MONITOR CULTURAL * on-line

Simpozion: Victor Teleucă la Iaşi

În data de 18 iunie 2010, în sala mare a Casei de Cultură MIHAI URSACHI din Iaşi/director—poetul Nichita Danilov, ex-ataşat cultural al Ambasadei Romaniei la Chisinău / s-a desfăşurat ediţia 1 a Simpozionului literar-filosofic dedicat lui Victor Teleucă. În prezenţa unui public numeros,evenimentul a fost inaugurat cu imprimarea audio a poemului Răsărit de Luceafăr, în lectura actorului Teatrului Poetic Alexei Mateevici din Chişinău, Nicolae Jelescu.Moderatorul acţiunii, scriitorul Liviu Apetroaie a evidenţiat cu lux de amănunte necesitatea descoperirii şi cunoaşterii aprofundate a creaţiei marelui dispărut, care , din păcate,”este prea puţin cunoscut în Romania”.

În continuare exegetul operei substanţiale a poetului Ocniţei, prof.Theodor Codreanu de la Huşi a prezentat apariţiile inedite ale poetului şi cele despre Omul şi Creatorul de marcă pre nume Victor Teleucă., unul din marii poeţi ai generaţiei 60 din întreaga literatură romană. Primul volum la care s-a făcut referire a fost:Victor Teleuca-un heraclitean modern,volum conţinînd materiale vizînd importanţa operei teleuciene, dar şi materiale critice scrise de Teleucă, astfel descoperindu-l ca pe un fin  şi subtil critic literar , demn de toată preţuirea.

Criticul Theodor Codreanu  a specificat faptul că Teleucă , spre deosebire de colegii săi de generaţie, a progresat continuu şi cu cît înainta în vîrstă cu atît se autodepăşea ca scriitor.Drept dovadă, din postumitatea sa el ne-a expediat tocmai 4 volume de poeme.Acelaşi exeget a remarcat faptul ca Teleucă este autorul primei poezii basarabene postbelice despre limba romană

A urmat lansarea poemului Rasarit de Luceafar, scris la 1988 şi tipărit abia acum, apoi romanul-fapt al lui Arhip Cibotaru Pe timpul lui Teleucă, care e o epopee a unei vieti încărcate de Sens şi Iubire.Profesorul Nicolae Creţu s-a referit la mai bunul dialog al cărţilor de pe cele două maluri de Prut, poezia şi filosofia lui Victor Teleucă fiind un prilej binevenit şi mult aşteptat de cititorul şi cercetătorul roman. Dl Creţu a amintit tuturor de reproşul bucureştenilor adresat pe vremuri nu prea îndepărtate  lui Eugen Coşeriu:”Basarabenii DVS au rămas la Eminescu”, la care reputatul savant a replicat:”Basarabenii mei au ajuns la Eminescu”. Poetul şi eseistul Traianus din Chişinău a prezentat o emoţionantă  şi detaliată Predoslovie la intrarea în pridvorul eternităţii unui Poet, încununată şi de poemul sau Arestat de Ciocîrlii, dedicate lui Victor Teleucă.

La final, poetul Traianus a urat Mulţi ani , poate chiar nesfîrşiti ani operei teleuciene în cultura romană şi Bun găsit  la Iaşi, în imediata vecinătate a Teiului lui Eminescu.

Scriitorul Ion Ţăranu, ex-ataşat şi el cultural al Ambasadei Romaniei la Chişinău a remarcat noianul de calităţi ale Omului şi Gînditorului ales, pe care l-a cunoscut în realitate .Dl Ţăranu a concluzionat că”iată, prin această lansare deosebită la Iaşi, Victor Teleucă , precum o navă de mare volum, intră cu stindardul sus în literatura romană,unde a şi fost, de fapt,doar că ancorată într-un port”.S-au mai pronunţat Grigore Ilisei, scriitor, redactor la Radio Iaşi,dna M.Ursachi, soţia regretatutului poet ieşean Mihai Ursachi, prof.dr Ion Berghia, basarabean de la Soroca, stabilit la Iasi, tot el şi director al publicaţiei Dor de Basarabia, Ion Beldeanu, scriitor, directorul revistei Bucovina Literară,Cassian Maria Spiridon, directorul revistelor Convorbiri Literare si Poezia, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Iaşi,prof.Valeriu Padgurschi, şef catedră la Universitatea Tehnică din Moldova, cantautorul Toni Ursachi din Iaşi, poetul şi eseistul Emilian Marcu şi mulţi alţii.

În încheiere, editorul tuturor cărţilor prezentate la Simposionul Victor Teleucă, în total 6 la număr,dl Dumitru Gabura din Chişinău a  realizat o incursiune în activitatea poetului, care a fost şi un factor important de promovare a culturii din Basarabia, suportînd  pentru aceasta  pedeapsa partidului  şi a unor colegi de breaslă, a adus mulţumirile familiei sale  şi ale  dnei Teleucă pentru interesul sporit al intelectualităţii ieşene faţă de opera celui pe care va trebui sa-l tot descoperim de acum încolo pentru Vecie.

Dl Gabura a citit un excepţional eseu semnat de Victor Teleucă, după care i-a invitat pe cei prezenţi la o masă  a amintirilor despre Teleucă, pregătită cu alese bucate  şi licoare zeiască de neuitat. Evidenţiem faptul că săptămîna trecută , în cadrul Zilelor Eminescu, concomitent la Huşi şi Chişinău s-au mai desfăsurat două acţiuni importante purtînd conotaţia Teleucă, iar la 24 iunie, la orele 14.00, în incinta Bibliotecii Publice Onisifor Ghibu din Chişinău va fi organizată o amplă acţiune Teleucă, la care şi-au anunţat deja participarea nume de primă importanţă ale literaturii şi filosofiei de pe ambele maluri ale Prutului.

Reclame