MONITOR CULTURAL * on-line

~Revista presei maghiare 7/2007

Primim periodic  de la Par. C. Stroilescu acest tip de documentar care credem ca intereseaza, pentru informarea curenta si evaluari diverse, pe mai multi cititori; de aceea il si publicam in revista noastra.

_______________________________________

Centrul European de Studii Covasna – Harghita

Revista Presei Maghiare

Nr. 7 / 2007

Cotidianul: „Haromszek”, nr. 5040 – 03.04.2007

Titlul: „Pentru dreptul la studierea limbii române / Suntem handicapaţi lingvistic?”

 

            „La vederea titlului, mulţi vor ridica, probabil, din sprâncene. Despre ce drept este vorba când se ştie că învăţarea / predarea limbii române sunt obligatorii? Inclusiv în şcolile minorităţilor. Ca urmare, precizez: este vorba de dreptul la învăţarea / predarea sub o altă formă a limbii române, o formă specifică pentru elevii maghiari. Scrierea mea tratează această problematică (…) în jurul unor cuvinte cheie, precum consecinţele, motivele şi soluţiile politicii predării limbii în România.

            Îmi bazez opiniile pe următoarele: peste 40 de ani de experienţă ca profesor; plângeri şi semnalări trimise de părinţi disperaţi din aproape toate judeţele transilvănene către publicaţii judeţene şi naţionale; opinii ale elevilor; eşecurile în privinţa ocupării unui loc de muncă, experimentate în special de tineri; poziţii exprimate de organizaţii civice şi de specialitate, de învăţători, profesori, lingvişti şi profesori universitari.

            O trăsătură comună a tuturor acestora este tensiunea pe care o semnalează, tensiune permanentizată de decenii întregi în sistemul de învăţământ românesc -dar şi în societate- în problema predării limbii române, tensiune care se accentuează şi pe care o apăsă şi acuzaţiile reciproce legate de necunoaşterea corespunzătoare a limbii române de către maghiari.

            Iată câteva consecinţe didactico-pedagogice, sociale, existenţiale şi morale ale politicii, strategiei predării limbii române în şcolile de limbă maghiară:

            -Eşecul profesional al învăţătorilor şi al profesorilor de limba română, al elevilor şi părinţilor, în pofida timpului, banilor şi eforturilor didactice şi spirituale alocate învăţării / predării limbii române. Cu alte cuvinte, de decenii întregi, în învăţământul de stat se constată o risipă materială şi intelectuală. Deşi pentru majoritatea elevilor maghiari, şcoala este aproape singurul loc, cadru şi instituţie de însuşire a limbii române ca limbă de stat.

            -Limba şi literatura română ca materie a devenit cea mai grea materie pentru elevii maghiari, depăşind proverbiala matematică. (Vezi părerea elevilor!)

            -De ani de zile -şi după părerea mea aceasta este cea mai gravă consecinţă a actualei strategii de predare a limbii române-, 40-60% din elevii maghiari pică la examenul de capacitate -şi nu numai pe Pământul Secuiesc, aşa cum, din păcate, consideră şi unii politicieni. Au aceşti elevi posibilitatea de a-şi continua studiile? In şcolile profesionale.

            -Nu este străin de această problematică nici exemplul îmbunătăţirii componenţei etnice a efectivelor poliţieneşti: pentru prima oară în judeţele Covasna şi Harghita s-a anunţat concurs pentru tineri maghiari în vederea ocupării unor posturi de poliţişti. În pofida faptului că s-au prezentat peste 100 de concurenţi (!), doar 2, respectiv 3 au putut fi angajaţi din cauza slabei cunoaşteri a limbii române.

            -Media generală a multor tineri absolvenţi de bacalaureat este scăzută de media la limba şi literatura română, lucru care îi pune într-o situaţie dezavantajată la examene şi, ulterior, la obţinerea de burse.

            -Deseori, maghiarii sunt stigmatizaţi chiar şi în parlamentul român, spunându-li-se ‘handicapaţi lingvistic’, deşi o parte însemnată a tinerilor maghiari vorbesc cu uşurinţă şi bine engleza, germana.

            Motivele

            -Principiul politicii şi strategiei predării limbii române în şcolile maghiare îl reprezintă faptul că limba română, limba statului este, de la sine înţeles, ‘limba maternă’ a tuturor comunităţilor naţionale.

            -Întregul proiect, întregul arsenal al predării limbii române este identic pentru toţi. Sau are foarte mici diferenţe. Este adevărat că legea învăţământului recunoaşte dreptul elevilor minoritari la învăţarea după programe şi manuale specifice a limbii române în clasele generale, numai că transpunerea în practică a acestui lucru este pur şi simplu o păcăleală.

            -Este greşită din start opinia care neagă faptul că fiecare limbă este o entitate de sine stătătoare. Din acest motiv, consider important să citez opinia d-nei docent Mihaela Gheorghe: ‘Elevul minoritar trebuie mai întâi învăţat să comunice la nivelul de bază. In forma sa actuală, materia şcolară nu este potrivită pentru crearea competenţelor lingvistice”.

            -Cărţile scrise pentru elevii maghiari, în general pentru cei minoritari, sunt uneori varianta altoită, ciuntită a manualelor scrise pentru elevii români. Sistemul unitar al examinării elevilor dezvăluie de fapt întreaga strategie a predării limbii, faptul că dreptul la programă şi manuale diferenţiate este o păcăleală.

            Metode de soluţionare

            -Eliminarea practicii aproape uniformizate a predării limbii române în instituţiile de învăţământ cu predare în limba maghiară.

            -Clarificarea pretenţiei maghiarimii la comunicare. Concret, suntem interesaţi de buna cunoaştere a limbii române, la nivelul limbajului comun. Învăţământul românesc trebuie să asigure acel drept al omului, constituţional, ca elevul maghiar să poată învăţa limba română fără a fi nevoit să cunoască şi dialectele.

            -Reformarea predării limbii române la toate nivelurile de învăţământ. Introducerea altor programe, manuale şi a altul sistem de examinare la toate nivelurile de învăţământ.

            -Elaborarea mijloacelor de mai sus trebuie făcută în baza celor mai bune metodologii şi manuale existente în Europa, aplicate pentru predarea limbilor străine. Lucru valabil şi în cazul sistemului de examinare. Aceasta nu înseamnă nici de departe că cineva ar considera limba română drept o limbă străină.

            – In şcolile generale, accentul trebuie pus pe formarea capacităţii de comunicare scrisă şi orală.

            -Elaborarea a cel puţin două manuale alternative de limba română pentru şcolile cu predare în limba maghiară ar servi la crearea unui proces cu adevărat diferenţiat, eficient de predare a limbii!

            -In cazul învăţământului de liceu, aş propune structurarea tematică a materiei, după structurile funcţionale ale limbii. Accentul trebuie pus pe studierea acestor texte, pe scriere, redactare, pe exersarea acestora. In cazul stilului beletristic, accentul să fie pus pe prezentarea operelor alese româneşti, clasice şi moderne. In felul acesta, s-ar putea aplana suprasolicitarea elevului maghiar.

            -In privinţa denumirii materiei: inspirându-mă din limbajul european -limba română ca o a doua limbă, limba română ca limbă nematernă-, consider că a doua variantă este cea mai potrivită.

            -Ar fi importantă şi foarte utilă editarea unei publicaţii (trimestriale) de specialitate, care să prezinte problematica, metodele şi experienţele predării limbii române în şcolile maghiare (minoritare).

            -Crearea unui sistem de olimpiade de limba română pentru elevii maghiari, în vederea impulsionării învăţării limbii române, asigurându-se premii atractive.

            Cred că reiese că firul ideilor mele nu urmăreşte bagatelizarea predării limbii române în sistemul nostru de învăţământ. Dimpotrivă: predarea eficientă a acesteia.

Dr.docent Balazs Lajos, Universitatea Tehnico-Stiinţifică Maghiară din Transilvania-Sapientia, Miercurea Ciuc.”

Cotidianul: „Haromszek”, nr.5041 – 04.04.2007

Titlul: „Asociaţia de Dezvoltare Judeţeană / A fost aşezată piatra de temelie”

Semnează: Szekeres Attila

            „În pofida opoziţiei reprezentanţilor partidelor româneşti, votul majorităţii covârşitoare a consilierilor UDMR a dus la adoptarea, de către consiliul judeţean, a afilierii autoguvernării la Asociaţia de Dezvoltare Economică şi Teritorială a Judeţului Covasna. Conform proiectelor, această organizaţie va fi formată din consiliul judeţean, autoguvernările Sfântu Gheorghe şi Covasna şi alte 35 de autoguvernări comunale.

            Sabin Calinic, preşedintele comisiei juridice, a declarat că deşi comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre, el are o altă părere. Pe de-o parte, legea nu oferă posibilitatea asocierii sub această formă a unităţilor administrative locale, pe de altă parte, nu vede care ar fi utilitatea practică a acestei asocieri.

            Demeter Janos şi Vajda Lajos -preşedintele, respectiv vicepreşedintele Consiliului Judeţean- au schiţat utilitatea asociaţiei. Comunele nu au posibilitatea de a manageria, de a elabora proiecte şi de aceea este nevoie de o asociaţie care să ajute la accesarea fondurilor UE.             Preşedintele comisiei economice a consiliului, Kopacz Laszlo, şi-a exprimat şi el îndoielile cu privire la eficienţa acestei asocieri.

            Hotărea prevede între altele că asociaţiei îi va fi pusă la dispoziţie, de către autoguvernarea judeţeană, gratuit, pe o perioadă de 20 de ani, o porţiune din clădirea Bazarului, aflată în proprietatea judeţului (n.r. -fostul sediu CEC). Prin vot secret, Demeter Janos a fost desemnat să reprezinte autoguvernarea judeţeană în consiliul de conducere al asociaţiei.

            Hotărârea de afiliere trebuie să mai fie adoptată şi de alte 37 de consilii locale, după care va putea avea loc adunarea generală de constituire.

Cotidianul: „Haromszek”, nr.5041 – 04.04.2007

• Titlul: „Garanţia dăinuirii noastre”

• Semnează: Farkas Reka

            „De ce nu există politică naţională maghiară? Ce consecinţe poate avea acest lucru şi cum putem deveni o naţiune conştientă? -acestea au fost întrebările la care a încercat să răspundă Ehn Jozsef, preşedintele organizaţiei de utilitate publică ‘Societatea pentru Maghiarii din Bazinul Carpatic’.

            După eşecul referendumului din 5 decembrie 2004, personalităţi ale vieţii publice ungare au înfiinţat această organizaţie civilă. Potrivit declaraţiei preşedintelui, înfiinţarea organizaţiei a avut ca scop ‘îmbinarea elementelor filantropice ale naţiunii maghiare’. Iniţiatorii s-au confruntat cu distrugerea, de către comunişti, a sistemului social civil foarte puternic din Ungaria istorică. Civilii au fost şi după ’89 incomozi în ochii puterii iar o societate sănătoasă nu poate fi edificată fără o viaţă publică civilă puternică.

