MONITOR CULTURAL * on-line

~Ovidiu Oana

Autorul unei enciclopedii a clopotelor :

Am o colecţie de peste 200 clopote, clopoţei, talăngi şi zurgălăi din toată lumea şi, pornind pe urmele lor, am închipuit o carte.
Colecţia poate fi vizitată la : http://bells.zuavra.net
Cartea despre care fac vorbire -o trilogie- a fost de curând finalizată si a fost unanim apreciată de catre specialistii tuturor cultelor din România, departamentele de analiză ale Editurii Academiei Române şi îşi asteaptă o posibilă finanţare pentru editare.
Titlul lucrării: PROIECTUL UNEI LIMBI UNIVERSALE
– Partea I – „SUFLETUL” cuprinde o selecţie de peste 1.200 poezii, licenţe poetice, creaţii populare, colinde, ghicitori si proverbe despre clopote, clopoţei, talăngi si zurgălăi. Textele sunt culese din literatura româna şi cea universală. Această parte intenţionez să o ilustrez cu fotografiile pieselor din colecţia mea.
– Partea a II-a – „NEGURA” este structurată în urmatoarele capitole:
– Confesiunea unui clopot
Cap. 1 – O privire spre începuturi
1.1 – origini
1.2 – atestări
1.3 – definiţii
1.4 – listă utilizări clopote
1.5 – listă utilizări clopoţei
1.6 – dicţionar universal pentru clopote
Cap. 2 – Povestiri şi adevăruri despre clopote
2.1 – Clopotele României
2.2 – Clopotele Asiei
2.3 – Clopotele Africii
2.4 – Clopotele în Europa creştină
2.5 – Clopotele în Lumea Nouă
2.6 – Clopote ale Păcii şi Libertăţii
2.7 – Clopote pe ape şi sub ape
2.8 – Clopotele în literatură
Cap. 3 – Clopotele în muzică sau muzica clopotelor
Cap. 4 – Clopoţeii sferici
4.1 – Zurgălăi
4.2 – Tiger Bells

– Final

– Bibliografie
Această parte prezintă evoluţia clopotelor de la origini până în prezent, în marile zone geografice şi culturale (7 continente), pe categorii/tipuri (clopote, clopoţei, talăngi, zurgălăi) şi pe domenii (selectiv) literatură, muzică.
– Partea a III-a „CREDINŢA” se doreşte în fapt a fi un album care prezintă câteva dintre cele mai reprezentative clopote din lume, precum şi ilustrarea tipologică a clopoţeilor, talăngilor şi zurgălăilor.
Lucrarea este realizată în forma actuală la capătul a peste 5 ani de studii şi cercetări, cu documentare extinsă la o listă care conţine mai mult de 600 titluri, peste 800 pagini web, precum şi corespondenţe cu alţi colecţionari din 11 ţări, dar şi cu experţi ai unor muzee care deţin colecţii tematice.
Câte un exemplar al trilogiei a fost donat Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Teoctist si Muzeului National Tehnic „Dimitrie Leonida”.
Această din urmă instituţie mi-a facut onoarea -în calitate de iniţiator- de a-mi găzdui şi prezenta colecţia în luna mai 2006, alături de numeroase piese din toate timpurile, puse la dispoziţie de către prestigioase muzee din ţară şi de alţi colecţionari.
În perioada 18 decembrie 2007 – 31 martie 2008 colecţia este prezentată în sălile Muzeului Ţării Făgăraşului „Valeriu Literat”
La data de 31 octombrie 2007 prin decizia Consiliului Ştiinţific al Muzeului Naţional Tehnic, am fost desemnat să primesc Premiul „Prof. ing. Dimitrie Leonida” al celei de-a X-a ediţii- 2007, pentru contribuţia la realizarea în 2006 a manifestării „Clopotul, limbaj universal” prilej cu care a fost lansată public Trilogia „PROIECTUL UNEI LIMBI UNIVERSALE” – singura enciclopedie mondială despre clopote, clopoţei, talăngi şi zurgălăi finalizată în 2005 de subsemnatul şi publicată în premieră pe acest site.
Ovidiu OANA – pârâu

Reclame