MONITOR CULTURAL * on-line

~Maria Vaida: „Bocceluţa ereditară şi cadoul de Crăciun“

Simpozionul Naţional de Didactică a Limbii şi Literaturii române, ediţia a VIII-a, organizat de ANPRO(Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura română „ Ioana Em. Petrescu”)  s-a desfăşurat la Cluj în zilele de 7,8, 9 decembrie 2007, având ca temă: Evaluarea competenţei de comunicare şi a competenţei culturale. Forme şi modalităţi. Reuşite şi limite. După deschiderea lucrărilor de către doamna Monica Onojescu, sufletul ANPRO şi al revistei „Perspective”, au cuvântat: Alina Pamfil, preşedinta asociaţiei, Roxana Din, director editorial Editura Paralela 45, Mihai  Stan, inspector general MECT, Florentina Sânmihăian, autor de manuale, scriitori, personalităţi universitare ş. a. Pe parcursul celor trei zile, au avut loc  mai multe lansări de carte ale profesorilor prezenţi la simpozion, lansarea revistei Perspective cu tema Argumentaţia, precum şi a volumului colectiv intitulat: „Valori formative acronice şi contemporane în literatura pentru copii.”

Acestă activitate didactică naţională a mobilizat un număr de 140 de profesori şi 15 învăţători, într-o succesiune rapidă şi simultană de câte 8 ore  efective pe zi, participanţii fiind angrenaţi în: conferinţe, ateliere, grupuri de discuţii, dezbateri, experienţe împărtăşite, lansări de carte, cercuri de lectură, sesiuni de postere. În acest an s-a observat creşterea numărului participanţilor tineri, spre deosebire de sesiunile precedente, ceea ce constituie un lucru îmbucurător. Secretariatul coordonat de Corina Dindelegan a avut grjă ca fiecare participant să primească mapa cu programul, rezumatele lucrărilor, lista participanţilor, chestionarul de evaluare a simpozionului şi materiale necesare pentru dezbaterile anunţate.

Obiectivele urmărite au fost: de calificare vizând analizarea problematicii din prspectivă didactică şi teoretică; de practică, prin conturarea unor strategii de predare şi evaluare; de relaţionare prin crearea unui spaţiu comun de reflecţie, a unor legături viabile între participanţi, a unor posibilităţi de colaborare. Pentru fiecare participant simpozionul a însemnat un real câştig, acesta fiind pus adesea în ipostaza de profesor, dar şi de elev; de evaluator, dar şi de evaluat. Dezbaterile au gravitat în jurul dificultăţilor evaluării, ale unor posibile erori, ale imaginii acesteia, ale consecinţelor ei, ale modului cum să-ţi transformi elevul în partener de evaluare, ale perspectivelor de viitor privind  evaluarea în învăţământul românesc. Fiecare participant, cu lucrare sau fără, a plecat acasă cu bocceluţa plină de învăţături utile, cu mândria că aparţine unei categorii sociale alese, că până la urmă e foarte important să te simţi în sinele tău intelectual. Şi bocceluţa ereditară (am preluat sintagma din titlul unui atelier care m-a încântat) sporeşte în daruri prin aceste schimburi benefice de idei şi metode, chiar acum, înainte de Crăciun. Eu mulţumesc colegilor care mi-au sporit averea, făcându-mi sărbătorile mai fericite.

Prof. drd. MARIA VAIDA 

Reclame