            In lipsa unei politici naţionale consecvente, maghiarii nu pot forma o naţiune conştientă. Ar fi necesare o colaborare, consolidarea învăţământului în limba maghiară, a rolului bisericilor istorice şi restabilirea simbolurilor naţionale -a declarat Ehn Jozsef, care s-a referit nu numai la situaţia maghiarilor din Ungaria ci şi la situaţia maghiarilor minoritari. In opinia lui Ehn, ocrotirea industriei naţionale, a pământului, egalitatea în şanse în afaceri, ocrotirea limbii materne, a culturii şi sprijinirea dăinuirii pe pământul natal, se numără printre aspectele minime ale politicii naţionale. Ehn a atras atenţia asupra ‘cultului unităţii false’ care neagă baza democraţiei şi diferenţele dintre opinii. ‘Unitatea nu există. Importantă ar fi găsirea acelor obiective de politică naţională care fac posibilă colaborarea’ -a evidenţiat el.

            Ehn are convingerea că autonomia este dreptul firesc al dăinuirii comunităţilor naţionale. Autonomia culturală este un drept obligatoriu al minorităţilor în Uniunea Europeană. Este necesară susţinerea acordării autonomiei personale şi teritoriale şi este necesară atragerea atenţiei Uniunii Europene asupra faptul că maghiarii transilvăneni nu sunt minoritari, nu sunt imigranţi, ci factori constitutivi de stat. Pământul Secuiesc se aşteaptă pe drept ca guvernul ungar să sprijine aspiraţiile autonomiste, având în vedere că ‘rolul istoric al regiunii reprezintă o valoare inestimabilă a moştenirii naţionale maghiare’- a accentuat el.

             Guvernul ungar este obligat să asigure sprijin moral şi material în lupta pentru autonomie -a afirmat Ehn, amintind de înfiinţarea autonomiei din Tirolul de Sud şi de colaborarea austriaco-italiană. Ehn Jozsef a formulat clar: referendumul privind autonomia este legitim şi legal, iar organizaţia sa a susţinut financiar desfăşurarea acestuia.

            In opinia lui Ehn Jozsef, politica naţională maghiară este indispensabilă şi este garanţia dăinuirii noastre. Ehn a evidenţiat că este optimist în pofida situaţiei catastrofale actuale. ‘Ungaria a fost distrusă de multe ori de puteri străine, însă întotdeauna a reuşit să se ridice’ -a formulat el.”

 

Cotidianul: „Haromszek”, nr.5042 – 05.04.2007

Titlul: „Străchinaru şi autonomia / Democraţii sunt îngrijoraţi”

Semnează: Farkas Reka

            „O consecinţă a îndepărtării democraţilor din guvern este aceea că trebuie să renunţe la funcţiile de conducere deţinute în judeţ. In opinia deputatului Petre Străchinaru, acest lucru duce la înfăptuirea autonomiei teritoriale a Pământului Secuiesc.

            Politicianul democrat consideră că UDMR va pune mâna pe posturile care vor deveni vacante şi astfel se va distruge echilibrul creat destul de greu. (…) Deputatul este îngrijorat de faptul că UDMR va începe persecutarea şi destituirea conducătorilor PD ai instituţiilor. In opinia lui Străchinaru, acest lucru va duce în scurt timp la înfăptuirea autonomiei teritoriale şi atunci nu va mai fi nevoie de referendum sau alte acţiuni asemănătoare.

 

Publicaţia săptămânală: „Szekely hirmondo”, nr.13 – 06-12.04.2007

Titlul: „Pelerinaj în favoarea ceangăilor”

            „După cum ştiţi şi dumneavoastră, fraţii noştri ceangăi maghiari romano-catolici nu pot asculta slujbe celebrate în limba maghiară, limba lor maternă, ci doar în limba română. In cazul în care într-un termen limitat nu se va reuşi celebrarea măcar parţială a slujbelor din biserici, cele cinci ore săptămânale de limbă maghiară ţinute în 16 localităţi nu vor putea împiedica trecerea, după două-trei generaţii, la o altă limbă.

            Ca şi pelerin al secolului XXI, voi porni într-un pelerinaj pe bicicletă, pelerinaj de atragere a atenţiei. In cadrul traseului meu voi parcurge principalele centre confesionale romano-catolice, Viena, Elveţia, Vatican, Deva, Alba Iulia. In ziua de Rusalii voi ajunge la Sumuleu Ciuc, după care va urma Gheorgheni şi trecând de Cheile-Bicaz voi traversa graniţa de o mie de ani. O altă staţie importantă a pelerinajului este Iaşi, centrul din Moldova al bisericii romano-catolice, (…) după care vor urma localităţile unde se desfăşoară învăţământul în limba maghiară şi unde pe stradă se pot auzi cuvinte rostite în limba maghiară. 

            In vederea realizării proiectului avem nevoie şi de ajutorul Tău. Te rog să mă contactezi în cazul în care ai putea sprijini reuşita noastră comună:

            -Posibilităţi de cazare în cadrul bisericilor în orice staţie a traseului.

            -Scrisoare de recomandare oficială emisă de personalităţi confesionale în vederea găsirii de locuri de cazare.

            -Însoţitori cu biciclete, cu motociclete sau cu autoturisme.

            -Atragerea atenţiei mass-media asupra pelerinajului.

            -Popularizarea pelerinajului în cadrul comunităţilor.

            -Intervenţia unor persoane ca în cadrul pelerinajului să pot informa ierarhii bisericeşti despre obiectivele noastre şi anume introducerea oficierii în limba maghiară a slujbelor pe Pământul Ceangăilor.

            -Sprijin material în contul bancar al Fundaţiei pentru Învăţământul Maghiar din Moldova: ‘Cu bicicleta pentru slujbele maghiare din Moldova!’. Cont bancar: 11742173-20154778-00000000. „

                       

           

Cotidianul: „Haromszek”, nr.5043 – 06.04.2007

Titlul: „Pentru facultăţi autonome”

Semnează: (Fer-)

            „Ne aşteptăm ca noul guvern român să rezolve problema Universităţii Babeş-Bolyai -a declarat, ieri, preşedintele comisiei cu probleme externe din cadrul parlamentului ungar, cu ocazia predării europarlamentarilor ungari a semnăturilor strânse în scopul înfiinţării facultăţilor autonome maghiare transilvănene. In cadrul conferinţei de presă a Comitetului de Iniţiativă Bolyai, ţinută la Budapesta, Nemeth Zsolt a declarat: vom ajuta prin menţinerea în atenţie a problemei în cadrul relaţiilor bilaterale şi a forurilor internaţionale. Politicianul Fidesz a apreciat pozitiv faptul că partidele parlamentare ungare s-au solidarizat în această problemă. ‘Trebuie să procedăm astfel în probleme de politică naţională’ -a declarat el.

            La conferinţa de presă, Hantz Peter, preşedintele Comitetului de Iniţiativă Bolyai, a atras atenţia asupra faptului că nu s-au produs schimbări în cadrul instituţiei. El a declarat că li se solicită conducătorilor ungari să nu permită (…) distrugerea învăţământului în limba maghiară în Transilvania. Hantz Peter le-a înmânat europarlamentarilor ungari semnăturile adunate în rândul profesorilor maghiari din Transilvania. După cum a spus, înfiinţarea facultăţilor de limbă maghiară ar fi primul pas care ar trebui urmat pentru reînfiinţarea universităţii maghiare de stat. Totodată, a dat publicităţii lista de revendicări întocmită de secţia CIB din Târgu Mureş, din cauza căreia doamna profesor Ajtay Kincses Maria a fost, în repetate rânduri, ameninţată cu moartea.”

 

Cotidianul: „Haromszek”, nr.5044 – 07.04.2007

Titlul: „Albert Almos nu permite amplasarea urnei mobile”

            „Primarul Albert Almos nu permite amplasarea, cu ocazia Zilelor Sfântu Gheorghe, de către CNS, a unei urne mobile pentru cei care, în timpul desfăşurării referendumului, nu s-au aflat acasă şi nu şi-au putut exprima opinia în legătură cu autonomia Pământului Secuiesc. In numele CNS, Asociaţia ‘Sepsireform’ a solicitat un spaţiu gratuit pe terenul destinat organizaţiilor civile.

            ‘L-am sunat pe Albert Almos deoarece am aflat că ne-a respins cererea -a declarat Ferencz Csaba, vicepreşedintele CNS. Albert Almos a confirmat ştirea şi telefonic, evidenţiind că nu va permite politizarea Zilelor Sfântu Gheorghe’. Ferencz Csaba a luat la cunoştinţă cu regret decizia primarului însă speră că acesta îşi va schimba părerea, deoarece -în opinia sa-, aceasta este o lovitură dată celor peste 20.000 de locuitori din Sfântu Gheorghe, care au considerat importantă, în lunile februarie-martie, susţinerea autonomiei teritoriale a Pământului Secuiesc. Albert Almos nu a susţinut referendumul, însă nu a pus piedici în calea acestuia. ‘Poziţia sa a fost una acceptabilă, însă la o distanţă de 70 km, primarul localităţii Miercurea Ciuc, membru al organizaţiei locale a UDMR, a organizat în mai multe localităţi referendumul ‘ -a declarat Ferencz Csaba.

            Albert Almos a declarat miercuri că (…) nu autorizează amplasarea unei mobile pe nici un teren public. ‘Referendumul este interpretarea practică a democraţiei. Prin acest pas, Albert Almos a necinstit regulile de bază ale democraţiei -este de părere Ferencz. O opinie mai vehementă a fost formulată de Tulit Attila, vicepreşedinte CNS. In opinia sa, primarul a demonstrat că nu susţine autonomia teritorială a Pământului Secuiesc, privând foarte mulţi oameni de posibilitatea exprimării opiniei. ‘Sper că este vorba despre opinia personală a lui Albert Almos şi nu este o măsură a conducerii la vârf a UDMR, ca efect al creării noului guvern şi al presiunii social-democraţilor’ -a declarat Tulit, referindu-se la declaraţia lui Mircea Geoană, preşedinte PSD.

            Conducătorii CNS au evidenţiat că se străduiesc să găsească o soluţie, deoarece problema referendumului este mult prea importantă pentru a fi abandonată. Ieri la prânz, Asociaţia ‘Sepsireform’ a primit un răspuns oficial din partea primarului, în care se menţionează că nu se doreşte ca manifestările şi târgul dedicat Zilelor Sfântu Gheorghe ‘să devină locul de desfăşurare al unor activităţi politice’.

Notă: aspecte similare în „TV Aktiv” din 11.04.2007 şi în „Cuvântul nou” din 14.04.2007.

