MONITOR CULTURAL * on-line

~Petre Moisescu: A apărut primul număr al revistei literare LITERARIA editată de Filiala Oltenia Craiova a Ligii Scriitorilor

Cu apariţa primului număr al revistei”Literaria” editată de Filiala Oltenia-Craiova a Ligii Scriitorilor din România numărul publicaţiilor ce apar sub egida acestei organizaţii profesionale scriitoriceşti se ridică la numărul opt. După revistele”Agora Literară“, editată de Filiala Cluj a Ligii Scriitorilor, ”Cetatea lui Bucur”(Filiala Bucureşti), ”Moldova Literară “(Filiala  Moldova-Iaşi), ”Cuib “(Filiala Constanţa), ”Pietrele Doamnei “(Filiala Argeş ), ”Memoria Slovelor “(Filiala Vâlcea ) şi “Heliopolis”(Filiala Banat-Timişoara ), această nouă revistă întregeşte evantaiul revuistic ce contribuie la promovarea literaturi şi culturi din ţara noastră.

Colectivul de redacţie format din redactor şef Petrişor Militaru, Doina Drăguţ şi Janet Nică a reuşit să editeze o revistă bogată în conţinut care să reflecte preocupările membrilor filialei Oltenia a Ligii Scriitorilor. Având o grafică demnă de remarcat revistă se deschide cu “Gânduri de început de drum” semnate de Al.Florin Ţene, preşedintele naţional al Ligii Scriitorilor şi avocat,prof.univ.dr.Nicu Vintilă preşedintele Filialei Oltenia a Ligii Scriitorilor, care printre altele spune:”Monopolul este înlăturat în orice formă de democraţie…De altfel, şi Constituţia, prin art.37, dă posibilitatea fiecărui cetăţean să se asocieze în orice grupare legală, bineînţeles. Liga Scriitorilor din România a considerat că sunt mulţi scriitori în afara Uniunii Scriitorilor(…) şi a înţeles să le reprezinte interesele. “ Tot pe prima pagină a revistei este publicată fotografia de grup a celor 20 de membri ai Filialei. N.N.Negulescu, vicepreşedintele Filialei ,publică un interesant articol despre combinaţiile arbitrare şi improvizaţiile mimetice a amatorilor de literatură. Pline de sensibilitate , având o confesie bazată pe un inedit scenariu liric sunt poemele publicate de Nicu Vintilă. Eseul despre poemul “Luceafărul “ semnat de Janet Nică, premiat de revista “Convorbiri Literare” la Festivalul Naţional”Porni Luceafărul “, ediţia XXI, face o analiză a  poemului din punct de vedere factologic.Interesante şi la obiect sunt articolele semnate de Dumitru Botar ( care prezintă poezia lui Stelian Filip ), Ion Văleanu Vâlceanu care în articolul “Circ şi Flacără “ face aluzie la evenimente politice actuale.

Faptul că în ţară şi străinătate s-au înfiinţat 29 de filiale ale Ligii Scriitorilor, că numărul revistelor editate de acestea creşte pe timp ce trece, că fiecare filială are un cenaclu literar, că în Ligă au dorit să intre numeroşi membri ai Uniunii Scriitorilor, că Liga Scriitorilor din România contribuie la promovarea literaturii române autentice, un rol important l-a avut şi-l are scriitorul şi promotorul cultural Al.Florin Ţene. Acesta a făcut prin personalitatea lui şi a operei sale să fie urmat de sutele de membrii , dar şi de miile de iubitori ai literaturii pe care o scrie.

PETRE MOISESCU

Reclame