MONITOR CULTURAL * on-line

~Marian Petcu: „Congresul naţional de istorie a presei (ediţia a III-a)“

Asociaţia Română  de Istorie a Presei şi Universitatea „Constantin Brâncoveanu”  din Piteşti organizează:

CONGRESUL NAŢIONAL DE ISTORIE A PRESEI (Ediţia a III-a)

cu tema: „Presa locală şi regională românească, în context european”

Piteşti, 23-24 aprilie 2010

Participanţii, specialişti în istoria presei, vor prezenta rezultatele cercetărilor lor din domeniul istoriei presei scrise, a radioului, a televiziunii etc. Lucrările congresului vor fi publicate în volumul Studii şi cercetări de istorie a presei, precum şi în Revista românǎ de istorie a presei (vezi secţiunea Norme de redactare).

PROGRAMUL MANIFESTĂRII

JOI, 22 aprilie 2010

12:00 – 22:00 – primirea şi înregistrarea invitaţilor

17:00 – 18:00 – vizitarea Universitǎţii

VINERI, 23 aprilie 2010

900 – 9 45 –  Deschiderea  lucrărilor Congresului naţional de istorie a presei – alocuţiuni şi comunicări în plen : reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai universităţii – gazdă,  preşedinte ARIP, reprezentanţii unor asociaţii profesionale ş.a.

945 – 1100 –  Conferinţǎ susţinutǎ de acad. Eugen Simion, membru al Academiei Române

1100 – 1115 –   Pauzǎ de cafea

1115- 1230 – Aspecte metodologice şi de cercetare a fenomenului mediatic. Vor expune: Marian Petcu, Ilie Rad, Mariana Cernicova

1230 – 14 00 –  Pauză de masă (prânz oferit de universitatea gazdă)

1400 – 1545 –  Comunicări pe secţiuni

1545 – 16 00 –  Pauză de cafea

1600 – 19.00 –  Comunicări pe secţiuni

1930 – 22 00 –  Cina festivă, oferită de Senatul Universităţii “Constantin Brâncoveanu” Piteşti

SÂMBĂTĂ, 24 aprilie 2010

900 – 10 00 –  Adunarea generalǎ ARIP

1000 – 11 30  Lansarea Revistei române de istorie a presei, în noul format. Lansǎri de cǎrţi de specialitate (fiecare participant care doreste sǎ îşi lanseze o carte va comunica titlul acesteia şi persoana care o va prezenta). Recenziile vor fi predate la congres, urmând să fie  publicate în Revista românǎ de istorie a presei.

11.30 – Deplasare la Curtea de Argeş, unde vor avea loc vizite la necropola voevodală, la Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului,  precum şi  dejunul ecumenic, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Calinic.

14.30 – Deplasare la Piteşti şi plecarea participanţilor.

Comitetul ştiinţific:

Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, Univ. „Const. Brâncoveanu”, Piteşti – membru de onoare

Conf. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din Bucureşti – Preşedinte

Conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Pǎsǎrin, Universitatea „Const. Brâncoveanu”, Piteşti

Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Radu Pârvu, Universitatea „Const. Brâncoveanu”, Piteşti

Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, Universitatea „Ovidius”, Constanţa

Conf. univ. dr.  Mariana Cernicova, Universitatea Politehnica, Timişoara

Prof. univ. dr. Odette Arhip, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

Prof. univ. dr. Silvia Grossu,. Universitatea de Stat din Chişinǎu

Rector,                                                                Preşedinte ARIP,

Prof. univ. dr.                                                        Prof. univ. dr.

Alexandru PUIU                                                    Ilie RAD

Prorector,                                                            Preşedintă a comitetului organizatoric,

Prof. univ. dr.                                                         Conf. univ. dr

Ovidiu PUIU                                                           Gabriela RUSU

Vicepreşedinte ARIP,

Conf. univ. dr.

Marian PETCU

Persoane de contact:

Conf. dr. Gabriela Rusu Păsărin:  gabrielarusu.pasarin@yahoo.com

Lector dr. Ramona Eana: ramonagabrielaeana@yahoo.com, telefon: 0762-962599

–––––––––––

A transmis:

Conf. dr. MARIAN PETCU

Universitatea din Bucuresti

Reclame