 

Cotidianul: „Haromszek”, nr.5046 – 12.04.2007

Titlul: „Asociaţia Uniune pentru Pământul Secuiesc”

Semnează: Farkas Reka

            „Mai multe autoguvernări din Trei Scaune nu au reuşit, nici de data aceasta, să-şi consfinţească -prin hotărâri de consiliu care să nu conţină greşeli- afilierea la Asociaţia Uniune pentru Pământul Secuiesc. Prefectura le-a semnalat câtorva autoguvernări locale -10 la număr- că s-au strecurat din nou greşeli în documente astfel că acestea trebuie retrase, în caz contrar fiind nevoită să le atace. Este aproape imposibil să se găsească o formă care să corespundă atât Legii 215 cât şi Legii 52 şi de care să nu se lege juriştii români -a declarat prefectul Gyorgy Ervin.

 

Publicaţia săptămânală: „Szekely hirmondo”, nr.14 – 13-19.04.2007

Titlul: „Un săptămânal din Trei Scaune îi consideră pe secui români şi ortodocşi / Să fi uitat de rădăcinile noastre?”

Semnează: Kocsis Karoly

            „Toată tevatura a început cu faptul că cititorul nostru fidel şi deseori oaspete al rubricii ‘Stimată Redacţie!’, Toducz Endre din Călugăreni (medic, director al spitalului de psihiatrie din localitate), arăta recent într-o scrisoare de-a sa că un politician român ne-a numit regiunea ‘aşa-numit Pământ Secuiesc’ şi întreba, în continuare, ce ar spune dacă cineva ar numi această ţară ‘aşa-numită Românie’. Săptămânalul românesc judeţean, ‘Adevărul Covasnei’, s-a enervat şi, sub semnătura unui anonim, i-a pus la punct atât pe dl. doctor cât şi pe maghiarii de pe Pământul Secuiesc, ‘care au uitat de rădăcinile lor’. In felul acesta, am devenit şi noi parte a ‘polemicii’ şi am decis să o facem cunoscută, înfiorându-ne în acelaşi timp de faptul că -după cum se vede-, cele aproape două decenii care au trecut de la schimbările din ’89 nu au lăsat nici o urmă în vederile multora.

            Potrivit autorului anonim, maghiarizarea noastră a început în 1881, când a fost înfiinţată la Budapesta Societatea Centrală de Maghiarizare a Numelor. La iniţiativa acesteia, toţi cei care alegeau calea unei afirmări mai uşoare, puteau ‘cumpăra’ un nume maghiar. Conform acestei logici, majoritatea dintre noi fusesem până atunci români. O idee îndrăzneaţă chiar şi numai pentru faptul că nu cunoaştem nici un document care să adeverească prezenţa românească în Trei Scaune înainte de secolul XVIII. Dacă ar exista aşa ceva, cu siguranţă că dr. Ioan Lăcătuşu -corespondent permanent al săptămânalului- l-ar fi scos până acum la iveală din arhive. Tot ciudat este şi faptul că în 1880, recenzorii au găsit în Trei Scaune doar 11.541 de persoane de limbă maternă română, ceea ce reprezenta abia 10% din populaţia maghiară din vremea respectivă. In orice caz, impulsionarea schimbării numelui a eşuat deoarece 50 de ani mai târziu, în 1930, în Trei Scaune erau peste 30.000 persoane de naţionalitate română.

            Intr-un e-mail în limba română (iar ulterior şi în limba maghiară, şi în limba română), dr. Toducz a protestat faţă de faptul că a fost făcut român. Doru Decebal Feldioreanu i-a dat câteva răspunsuri acide. Intr-unul readucea în discuţie vechea teză: ‘Noi, românii, ne tragem din Decebal şi din Traian şi suntem aici, în această regiune, de peste 2000 de ani, în timp ce hunii au sosit în Panonia în anul 1000, ca urmare sunt venetici.

            In legătură cu hunii, Doru Decebal Feldiorean greşeşte cu 630 de ani, ca să nu mai spunem că dacă tot au venit dinspre est, trebuia să ajungă mai întâi în Transilvania, abia apoi în Panonia. Nu aceasta este însă cea mai mare greşeală a lui. Mai degrabă umblă pe cărări greşite atunci când ţine o publicaţie doar pentru a-i jigni în permanenţă pe maghiarii din Trei Scaune. In felul acesta nu întârzie în coşmarurile sale înfăptuirea autonomiei Pământului Secuiesc ci o grăbeşte.”

Notă: alăturat este inserat următorul text: „Săptămânalul ‘Adevărul Covasnei’ a apărut în decembrie anul trecut. S-ar putea spune multe despre el însă cu greu şi faptul că şi-ar pleca capul în faţa istoriei şi culturii maghiarilor din zonă. In multe articole sunt reflectate ideile lui Nicolae Iorga. Departe de noi ideea de a identifica gândirea reprezentată de săptămânal cu cea a tuturor românilor din Trei Scaune. Cotidianul ‘Observatorul Covasnei’ (sic!) de exemplu, prezintă o atitudine absolut normală şi acceptabilă în privinţa relaţiei maghiaro-române.”

 

 

Publicaţia săptămânală: „Szekely hirmondo”, nr. 14 – 13-19.04.2007

Titlul: „In vederea reedificării societăţii civile şi a unei conştiinţe naţionale sănătoase”

Semnează: Elekes Elemer

            „De ce este necesară politica naţională maghiară? -este titlul expunerii susţinute de Ehn Jozsef, preşedintele Societăţii pentru Maghiarii din Bazinul Carpatic. După 5 decembrie 2004, Ehn Jozsef a înfiinţat această organizaţie care, în lipsa politicii de edificare a naţiunii, s-a angajat să susţină reconstrucţia societăţii civile şi edificarea unei conştiinţe naţionale sănătoase. De atunci, Ehn Jozsef este ambasadorul civil al teritoriilor anexate, încercând prin expuneri şi studii să atragă atenţia asupra asimilării naţiunii maghiare şi asupra faptului că membrii comunităţilor maghiare rămase în afara graniţelor şi maghiarii care trăiesc între graniţele actuale au aceleaşi drepturi şi responsabilităţi în privinţa dăinuirii şi viitorului naţiunii. Ehn Jozsef a absolvit Universitatea Tehnică din Budapesta. Timp de zece ani a lucrat în Africa de Nord. Incepând din anul 1991 îşi desfăşoară activitatea ca şi colaborator al biroului de ingineri care se ocupă de verificări tehnice.

            Szekely Hirmondo: -Cum se explică faptul că încă nu există o politică naţională maghiară?

             Ehn Jozsef: -Din păcate nu există nici acum, după 17 ani, şi tocmai de aceea ne-am gândit că dacă partidele politice au fost incapabile să facă acest lucru, să demarăm noi, organizaţiile civile, o astfel de iniţiativă. (…) Nu mă miră faptul că partidele de stânga nu au avut o iniţiativă în acest sens, însă mă miră că dreapta nu a făcut paşi în acest sens, având în vedere că nu ar fi nevoie de altceva decât de formularea şi reactualizarea punctului 12 de la 1848. Vom elabora un memorandum privind politica naţională, pe care am dori să-l înaintăm organizaţiilor de peste hotare pentru ca şi acestea să-şi poată spune părerea. Vom aştepta până la congresul-FIDESZ care va avea loc în luna mai.

            Szekely Hirmondo: -V-aţi referit la punctul 12 de la 1848. Care este, totuşi, sarcina cea mai urgentă?

             Ehn Jozsef: -Una din sarcini este restabilirea solidarităţii naţionale, deoarece tocmai realizarea acesteia a fost împiedicată în data de 5 decembrie. O altă sarcină o constituie schiţarea politicii naţionale, adică asumarea unei responsabilităţi de către ţara-mamă faţă de maghiarii de peste hotare.(…) A treia sarcină este crearea unei regiuni economice a Bazinului Carpatic. In acest caz ar trebui ca statul ungar să-şi asume responsabilitatea de a le oferi posibilităţi de muncă tinerilor maghiari născuţi în afara graniţelor şi posibilităţi de accesare a unor credite avantajoase. Ar mai fi vorba, de asemenea, de obţinerea dublei cetăţenii, însă în legătură cu această problemă decizia trebuie luată pe cale parlamentară.

 

Cotidianul: „Haromszek”, nr.5047 – 13.04.2007

Titlul: „Acord româno-ungar”

            „Parlamentul ungar şi cel român au încheiat ieri un acord de parteneriat strategic în probleme economice, culturale şi de protecţie a mediului. Documentul a fost semnat la Pecs (n.n. -Ungaria) de Szili Katalin şi Bogdan Olteanu. Potrivit acordului, preşedinţii parlamentelor se vor întâlni în viitor în mod sistematic, iar comisiile parlamentare cu probleme externe şi de protecţie a mediului vor colabora mai intens. Szili Katalin a declarat în cadrul conferinţei de presă ce a urmat după semnarea acordului că un asemenea document a mai existat între parlamentul ungar şi român, acesta reglementând colaborarea dintre acele comisii care servesc şi interesele maghiarilor din România. Bogdan Olteanu a comunicat: consideră necesară implicarea parlamentului ungar în supravegherea investiţiei aurifere de la Roşia Montană. Cei doi preşedinţi ai parlamentelor sunt de acord cu extinderea în continuare a UE şi susţin aderarea cât mai urgentă a Croaţiei.

 

Publicaţia Europai-Ido

Publicaţia bilunară: „Europai-Ido” (Covasna), nr.8 – aprilie 2007

Titlul: „Intrebări şi răspunsuri despre Israel şi despre sionismul evreiesc internaţional”

            „Lista de întrebări şi răspunsuri de mai jos, întocmită de James J. David, general de brigadă din SUA, în 7 ianuarie 2003, deci înainte ca americanii, împreună cu aliaţii lor (printre care şi noi) să atace Irakul, o publicăm pentru ca cititorii să vadă ce opinii extremiste predomină şi în cele mai înalte cercuri ale SUA. Pentru cei care se tem mereu, care trăiesc în Ungaria şi au considerat dintotdeauna America drept punct de referinţă, toate acestea reprezintă, cu siguranţă, doar ‘un discurs duşmănos, antievreiesc’. Citiţi şi răspândiţi:

            Intrebare (I): Care este singura ţară din Orientul Mijlociu care deţine arme nucleare?

            Răspuns (R): Israel.

            I: Care este ţara din Orientul Mijlociu care nu vrea să semneze Acordul de Barieră Nucleară şi împiedică verificările internaţionale?

            R: Israel.

            I: Care ţară din Orientul Mijlociu a ocupat cu forţe armate teritoriul unor ţări independente şi continuă invazia, în pofida hotărârilor Consiliului de Securitate al ONU?

            R: Israel.

            I: Care este ţara din Orientul Mijlociu care violează în mod repetat -cu avioane, focuri de artilerie- frontierele internaţionale ale altor state independente?

            R: Israel.

            I: Care aliat al SUA din Orientul Mijlociu a trimis ani de-a rândul mercenari în alte state, (aşa numitul export de terorism!) pentru a-şi ucide adversarii politici?

