  Delva, Elena Liliana Popescu, Alecu Goţea, Vasile Andru – cu mai multe eseuri deosebit de interesante: Cenaclu ca spaţiu iniţiatic; Pe axa New-York-Suceviţa, ş.a. Studii, cronici literare, opinii, Memoria Exilului românesc, rubrici de spiritualitate, rubrica „Universalia”, care promovează literatură din toate colţurile lumii, reportaje, o rubrică de evocări, In memoriam, şi multă poezie, îşi găsesc expresia în aceste pagini generoase, apărute cu o grafică de excepţie şi cu o îngrijire pe care, doar imensa dragoste faţă de Cuvânt ţi-o pot insufla.

Şi acesta, doar spicuind  câteva titluri din ultimele două numere ale revistei.

Evenimente remarcabile, pagini de foto album, anunţuri şi o retrospectivă trimestrială întregesc imaginea de ansamblu şi ne introduc în  atmosfera culturală a românilor stabiliţi ori numai în trecere prin Ţara tuturor posibilităţilor.

Turneul de promovare a revistei Lumină Lină a avut loc în mai multe oraşe din România, cum sunt Vatra Dornei, Bucureşti, Iaşi ş.a.

Şi toate acestea în ideea apropierii pe cât posibil a creatorilor, a stabilirii de conexiuni spirituale, de punţi între spirite congenere, a cunoaşterii cât mai bine a identităţii fiecăruia şi a respectării tuturor ca oameni şi în calitate de creatori.

O superbă pledoarie pentru Cuvântul ziditor, pentru Poezie, pentru afinităţi între spirite. Dar, mai cu seamă între oameni de acelaşi neam, de aceeaşi credinţă şi aceeaşi limbă. În aceeaşi revistă Lucia Olaru Nenati are un studiu-comunicare pertinent despre: Modalităţi de afirmare a identităţii culturale a românilor din străinătate, prezentat la Simpozionul internaţional „Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice” – organizat de Academia Română, Filiala Iaşi, în septembrie 2007.

Mihaela Albu, de asemenea, are un studiu despre Ziarul Lumea Liberă din New-York – document şi memorie a exilului românesc; I.P.S. Arhiepiscop Adrian Hriţcu, scrie despre: Psihologia emigrantului. Un alt foarte interesant reportaj se referă la Ortografia eternităţii – scris de Ioana Hunian. Tot Mihaela Albu ne îndeamnă Să nu uităm nicicând să iubim Poezia, George Alexe este prezent în paginile revistei cu Un elogiu adus imaginaţiei creatoare. Daniel Gligorie ne arată cum e Să vezi la fiecare pas lucrarea lui Dumnezeu, privitor la  cartea de întrebări şi răspunsuri: Veşnicia de zi cu zi a P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului. În fine, Andrei Vartic aduce un elogiu In Memoriam lui Teoctist, ziditorul întru Dumnezeu iar Grigore Vieru face un portret Pr. Prot.Dr. Casian Fetea: o plecare neaşteptată.

Multe şi nuanţate lucruri aflăm din paginile revistelor, cu adevărat comori de spiritualitate universală.

Revenind la manifestarea  culturală dedicată Zilelor Revistei LUMINĂ LINĂ de la Galaţi, subliniem că au fost prezenţi  în Sala Mihai Eminescu scriitori, oameni de cultură şi artă din  judeţ şi din municipiu:  poetul şi panseistul Constantin Oancă din com. Corod-Galaţi, pr. Ion Croitoru, autorul cărţii „Îngerul pâinii” – din com. Lieşti-Galaţi, poetul Paul Spirescu din Adjud,  poeta publicista şi redactor al revistei „Tecuciul literar-artistic” şi directoarea Editurii Eleonora, din Tecuci, doamna Eleonora Stamate, care a oferit o diplomă de onoare a revistei, părintelui Theodor Damian,  pentru promovarea prieteniei şi a cuvântului în lume şi  i-a dedicat un poem foarte emoţionant.

Scriitorii gălăţeni au fost reprezentaţi de Angela Baciu care şi-a lansat recentul volum de interviuri: Mărturii dintre milenii, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007, tânăra poetă Diana Mănăilă, Paul Sân Petru, Simon Ajarescu. Dintre oaspeţi, au mai citit versuri: Săndel Stamate din Lieşti,   Dionisie Duma din Tecuci.   Un adevărat regal de POEZIE şi cultură,  încununat cu poemul-testamentar  Semnul Isar – excepţinală mărturie despre viaţă, a lui Theodor Damian.  Cărţi interesante, de excepţie, dăruite cu generozitate tuturor celor prezenţi, cu autografele autorilor, într-o ambianţă mirifică, în care timpul şi spaţiul n-au mai contat şi sufletele s-au îngemănat în aceeaşi respirare de Duh, pe care, doar arareori ne este dat s-o trăim cu adevărat. O adevărată revelaţie, o comuniune de spirit  care s-ar dori repetată, ori de câte ori ne e dor de Înalt, de sublim, de valori adevărate ale culturii de aici şi de pretutindeni.

Galaţi, 20 august 2008

CEZARINA ADAMESCU

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s