            R: Israel.

            I: Care este ţara din Orientul Mijlociu în care ofiţeri de rang înalt au recunoscut public că au executat prizonieri de război neînarmaţi?

            R: Israel.

            I: Care este ţara din Orientul Mijlociu care nu este dispusă să-i condamne pe militarii care au recunoscut că au executat prizonieri de război?

            R: Israel.

            I: Care este ţara din Orientul Mijlociu care a alungat 762.000 de refugiaţi şi nu le permite acestora să se întoarcă în ţările lor?

            R: Israel.

            I: Care este ţara din Orientul Mijlociu care nu este dispusă să plătească despăgubiri persoanelor pe ale căror pământuri, conturi bancare şi întreprinderi au pus stăpânire?

            R: Israel.

            I: Care este ţara din Orientul Mijlociu în care a fost ucis un înalt demnitar ONU?

            R: Israel.

            I: Care este ţara din Orientul Mijlociu în care persoana care a dispus uciderea unui înalt demnitar ONU a devenit premier?

            R: Israel.

            I: Care ţară din Orientul Mijlociu a aruncat în aer un sediu al diplomaţiei americane în Egipt şi a atacat vasul american ‘USS Liberty’, în ape internaţionale, ucigând 34 de marinari şi rănind alţi 171?

            R: Israel.

            I: Care ţară din Orientul Mijlociu l-a însărcinat pe spionul Jonathan Pollard să fure documente secrete (de la SUA) şi să le predea Uniunii Sovietice?

            R: Israel.

            I: Care ţară a negat pentru prima dată că are legătură cu Pollard după care i-a acordat cetăţenia şi i-a solicitat preşedintelui SUA clemenţă deplină pentru acesta?

            R: Israel.

            I: Care ţară din Orientul Mijlociu le permite criminalilor evrei din SUA să se refugieze acolo a scăpa de pedeapsa pe care ar fi primit-o în SUA şi refuză să-i extrădeze?

            R: Israel.

            I: Care ţară din Orientul Mijlociu ţine discursuri duşmănoase însă construieşte un loc de pelerinaj şi un monument în memoria unui criminal care a ucis 29 de palestinieni care se rugau într-o moschee?

            R: Israel.

            I: Care ţară de pe glob dispune de cel mai puternic lobby politic în SUA, cel puţin aşa reiese din verificările efectuate de Fortune Magazin, care se ocupă de apropiaţii Washington-ului?

            R: Israel.

            I: Care ţară din Orientul Mijlociu a luat intenţionat în vizor tabăra de refugiaţi ONU formată din persoane din Quana, din Liban şi a ucis 103 persoane nevinovate?

            R: Israel.

            I: Care ţară din Orientul Mijlociu primeşte armament gratuit de la SUA după care vinde tehnica militară Republicii Chineze în pofida opoziţiei SUA?

            R: Israel.

            I: Premierul cărei ţări din Orientul Mijlociu le-a spus colegilor săi să nu-şi facă probleme din cauza SUA pentru că ‘America este condusă de noi’?

            R: Israel.

            I: Care ţară din Orientul Mijlociu a fost condamnată de Amnesty International pentru că în cadrul unei acţiuni de purificare etnică a distrus peste 4.000 de locuinţe în care locuiau palestinieni nevinovaţi?

            R: Israel.

            I: Care ţară din Orientul Mijlociu a utilizat recent o armă de ucidere în masă, atunci când a aruncat o ‘bombă inteligentă’, de o tonă, în mijlocul unui teritoriu cu o densitate mare de locuitori, ucigând 15 civili, printre care şi 9 copii?

            R: Israel.

            I: Care ţară ucide regulat copii palestinieni doar pentru faptul că aceştia aruncă cu pietre asupra mijloacelor de transport blindate, a buldozerelor?

            R: Israel.

            I: Care este ţara din Orientul Mijlociu care prin semnarea Acordului de la Oslo s-a angajat să nu mai construiască colonii evreieşti însă de la semnarea acestui acord a construit peste 270 de astfel de colonii?

            R: Israel.

            I: Care ţară din Orientul Mijlociu a executat peste 100 de adversari politici prin intermediul unor atentate în ultimii 2 ani, în timp ce a ucis mii de civili şi copii?

            R: Israel.

            I: Care este ţara din Orientul Mijlociu care încalcă în mod regulat Acordul de la Geneva, prin faptul că pedepseşte oraşe, sate, tabere întregi pentru faptele unor persoane, mai mult decât atât este în stare să distrugă sate întregi în timp ce locuitorii se află acasă?

            R: Israel.

            I: Care este ţara din Orientul Mijlociu pe care SUA o ameninţă cu atacul, pentru că se teme că aceasta ar putea fi periculoasă pentru noi şi aliaţii noştri?

            R: Irak.

 

Publicaţia bilunară: „Europai-Ido” (Covasna), nr.8 – aprilie 2007

Titlul: „Ungaria sub ocupaţie sionistă!”

            „Marea demascare: pachetul Gyurcsany =pachet sionist de ucidere în masă!

            Iată dovada holocaustului maghiarimii, comis de sionism.

            Recent am citit pe un portal în limbă engleză un text care încearcă să demonstreze cauzele catastrofei turnurilor WTC din New York. Concluzia era că acţiunea teroristă a fost un atentat iniţiat de sionişti.

            Pe lângă faptul că această constatare merită atenţie (…), este important să accentuăm că deşi portalul amintit este din străinătate iar Ungaria nu este deloc pomenită, întâmplător, un paragraf al acestei teorii demonstrează că în prezent Tara noastră se află sub asediu sionisto-talmudist. Iată citatul tradus: ‘Este un fapt empiric demonstrabil că liderii evrei cred despre ne-evrei că sunt de acelaşi rang cu animalele (…) sălbatice. Talmud-ul Evreiesc este o lucrare de nivel superior, care mocneşte de ură, şi potrivit căreia evreii îi pot ucide, prăda pe ne-evrei, îi pot minţi, pot legaliza pedofilia şi pot iniţia genocidul ne-evreilor.’

            Această listă se aseamănă în mod surprinzător cu ‘ideile de reformă’ ale guvernului-Gyurcsany, de la declaraţiile pline de ură de la Oszod (n.n. Ungaria) până la legalizarea pedofiliei. Este exclusă orice coincidenţă între pachetul-Talmud şi pachetul de ucidere în masă al lui Gyurcsany.

            S-a demonstrat în repetate rânduri că bietul nostru popor maghiar a devenit victima lobby-ului internaţional al evreilor sionişti care aspiră la dominarea întregii lumi, iar pachetul guvernului ungar actual este o maşinărie ucigaşă.

            Trebuie să îi rog pe concetăţenii mei maghiari să propage ştirea că noi, maghiarii, suntem sub ocupaţie sionistă!

            Trebuie să ne luptăm pentru obţinerea păcii, nu numai în ţara noastră, ci în întreaga lume pentru că mai sunt şi alte popoare sub asuprire sionistă.

            In legătură cu această temă, trebuie să prezentăm un citat din lucrarea ‘Războiul sionist’, semnată de Kristoffer Larson:

            ‘Cred că la început, Israelul a fost bun pentru susţinerea colonizării occidentale. (…)’ Intr-un fel aveţi dreptate. Cel puţin din punct de vedere istoric, Israelul a servit interesele SUA, însă lucrurile s-au schimbat. In ultimii 10 ani am putut observa decalarea echilibrului de forţă. Noile legături dintre sionişti, republicani şi grupările creştine de dreapta au introdus o etapă nouă în relaţiile americano-israeliene. Consider că poporul american şi-ar face un bine dacă ar verifica minuţios afacerile guvernului său. Americanii ar trebui să se întrebe dacă interesele pentru care acţionează sunt americane sau israeliene. Războiul din Irak ar putea fi un punct de plecare pentru acest exerciţiu mental.

            In legătură cu acest război, în Orientul-Apropiat nu va fi pace până când americanii nu se vor elibera de sub convingerea sioniştilor -care sufocă Washingtonul- şi a altor persoane, potrivit căreia trebuie să se facă mereu ceea ce este bine pentru Israel în loc să se facă ceea ce este bine pentru americani. ‘Americanii trebuie să se întrebe: Acest lucru de ce este bun pentru noi?’ Această constatare înseamnă în acelaşi timp şi crearea la nivel mondial a anarhiei criminale prin strădaniile dictatoriale ale lumii sioniste şi a ne-evreilor care sunt hotărâţi să-i sprijine, lucru care, având în vedere natura anarhiei, dacă nu va fi stopat la timp, se va transforma într-un război mondial şi o devastare totală.

 

Publicaţia bilunară: „Europai-Ido” (Covasna), nr.7 – martie 2007

Titlul: „Acoliţii Israelului-rezervă şi ai lui Gyurcsany, ‘care a obţinut o patrie surogat’ -mincinoşii, impostorii, tâlharii şi criminalii de război, în prezent”

            „Liderii evrei stârnesc din nou antisemitismul

            Mint asemeni lui Gyurcsany, mentorul lor

            HunHir.Hu – 8 martie 2007

            ‘Dacă cineva nu vrea să audă că evreii sunt de vină pentru tot ce s-a întâmplat aici, dacă cineva nu vrea să întâlnească păduri de steaguri arpadiene şi nu vrea să asculte diferite sloganuri, să stea acasă’ -a declarat preşedintele Asociaţiei Comunităţilor Evreieşti din Ungaria – Mazsihisz.

            Preşedintele Mazsihisz le propune tuturor concetăţenilor săi evrei să rămână acasă în 15 martie -şi-a confirmat Feldmajer Peter declaraţia dată agenţiei MTI. In opinia sa, de mult nu s-a înregistrat în Ungaria un antisemitism atât de intens. (…)

            Un deputat negru din SUA este îngrijorat din cauza antisemitismului din Ungaria Acesta şi-a exprimat ‘temerea’ faţă de declaraţiile de presă, referitoare la antisemitismul din Ungaria. In acest sens a trimis o scrisoare la ambasada ungară.

            ‘Vă scriu pentru a-mi exprima îngrijorarea în legătură cu recentele ştiri de presă care vorbesc despre ieşirile antisemite din Ungaria’ -îi scria Edolphus Towns, deputat de New York, ambasadorului la Washington, adăugând că ‘datorită naturii periculoase a evenimentelor’, consideră că este obligat să-şi exprime opinia. Negrul Towns, de religie baptistă (…) a scris că după câte ştie, în Ungaria s-au înmulţit fenomenele neonaziste, ca de exemplu apelul în care se cerea ca evreii şi/sau instituţiile evreieşti să fie atacate în timpul sărbătorilor evreieşti.

            Deputatul a menţionat că în această lună, Feldmajer Peter (…) a declarat că ‘acum, evreii nu prea se simt în siguranţă’ în capitală. Edolphus Towns a declarat că înţelege sfatul lui Feldmajer şi al altora, ca evreii, mai ales cei vârstnici ‘să nu se aventureze pe străzi în timpul paştelui evreiesc”.

            Potrivit declaraţiei deputatului din Brooklyn, situaţia este atât de serioasă încât premierul ungar Gyurcsany Ferenc a declarat într-un interviu acordat publicaţiei londoneze The Times: ‘Niciodată nu au fost atât de multe remarci antisemite ca acum; vedem (şi) lucruri pe care în urmă cu 50 de ani nu le puteam vedea’.

            ‘Aceste evenimente tragice necesită o intervenţie imediată din partea guvernului în vederea garantării siguranţei cetăţenilor evrei’ -a afirmat politicianul negru. Towns şi-a încheiat scrisoarea astfel: ‘în lumina atrocităţilor din secolul trecut’ ar dori să dezbată cu ambasadorul modul în care tratează guvernul ungar fenomenul antisemitismului. (…)

            ‘Un premier de rit maghiar’

            Budapesta, 15 martie 2007 – Piaţa Vorosmarty:

            In cadrul şedinţei mişcării Jobbik (n.n. din Ungaria), Wittner Maria, deputat Fidesz, a anunţat 12 puncte noi, cum ar fi: eradicarea terorii-media, premier de rit maghiar pentru maghiari, decontarea patrimoniului furat, desfiinţarea impozitelor exorbitante, bancă naţională maghiară, eliberarea deţinuţilor politici şi autonomie pentru Transilvania. La cel din urmă punct, mulţimea a răspuns scandând ‘Să piară Trianonul, să piară Trianonul’.

            Gyurcsany: unul din deputaţii dvs. m-a făcut ‘evreu’

            In cadrul şedinţei parlamentare din 19 martie, Gyurcsany Ferenc a vorbit despre faptul că Wittner Maria, deputat Fidesz doreşte un premier de rit maghiar, acest lucru însemnând, în opinia lui Gyurcsany Ferenc, că l-a făcut evreu (…).

            Scrisorile unui evreu hungarofob, sionist

            In fiecare zi ni se spune că suntem antisemiţi extremişti. Işi permit să ne denigreze simbolurile naţionale! Mulţi adepţi ai dreaptei cred că această activitate este realizată doar de un grup restrâns, că antimaghiarismul poate fi legat de stânga sau de comunişti. Insă printre evreii din Ungaria nu sunt comunişti şi nici adepţi ai dreptei. Ei ne urăsc pe noi. Prezentăm o scrisoare redactată mai demult de Regos Peter, preşedintele Uniunii Mondiale a Evreilor Maghiari, adresată lui Liptak Bela, intelectual stabilit la New York, care de altfel nu este antimaghiar.

            (…) Nici nu mă gândesc să mă împac cu criminalii poporului meu. (…) Ungaria ar trebui să se reînnoiască din punct de vedere moral, spiritual, cultural, etc., însă poporul maghiar este incapabil să facă acest lucru. (…) Sângele consagvinilor mei este pe mâinile voastre. (…) Declar cu convingere -pentru că nu sunt un evreu cu capul plecat, laş, de căcat, eu am sânge în vine- că urăsc atât de mult poporul maghiar încât acest sentiment poate fi exprimat în cuvinte doar de un poet. (…) Nu urăsc Ungaria, pentru că pădurile, câmpiile, florile, râurile, munţii şi văile ei nu mi-au făcut niciun rău. Urăsc cultura, caracterul, siguranţa de sine fără nici o bază a acestui popor.

            Urăsc acest popor blestemat nu numai din cauza holocaustului ci şi din cauza decăderii morale care domneşte în această mică ţară de căcat, indiferent dacă o analizăm din punctul de vedere al comuniştilor sau al naziştilor.

            După toate acestea se pune întrebarea: cine este Regos Peter? Iată o biografie neobişnuită despre cel mai dezgustător sionist al spaţiului vital ungar:

            Regos a utilizat limbajul de vârf al esteticii evreieşti atunci când a postat următorul mesaj pe portalul patriotic denumit ‘Hazankert’ (n.n. ‘Pentru patria noastră’):

            13.01.2003 – Acum împotriva cui mai depui plângere: împotriva Uniunii Mondiale a Evreilor Maghiari (MZSVSZ) a MOSAD-ului, Israelului, MAZSIHISZ-ului sau a Menorei (n.n. publicaţie care apare în Toronto)? (…) Nu ne este teamă de lup. Nu mai există ghetou, Auschwitz, Malul Dunării. Aţi încurcat-o, gata! You are out of business! Noi dictăm meniul! Iar voi îl mâncaţi! Dr. Regos Peter (New York)’.

            Purtătorul de cuvânt al Uniunii Mondiale a Evreilor Maghiari (MZSVSZ), Regos Peter, este un agent al MOSAD-ului. (…)

            Regos nu este un oricine! Poate este un agent provocator? In orice caz reprezintă interese deliberate sionisto-fasciste! In calitate de ‘purtător de cuvânt’ aparţine organizaţiei internaţionale a MZSVSZ, din care face parte şi MAZSIHISZ-ul -instituţia minorităţii de limbă maghiară- alături de Tordai Peter, Lancz Tibor, Zoltai Gusztav, dr. Farkas Ervin, Kaldor Istvan.

            Pe un site ungar putem citi un mail semnat de Regos:

            ‘De fapt eu sunt anti-maghiar. Acest lucru poate numit chiar şi rasism. In opinia mea, maghiarul este o rasă inferioară. (…) Intre anii 1990 şi 2002 am călătorit aproximativ de 100 de ori pe ruta New York – Budapesta, (…) în calitate de ziarist. Am fost singurul corespondent de presă maghiară din New York. (…)’

            Importantă este sinceritatea. Nu-i aşa că a fost bine că a avut posibilitatea de a învăţa limba maghiară în ţara ‘rasei inferioare’? Nu înţelegem de ce are nume maghiar şi de ce foloseşte limba maghiară.

            Dacă cineva urăşte atât de mult o naţiune, cinstit ar fi să nu ia cunoştinţă de ea şi de ţara ei. (…) Să-şi aleagă numele şi limba altei naţiuni. (…) Din păcate omul de rând nu-şi poate imagina ce alimentează această ură. Acest lucru m-a făcut să citesc câteva paragrafe din volumul ‘Cuceritorul de ţară’ semnat de Marschalko Lajos, în care autorul a scris adevărul valabil pentru totdeauna:

            ‘Evreii au voie nu numai să critice ci şi să batjocorească instituţiile noastre religioase, politice, principiile morale. (…)’

            ‘Noi, maghiarii am devenit, într-adevăr o naţiune cucerită, însă nu cu arme ci cu rafinament, prin intermediul puterii presei şi al banilor’.

 

Cotidianul: „Haromszek” (Covasna), nr.5050 – 17.04.2007

Titlul: „Naţiune şi autodeterminare/ Interviu cu Zabolai Csekme Eva”

Semnează: Pasztori Tibor Endre

            „Zabolai Csekme Eva s-a născut la Miskolc (n.n Ungaria), însă a crescut în Austria. A absolvit liceul la Innsbruck (…) şi a absolvit Universitatea din California. Timp de nouă ani a condus la Geneva biroul de femei al Uniunii Mondiale Evanghelice. In anul 1982 a absolvit Universitatea din Geneva. Incepând din anul 1981 a fost colaborator UNICEF.(…) In cadrul activităţii sale diplomatice a lucrat în 60 de ţări.(…) In anul 1988 a fondat Comisia S.O.S. Transilvania din Geneva, în cadrul căreia a făcut lobby pentru drepturile celor din părţile de naţiune rupte. In anul 1997 a înfiinţat echipa de lucru Pro Ucraina Subcarpatică, care se ocupă de reabilitarea şi construirea şcolilor din Ucraina Subcarpatică.(…) Ea este şi preşedinta Consiliului Naţional Elveţian din cadrul Uniunii Mondiale a Ungurilor şi în calitate de delegat elveţian este membru al prezidiului UMU. In perioada 2000-2004 a fost preşedinta comisiei cu probleme externe a Uniunii Mondiale a Ungurilor.

            Pasztori Tibor Endre: -Obiectivul principal al strategiei noastre naţionale îl constituie consolidarea, amplificarea şi dăinuirea naţiunii maghiare în Bazinul Carpatic. Am putea spune şi altfel: obiectivul principal al strategiei noastre naţionale este crearea unei naţiuni capabile să-şi ia soarta în propriile mâini, (…) naţiune care nu poate accepta ideea că a fost divizată forţat, care să reunifice diferitele părţi de naţiune şi care să fie capabilă să contribuie activ la evoluţia destinului Europei şi al lumii.

            Zabolai Csekme Eva: -Pentru a putea identifica instrumentele şi acţiunile care fac posibile atingerea obiectivului, trebuie să ţinem cont de condiţiile în existăm în prezent şi să recunoaştem factorii care influenţează sau pot influenţa obiectivele noastre. In ceea ce priveşte condiţiile amintite, aş dori să evidenţiez patru puncte principale:

            1.Trăim într-o lume a globalizării, în care existenţa noastră este definită de factori străini, de întreprinderi multinaţionale şi de acorduri internaţionale. 

            2.Ungaria, Austria, Slovacia şi Slovenia sunt membre ale Uniunii Europene iar Uniunea Europeană nu poate fi ignorată din punct de vedere al aspiraţiilor naţionale maghiare, în pofida greutăţilor actuale.

            3. Naţiunea maghiară -înţelegând aici şi Ungaria ciuntită- este divizată în opt segmente şi nu dispune nicăieri de dreptul la autodeterminare. Cu alte cuvinte, toate păţile naţiunii maghiare sunt dominate de străini care nu sunt interesaţi de amplificarea şi reunificarea naţiunii noastre. Din contră, mulţi se străduiesc să slăbească, să atrofieze şi să asimileze naţiunea maghiară.

            4. Vrând-nevrând, trauma Trianonului trăieşte în noi şi ne defineşte gândirea şi actiunile.

            Succesul depine de noi

            P.T.E.: -(…) In ceea ce priveşte data de 5 decembrie 2004, (…) de ce s-au deplasat la urne atât de puţini oameni şi de ce nu au existat în ţară 2 milioane de oameni care să fi dorit ca diferitele părţi ale naţiunii să fie unitare?(…)

            Z.Cs.E.: -(…) Ţările învecinate, mai ales guvernele României şi Slovaciei ştiau foarte bine că acordarea cetăţeniei părţilor de naţiune maghiare care trăiesc pe teritoriile lor ar servi la amplificarea părţilor de naţiune şi ar obstrucţiona asimilarea lor de către naţiunea română sau slovacă. (…) Din punctul lor de vedere este de preferat asimilarea. (…) Ştim de asemenea şi faptul că existenţa naţiunii maghiare este deranjantă pentru unii. Bazinul Carpatic este o zonă importantă din punct de vedere strategic. Este o zonă bogată la care aspiră multă lume. Dictatul de pace de la Trianon nu ar fi fost atât de cumplit dacă nu am fi fost incomozi pentru reprezentanţii pansilvanismului, dacă dezvoltarea economică ungară nu ar fi fost deranjantă pentru aspiraţiile economice franceze.(…) Există şi astăzi aspiraţii care vizează slăbirea naţiunii noastre.(…) Au existat şi persoane care susţineau că acordarea cetăţeniei ungare nu înseamnă mai mult decât un paşaport european.(…) Au existat însă puţine persoane care au arătat că obţinerea cetăţeniei ungare ar contribui la dizolvarea traumei Trianonului. (…) Problema cetăţeniei a fost şi va rămâne importantă nu numai pentru cei care trăiesc pe teritoriile rupte, ci şi pentru cei care locuiesc pe teritoriul Ungariei.(…) Ne autoamăgim dacă credem că trauma Trianonului nu defineşte prezentul şi viitorul naţiunii noastre.(…)

            Pasztori T. Endre: -Aţi amintit de faptul că am devenit membri ai Uniunii Europene.(…)

            Zabolai Csekme Eva: – Calitatea de membru are atât consecinţe pozitive cât şi negative. Din păcate până acum am întâlnit mai degrabă consecinţele negative. (…) Trebuie să ştim că în cadrul Uniunii Europene fiecare naţiune are propriile sale interese. Nimeni nu ne va oferi nimic pe tavă. (…) Din păcate, faptul că nu ne comportăm ca o naţiune, nu îi sprijinim pe fraţii noştri şi nu putem ajunge la un consens nici în cele mai fundamentale probleme naţionale, face din noi o pradă uşoară pentru naţiunile UE, naţiuni care îşi urmăresc propriile interese. (…) Vom reuşi să ne edificăm ca ţară, ca naţiune, dacă vom reuşi să obţinem autodeterminarea atât acasă cât şi pe teritorille rupte. (…) Pentru noi autodeterminarea înseamnă reunificare, având în vedere că nu din voinţa noastră suntem rupţi în opt segmente, ci ca o consecinţă a unui dictat de pace nedrept, bazat pe minciuni.”

 

Cotidianul: „Haromszek” (Covasna), nr.5050 – 17.04.2007

Titlul: „Conferinţă pe tema autonomiei / Noi căi”

Semnează: Ferencz Csaba

„Localitatea Hodmezovasarhely (n.n. -Ungaria) a găzduit anul acesta conferinţa despre autonomie a organizaţiilor maghiare de peste hotare, axată pe metode care pot da rezultate în uniune.

            Cea de-a XV-a ediţie a conferinţei de specialitate s-a desfăşurat în organizarea Asociaţiei Informaţionale Maghiare pentru Minorităţi din Szeged. Nu organizaţiie care deţin şi putere politică în statele succesoare au fost principalii invitaţi. Din Transilvania au participat reprezentanţi ai Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania şi ai Consiliului Naţional Secuiesc. Si din Ucraina Subcarpatică, Croaţia, Tinutul de Sus şi Voivodina au participat în special personalităţi, organizaţii care activează în primul rând în cadrul autoguvernărilor comunitare. In deschidere, primarul localităţii Hodmezovasarhely, Lazar Janos -sub patronajul căruia s-a derulat manifestarea- a semnalat: dat fiind faptul că integrarea europeană nu a adus schimbări semnificative în viaţa comunităţilor maghiare, este nevoie de noi metode. Acest lucru a fost subliniat şi de reprezentanţii comunităţilor, pornind de la considerentul că autonomia este, în continuare, respinsă de guvernele naţionale ale ţărilor membre UE iar ‘cortina de fier schengeniană’ care va cădea în curând îngreunează şi ea semnificativ până şi cultivarea, de către comunităţile rămase în afara uniunii, a relaţiilor cu ţara-mamă. In legătură cu autonomia Pământului Secuiesc, reprezentanţii CNS s-au referit la referendumul intern.

            Prezent în calitate de specialist, Csapo I.Jozsef -fost preşedinte CNS- şi-a făcut cunoscută noua concepţie, strâns legată de tema conferinţei. Conform acesteia, profitând de drepturile de suveranitate conferite de cetăţenia europeană câştigată, comunităţile maghiare din Slovacia şi Transilvania pot interveni la diferite instituţii UE pentru a-şi valida dreptul la autodeterminare. Condiţia preliminară a acestui lucru o reprezintă însă formularea şi afirmarea accentuată a pretenţiei la autonomie.”

 

Cotidianul: „Haromszek” (Covasna), nr.5051 – 18.04.2007

Titlul: „Autonomia Pământului Secuiesc / Tirolul de Sud se deschide înspre noi”

Semnează: Szekeres Attila

            „De ani de zile, autoguvernarea din Trei Scaune încearcă să iniţieze o relaţie de colaborare cu regiunea autonomă Tirolul de Sud. Primul semn de de deschidere s-a arătat abia acum: în cadrul seriei de manifestări dedicate împlinirii a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, în localitatea Trento din Tirolul de Sud a fost organizată o conferinţă internaţională intitulată ‘Hotarele Europei şi regiunile’, la care guvernul din Tirolul de Sud l-a invitat şi pe preşedintele consiliului judeţean Covasna.

            In expunerea sa, Demeter Janos a vorbit despre Trei Scaune şi strădaniile regionale şi autonomiste de pe Pământul Secuiesc. El a arătat, între altele, că vechiul hotar al Europei este, de fapt, identic cu cel al creştinismului occidental, cu al Pământului Secuiesc, al liniei Carpaţilor iar urmaşii foştilor grăniceri trăiesc azi în mijlocul unei ţări. (…)”

            „De ani de zile, autoguvernarea din Trei Scaune încearcă să iniţieze o relaţie de colaborare cu regiunea autonomă Tirolul de Sud. Primul semn de de deschidere s-a arătat abia acum: în cadrul seriei de manifestări dedicate împlinirii a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, în localitatea Trento din Tirolul de Sud a fost organizată o conferinţă internaţională intitulată ‘Hotarele Europei şi regiunile’, la care guvernul din Tirolul de Sud l-a invitat şi pe preşedintele consiliului judeţean Covasna.

            In expunerea sa, Demeter Janos a vorbit despre Trei Scaune şi strădaniile regionale şi autonomiste de pe Pământul Secuiesc. El a arătat, între altele, că vechiul hotar al Europei este, de fapt, identic cu cel al creştinismului occidental, cu al Pământului Secuiesc, al liniei Carpaţilor iar urmaşii foştilor grăniceri trăiesc azi în mijlocul unei ţări. Cu ocazia discuţiilor purtate cu preşedintele regiunii, el a arătat că aici, acasă, se vorbeşte deseori despre diferitele tipuri de autonomie însă oamenii nu le pot aprofunda pentru că nu au această posibilitate. Cu siguranţă că oamenii sunt mai degrabă interesaţi să afle de ce le este mai bine celor care trăiesc pe un teritoriu autonom decât altora sau dacă viaţa într-o astfel de regiune este mai bună decât procedurile premergătoare, de luare a deciziilor juridice şi politice -a mai opinat el. Bineînţeles că dacă cineva vizitează un astfel de teritoriu, poate constata că viaţa de acolo este mai bună, după cum poate vedea şi că dezvoltarea din Tirolul de Sud este una fantastică. Nu este de ajuns doar să li se vorbească oamenilor despre acest lucru, toate acestea trebuie să le fie făcute cunoscute. Din acest motiv, Demeter Janos i-a propus preşedintelui din Tirolul de Sud să invite acolo tineri politicieni, reprezentanţi ai vieţii publice, maghiari şi români din România pentru ca aceştia să poată vedea cum funcţionează o autonomie şi atunci poate că ar dispărea rezervele faţă de această problemă şi s-ar deschide nişte canale de comunicare care să poată duce mai departe.

            Vicepreşedintele regiunii este membru al Comisiei Regiunilor Europene, ca urmare este coleg cu Demeter Janos şi deja au discutat să invite reprezentanţi din diferite regiuni autonome la conferinţe de specialitate care să fie organizate în Trei Scaune, conferinţe în cadrul cărora aceştia să-şi prezinte experienţele acumulate.”

 

Cotidianul: „Haromszek” (Covasna), nr.5052 – 19.04.2007

Titlul: „Viitoarele simboluri ale Pământului Secuiesc”

Semnează: Iochom Istvan

            „Principala problemă dezbătută ieri, în cadrul întâlnirii primarilor din scaunul Kezdi, a constituit-o sistemul unitar de simboluri al Asociaţiei Uniune pentru Pământul Secuiesc. S-a mai discutat, de asemenea, (…) despre concepţia de dezvoltare a zonei Trei Scaune de Sus pentru intervalul 2008-2010.

            -Să încercăm să ne comportăm ca şi când Asociaţia Uniune pentru Pământul Secuiesc ar exista deja în mod oficial -a declarat primarul localităţii Târgu Secuiesc, Torok Sandor-, să dezbatem simbolurile pe care le vom utiliza în viitor şi să formulăm un punct de vedere comun. Nu trebuie să aşteptăm ca ‘vigilenţii’ jurişti ai prefecturii să se lege de orice, trebuie să acţionăm pentru că doar prin paşi îndrăzneţi pot fi atinse obiectivele Asociaţiei Uniune pentru Pământul Secuiesc.

            Prezent în calitate de invitat, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Albert Almos, a declarat: din păcate, înregistrarea Asociaţiei Uniune pentru Pământul Secuiesc a eşuat şi a doua oară, juriştii prefecturii se leagă de orice pentru a amâna, a tergiversa înregistrarea. Toţi primarii prezenţi au studiat dosarul întocmit de artistul plastic Damokos Csaba şi au aprobat simbolurile-proiect. Trebuie să mai treacă ceva timp până când să se poată face ceva concret deoarce trebuie să se ajungă la o înţelegere şi cu autoguvernările din judeţele Harghita şi Mureş.

            Pe toate indicatoarele cu denumiri de localităţi de pe Pământul Secuiesc trebuie să figureze simbolurile Pământului Secuiesc -s-a afirmat în cadrul întâlnirii. Albert Almos a declarat că se intenţionează amplasarea unor astfel de indicatoare şi la intrarea pe Pământul Secuiesc. Primarul Ghelinţei, Szakacs Tibor, a propus ca în localităţile care nu sunt situate de-a lungul unui drum naţional să fie amplasate porţi secuieşti.

            (…) In legătură cu dezvoltarea regiunii în intervalul 2008-2010, Torok Sandor i-a rugat pe primarii din scaunul Kezdi ca până la viitoarea întâlnire (22 mai, la Ojdula), să elaboreze proiectul de dezvoltare a comunelor; pe cât posibil, vecinii să se asocieze pentru a se putea concura mai eficient în vederea obţinerii de fonduri UE.”

 

Publicaţia săptămânală: „Szekely hirmondo” (Covasna), nr.15 – 20-26.04.2007

Titlul: „‘Pământul Secuiesc a fost neglijat în ultimele decenii’/ Primarii la Anselmo”

            „Potrivit invitaţiei trimise ziarului nostru, parlamentarii Tamas Sandor şi Antal Arpad planifică o reuniune de amploare în data de 20 aprilie, începând cu orele 11:00, la motelul Anselmo din Oituz. In numele Asociaţiei Pro Regio Siculorum şi în cadrul programului Parteneriat pentru Pământul Secuiesc, cei doi politicieni din Trei Scaune invită toţi politicienii maghiari din judeţ, conducerea Consiliului Judeţean, prefectul, preşedinţii din Baraolt, Covasna, Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc ai asociaţiei întreprinzătorilor, reprezentanţii mass media şi mai mulţi întreprinzători. Participanţii vor (…) putea asculta expuneri susţinute de Csaka Jozsef, preşedintele Agenţiei Naţionale a Asociaţiilor şi Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Farkas Andras, specialist în programe UE şi Klarik Laszlo, director general al Agenţiei SAPARD. Care este scopul manifestării? – l-am întrebat pe Tamas Sandor.

            In ultimele decenii, Pământul Secuiesc şi în cadrul acestuia Trei Scaune au fost neglijate. Prin ajungerea UDMR la guvernare există posibilitatea să putem scăpa de avantajele create artificial. Autoguvernările de pe Pământul Secuiesc şi instituţiile întreţinute de biserici, organizaţiile civile, întreprinzătorii şi fermierii au dreptul să acceseze fonduri UE. Insă pentru acest lucru au nevoie de informaţii şi de cunoştinţe de specialitate în vederea elaborării proiectelor. Scopul nostru este ca sistemul nostru de relaţii să poate fi valorificat în interesul judeţului. In viitor vom organiza diferite întâlniri pe teme sociale şi de specialitate, (…) deoarece suntem de părere că oamenii sunt interesaţi, pe lângă problemele de zi cu zi, şi de problemele legate de relansarea Pământului Secuiesc.                                          

 

Publicaţia săptămânală: „Szekely hirmondo” (Covasna), nr.15 – 20-26.04.2007

Rubrica: „Stimată Redacţie!”

Titlul: „Wass Albert în şcoli”

Semnează: Simon Levente -EMI Sfântu Gheorghe

            „Tineretul Maghiar Unit (EMI) a anunţat o acţiune sub titlul ‘Romane ale lui Wass Albert pentru toate şcolile din Bazinul Carpatic!’, care urmăreşte ca în toate şcolile generale şi liceele din Bazinul Carpatic să ajungă câte un pachet (20 volume) cu cărţi scrise de Wass Albert.

            In februarie 2007, trei astfel de pachete au ajuns şi la Sfântu Gheorghe şi au fost distribuite de filiala locală EMI celor trei licee din municipiului reşedinţă de judeţ. Până în prezent, bibliotecile de la Colegiul Szekely Miko, şi de la Grupul Scolar Economic s-au îmbogăţit cu câte un pachet cu cărţi. Sperăm să primească un pachet şi biblioteca Liceului Mikes Kelemen, atunci când condiţiile tehnice vor permite acest lucru. In felul acesta, în viitorul apropiat, în patru licee (…) vor putea fi citite operele de bază ale lui Wass Albert (Liceul de Artă ‘Plugor Sandor’ a obţinut un astfel de pachet în 2006, în cadrul acestei acţiuni).

            (…) Prin această acţiune urmărim, la fel ca şi prin celelalte manifestări EMI, formarea unei conştiinţe naţionale unitare a tineretului.”

 

Publicaţia săptămânală: „Szekely hirmondo” (Covasna), nr.15 – 20-26.04.2007

Rubrica: „Vorbire deschisă”

Titlul: „Te cântăm, Românie, curată ca lacrima”

Semnează: Ferenczi Balint

            „Departe de noi ideea de a ne alătura -precum un avocat nechemat- marinarului puţin chior, însă de un lucru ne aducem aminte cu siguranţă: odată cu alegerea lui Băsescu s-a întrerupt o continuitate în care creatorii au investit decenii de muncă şi, printre altele, banii unor bănci, am adăuga noi (…). Nici atunci nu am ştiut şi nici azi nu cunoaştem identitatea creatorilor, doar pe acel Iliescu care (…) a dus la bun sfârşit voinţa lor pentru a primi în schimb puterea (…). Să ne aducem aminte că bunul preşedinte roşu îmbătrânise un deceniu în afara puterii (…) şi când am fi crezut că este doar o amintire trecătoare, aparatura care l-a împins în faţă a început să funcţioneze iar.

            Azi, la Ministerul justiţiei a fost numit un nu ştiu cine iar conducătorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie este deja ameninţat cu proces de către preşedintele partidului conservator.

            Ca efect al situaţiei cunoscute, am căutat un interviu apărut în 1999 în urma colaborării dintre ‘Versiia’ din Rusia şi U.S. News World Report. In acesta, directorul Serviciului Federal de Securitate, Nikolai Kovaljov, povestea că într-o zi a fost vizitat de un om de afaceri (civil) care i-a făcut propuneri în legătură cu anumite schimbări de cadre, corecţii în munca operativă, spunându-i chiar că a dispus să fie supravegheat, el, directorul SFS. De altfel, la patru luni după discuţie, omul de afaceri a dispus să fie dat afară Kovaliov, care nu a vrut să accepte bani de la el. Omul de afaceri, pe nume Boris Berezovskii, a fost numit de Elţin director CSI, Kovaliov având la dispoziţie 20 de minute (!) să predea securitatea ţării urmaşului său pe nume Putin.

            (…) Aici, deocamdată, conducătorii serviciilor de securitate fac gafe în sezon mort şi ameninţă cu proces, cu presa etc. pe oricine se interesează de nişte bani ilegali. Cert este că pentru furtul unei găini se poate primi mai mult decât pentru jefuirea unei bănci. Deoarece nu este indiferent, nu-i aşa, unde este dus sacul.”

 

Publicaţia săptămânală: „Szekely hirmondo” (Covasna), nr.15 – 20-26.04.2007

Titlul: „Proiecte la Bodoc şi cazarma neretrocedată”

Semnează: Willmann Walter

            „Willmann Walter: Anul trecut, cu ocazia manifestării ‘Zilele satului’, am discutat cu primarul comunei Bodoc, Fodor Istvan, despre proiectele sale, printre care figura un centru-wellness proiectat în locul cazărmii şi nişte magazii. Recent, l-am întrebat ce au reuşit să rezolve dintre acestea?

            Fodor Istvan: -Am aşteptat să ne fie retrocedată însă Ministerul Apărării a cerut aprobarea Consiliului judeţean să demoleze cazarma. Consiliul nu a fost de acord, iar noi am trimis adrese la senatori, deputaţi. In lipsa autorizaţiei de demolare, lucrările stagnează, deocamdată, însă nu se spune nici că ne va fi retrocedată. Am primit o scrisoare din partea Ministerului Apărării, în care ni se aduce la cunoştinţă că până în 2013 trebuie desfiinţate cazărmile de acest gen. Nu ştim când va veni rândul celei de la Bodoc. Dacă nu am fi în judeţul Covasna, ne-ar fi fost retrocedată deja de mult, aşa cum s-a întâmplat şi în judeţele vecine. Deocamdată, aşa stăm cu turismul.

            W.W.: -Inseamnă că ne luăm adio de la turismul din Bodoc?

            F.I.: -Nu, deoarece facem parte din programul ‘Drumul apei minerale’. E drept că şi acesta se pregăteşte de doi ani şi nu ştim dacă va demara sau nu anul acesta. Noi figurăm cu o mofetă, la Olteni (…). Ne-am gândit să achiziţionăm moara de la Olteni care (…) aparţine acum de Holding Srl, şi, în cadrul programului, să o transformăm într-un muzeu, lângă care să funcţioneze un han sau pensiune cu mofetă (…).

            W.W.: -Nu se poate face nimic cu castelul-Miko?

            F.I.: -Ba da, însă ar trebui ca cei aproximativ 40 de copiii care locuiesc acolo să fie integraţi în familii, iar atunci am putea atrage turişti în castel. (…) In faţa castelului există o colonie de rromi. In urmă cu 4-5 ani, am realizat un program -singurul program social în judeţul Covasna- care prevedea construirea a 20 de locuinţe pentru rromi. (…) Din păcate, proiectul a eşuat, câştigâtoare ieşind o comună din judeţul Harghita. Acum a fost lansat din nou un program social, am modificat documentaţia şi cred că vom câştiga.

 

 

Cotidianul: „Haromszek” (Covasna), nr.5053 – 20.04.2007

Titlul: „Consiliul a decis / Ministerul a discriminat”

Semnează: Farkas Reka

„Ministerul învăţământului a procedat în mod discriminatoriu în cazul elevilor minoritari, în momentul în care a publicat cu o întârziere de o lună şi jumătate subiectele la examenele de capacitate şi bacalaureat în limbile minorităţilor -a decis Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. (…) Consiliul i-a trimis ministerului de resort o atenţionare prin care îi cere să creeze egalitate în şanse iar pe viitor, toţi elevii să aibă în acelaşi timp acces la subiectele de examen.

            Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a fost sesizat în 25 ianuarie, prin intermediul unei scrisori trimise de filiala scaunului Sepsi a Uniunii Civice Maghiare. Răspunsul la scrisoare a sosit la începutul lunii februarie. Reprezentanţii filialei UCM au fost invitaţi la Bucureşti să-şi argumenteze poziţia. Preşedintele filialei, Gazda Zoltan, nu s-a deplasat personal la Bucureşti însă a arătat prin intermediul unei scrisori de ce consideră discriminatorie modalitatea prin care a acţionat ministerul. (…) Reprezentanţii filialei UCM i-au cerut Consiliului să analizeze dacă elevii care studiază în limbile minorităţilor nu sunt discriminaţi negativ prin faptul că trebuie să studieze în limba română geografia şi istoria României şi că limba română nu le este predată ca limbă străină. Gazda a afirmat că va trimite Consiliului o nouă scrisoare prin care va cere şi clarificarea acestor probleme.

 

Cotidianul: „Haromszek” (Covasna), nr.5053 – 20.04.2007

Titlul: „Consiliul Europei analizează învăţământul superior în limba maghiară din România”

            „Comisia de învăţământ şi cultură din cadrul Consiliului Europei va fixa pe ordinea de zi moţiunea de protest faţă de grava discriminare a minorităţii maghiare din România în domeniul învăţământului superior. In cadrul reuniunii din luna ianuarie a adunării parlamentare a Consiliului Europei, mai mulţi parlamentari ungari şi renumiţi parlamentari străini au înaintat o propunere de hotărâre, solicitând demararea unei anchete care să stabilească dacă este asigurată egalitatea în şanse a minorităţii maghiare în cadrul învăţământului superior din România.

            In propunerea de hotărâre se aminteşte de situaţia creată în cadrul Universităţii de Stiinţe Babeş-Bolyai, unde au fost destituiţi doi pedagogi maghiari deoarece intenţionau să amplaseze inscripţii în limba maghiară în incinta instituţiei, în situaţia în care universitatea se declară o instituţie multiculturală trilingvă (română-maghiară-germană). Documentul nu s-a ocupat numai de această problemă. In acesta se evidenţiază că în România, profesorii şi elevii a căror limbă maternă este cea maghiară sunt discriminaţi în cadrul învăţământul superior din punctul de vedere al utilizării limbii materne. Doar 4,4% din cei care îşi continuă studiile în învăţământul superior aparţin minorităţii maghiare şi doar 1,6% dintre aceştia pot profita de posibilitatea de a învăţa în limba maghiară, în timp ce procentul maghiarilor este de 6,6% din totalul locuitorilor.

            Cei doi parlamentari ungari, Kozma Jozsef, reprezentantul Partidului Socialist Ungar şi Almassy Kornel, reprezentantul Forumului Democrat Ungar, au declarat Agenţiei MTI că au primit promisiuni că în cadrul şedinţei comisiei din luna iunie se va discuta separat despre problema discriminării din învăţământul superior din România. ‘Am dori să se desemneze un raportor, adică să fie demarată o anchetă corectă în acest sens’- a susţinut Almassy Kornel.”

 

Cotidianul: „Haromszek” (Covasna), nr.5054 – 21.04.2007

Titlul: „Semnături pentru facultăţile maghiare independente”

            „Kovacs Lehel, vicepreşedintele Comisiei de Iniţiativă Bolyai, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Târgu Mureş că s-au trimis semnături la Parlamentul European şi la OSCE în vederea înfiinţării de facultăţi maghiare independente în cadrul Universităţii de Stiinţe Babeş-Bolyai. El a declarat că au fost adunate câteva zeci de semnături de susţinere, majoritatea pedagogilor maghiari din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj susţinând înfiinţarea facultăţilor maghiare.(…) Kovacs i-a înmânat lista de semnături senatorului Sogor Csaba, cerându-i ca lista să fie înaintată comisiei de învăţământ din cadrul Senatului, precum şi vicepremierului Marko Bela. ‘Ne aşteptăm ca Parlamentul European să exercite presiuni în interesul înfiinţării facultăţilor maghiare independente’ – a declarat Kovacs Lehel, care a criticat conducerea Universităţii de Stiinţe Babeş-Bolyai, din cauza faptului că nu a luat în considerare cererile înaintate în vederea înfiinţării facultăţilor, deşi după anul 1990 au fost înregistrate patru asemenea cereri.

 

Cotidianul: „Haromszek” (Covasna), nr.5057 – 25.04.2007

Titlul: „Euroregiunea Ister-Granum / Urgentează solidarizarea pe Pământul Secuiesc”

            „La sfârşitul acestei săptămâni, 40 de primari de pe Pământul Secuiesc şi specialişti în dezvoltare regională vor vizita Euroregiunea Ister-Granum cu centrul la Esztergom, situată la graniţa ungaro-slovacă. Reprezentanţii localităţilor transilvănene recent afiliate, participanţi la această călătorie de studii, vor audia expuneri susţinute de specialişti ungari şi slovaci, pe teme privind elaborarea proiectelor de concurs şi colaborarea transfrontalieră -a declarat Ocskay Gyula, şeful Agenţiei de Dezvoltare a Euroregiunii Ister-Granum Srl. In vederea creării solidarităţii regionale pe Pământul Secuiesc, specialiştii ungari şi slovaci ar dori să-şi împărtăşească, în cadrul acestei întâlniri, experienţele acumulate în procesul edificării propriei lor euroregiuni -a mai adăugat el. Cu ocazia acestei călătorii de studii va fi reînfiinţată Uniunea Sapte Hotare a Asociaţiei Transfrontaliere a Autoguvernărilor din Bazinul Carpatic. (…) Probabil că în funcţia de preşedinte va fi ales europarlamentarul Fidesz Becsey Zsolt. La şedinţă va participa în calitate de membru fondator Bauer Edit, europarlamentar din partea Partidului Coaliţiei Maghiare din Slovacia.

            Euroregiunea Ister-Granum este asocierea autoguvernărilor din 202 aşezări. (…) Suprafaţa pe care se întinde depăşeşte 2.000 kmp. Două treimi aparţin de Ungaria şi o treime de Slovacia. (…)”

 

Cotidianul: „Haromszek” (Covasna), nr.5058 – 26.04.2007

Titlul: „CNS a întâmpinat obstacole UDMR-iste / Nu se poate vota decât în două locuri”

Semnează: Farkas Reka

            „CNS va putea amplasa urne fixe -cu ajutorul cărora cei întorşi acasă cu ocazia zilelor oraşului să îşi poată exprima opinia privind autonomia teritorială a Pământului Secuiesc- la sediul CNS din strada Konsza Samu şi la ceainăria Tein -a declarat Ferencz Csaba, vicepreşedinte CNS. Primarul nu a permis ridicarea unui cort în centru iar CNS a întâmpinat refuzuri şi din partea celorlalte oficialităţi.

            L-au întrebat pe Demeter Janos, preşedintele autoguvernării judeţene, dacă permite amplasarea urnei fixe în clădirea fostului sediu al CEC, însă după două zile de tergiversări, răspunsul primit a fost unul negativ. ‘(…) Duminică ne vom strădui să popularizăm acţiunea. Vor exista afişe, inscripţii, insigne, drapele şi avem convingerea că toate aceste obiecte care vestesc autonomia Pământului Secuiesc îşi vor putea găsi locul în corturile meşteşugarilor’ -a declarat Ferencz Csaba. (…)

            El a precizat că dacă UDMR va ridica un cort propriu, şi CNS va proceda la fel, fără autorizaţie. (…)”

Notă: similar în „Kronika” şi „Slager Radio”.

 

Publicaţia săptămânală: „Szekely hirmondo” (Covasna), nr.16 – 27.04-03.05.2007

Titlul: „Noua Dreaptă a depus plângere împotriva unei formaţii ungare de rock”

            „Era de aşteptat ca turneul în Transilvania al formaţiei Karpatia din Budapesta să aibă ecouri. Manifestarea s-a desfăşurat la Târgu Secuiesc relativ ‘în linişte’, însă la Cluj au fost probleme. Cotidianul clujean ‘Monitorul de Cluj’ a relatat în ediţia de marţea trecută despre concertul (…) din 15 aprilie, susţinut de această formaţie rock. Din material (…) am aflat că fanii locali ai formaţiei au sosit la concert cu drapele ungare (…) iar în timpul concertului s-au scandat lozinci anti-Trianon. Mai mult decât atât, concertul a fost organizat de organizaţii maghiare de tineret din Transilvania, ‘Tinerii Maghiari din Transilvania’ şi ‘Mişcarea de Tineret 64 de Comitate’, care ‘prin activitatea lor urmăesc divizarea unităţii statului român’.

            Corespondentul a considerat important să evidenţieze că Petras Janos, chitaristul şi solistul formaţiei Karpatia, a afirmat nu fără ironie pe scena din Cluj: ‘Gheorghe Funar s-ar întoarce în mormânt dacă ar şti ce formaţie cântă în oraş’.(…) Petras nu este informat în legătură cu actuala situaţie politică internă, având în vedere că Funar trăieşte şi, mai mult decât atât, ocupă o funcţie importantă în cadrul Partidului România Mare.

            Revenind la articol, ziaristul publicaţiei ‘Monitorul de Cluj’ ne linişteşte: manifestarea s-a desfăşurat fără probleme, ceea ce se datorează faptului că membrii filialei din Cluj ai organizaţiei naţionaliste a tineretului român -Noua Dreaptă- au aflat târziu despre ce concert este vorba. Chiar dacă nu au existat încăierări, se va apela la instanţă, deoarece preşedintele filialei locale, Alexandru Santu, a declarat cotidianului că problema va fi dusă în instanţă, ‘deoarece ceea ce s-a întâmplat aici este intolerabil şi anticonstituţional’.”

 

Publicaţia bilunară: „Europai-Ido” (Covasna), nr.8 – aprilie 2007

Rubrica: „Stiri, politică, economie”

Titlul: „Evaluarea noastră -partea a 5-a”

Semnează: Csiby Karoly

            „Recent, din mocirla condusă de la centru a rămăşiţei de Tară, s-a auzit glasul corului bine organizat, care se împotrivea iniţiativei organizării unui nou referendum de către Uniunea Mondială a Ungurilor (MVSZ). Scopul organizaţiei este ca printr-un referendum decisiv, să forţeze mâna Parlamentului ‘ungar’ -ungar doar cu numele- să legifereze redobândirea de către maghiarii de pe teritoriile dezlipite de Tara noastră a cetăţeniei maghiare care le-a fost luată fără voia lor prin intermediul Trianonului. (…) Să se termine odată această evitare a esenţialului în problema ‘dublei cetăţenii’! Nu are importanţă câte cetăţenii au maghiarii care trăiesc rupţi de Tara lor dar pe pământul lor natal strămoşesc! (…) Maghiarii dezlipiţi ‘demaghiarizaţi’ vor să se facă, în sfârşit, dreptate: să poată deveni cetăţenii Tării pentru care strămoşii lor şi-au sacrificat timp de secole munca şi, de multe ori, chiar şi viaţa!     

            Cel mai firesc drept din lume, adică cel născut maghiar să fie cetăţean maghiar, trebuie obţinut din nou cu forţa, prin referendum. Pentru că altfel nu se poate. Naţiuni precum (…) polonezii, sârbii, românii, croaţii, etc. au soluţionat acest lucru fără probleme cu mult timp în urmă. Pentru că pentru ei contează fiecare concetăţean. (…) Pentru că este un membru al naţiunii. Si nu contează unde îşi plăteşte impozitele şi cât plăteşte. (…)

            Acest lucru este ceva firesc în cazul fiecărei naţiuni. Numai la noi nu. La noi nu există o Tară-mamă, ci doar o rămăşiţă de ţară, sub o permanentă asuprire evreiască. Majoritatea populaţiei nu are nici un sentiment naţional, nici o gândire naţională.

In prezent, ipocriţii şi fariseii conving mulţimea laşă că ‘această problemă trebuie soluţionată în Parlament şi nu prin referendum’. (…)

            In Parlament (…) râde toată lumea, de la bolşevici şi până la cei din Finesz. Pentru că ei ştiu că nu numai că nu vor include niciodată această problemă pe ordinea de zi dar nu vor lua nicio decizie în acest sens! Astfel că problema este ca şi rezolvată! (…)

            Biata mea naţiune, biet grof Teleki Pal! Avea el dreptate atunci când spunea că vom deveni ‘cea mai jalnică naţiune’? (…)

            Dumnezeu să fie milostiv cu noi!”

 

Sf. Gheorghe

3.05.2007

Biroul de presă al Centrului European de Studii Covasna – Harghita