MONITOR CULTURAL * on-line

~Ileana Speranţa Baciu: Interviu cu scriitorul Octavian Sărbătoare

O OPERĂ FORMATOARE DE CONŞTIIN Ă

proza mesianică

Aşteptând Salvatorul Lumii în India

(partea întâi)

Profe iile cuprinse în Noul testament- APOCALIPSA, din creştinism, în VECHIUL

TESTAMENT din iudaism, profe iile lui Zarathushtra cuprinse în AVESTA- din

zoroastrism, DIGHA NIKAYA şi ANAGATAVAMSA din buddhism, CORAN şi HADITH

din islamism, RAMAYANA din hinduism sunt comparate, apărând fireasca deducere: calea pe care omenirea se va angrena va fi cea a năzuintei comune majoritătii ei.

Am realizat acest interviu, cu speranta că el răspunde la multiplele întrebări pe care şi le pune

fiecare în viată, referitor la „zilele de pe urmă“.

Octavian Sărbătoare, scriitorul australian de origine română, ne împărtăşeşte esenta

volumului. Planurile de viitor ale domniei sale se înscriu trăirilor însuşite în India.

I: S-a încheiat anul 2007, în care dumneavoastră i-ati adus ca omagiu, lui Mircea Eliade, cărt ile proprii, de factură beletristică, ce dezvoltă esen ele învă ăturilor hinduse. Acum ne oferiti o altă temă, mult mediatizată, prin interesul mereu actual: Cât va tine lumea aceasta? Ce viitor i seprefigurează?

R: Într-adevăr, numele dat cărtii, AŞTEPTÂND SALVATORUL LUMII ÎN INDIA are o încărcătură spirituală deosebită. Predispune la reflectie asupra temei universale a salvării umanitătii, a mesianismului, un subiect esential marilor religii ale lumii.

I: De ce ati asociat această temă Indiei?

R: Am călătorit mult în India. Este o zonă a spiritualitătii în care coexistă toate formele ei majore,întelegând prin acestea marile religii ale lumii. Aici, sunt prezente temele mesianice, şi sunt tratate cu deosebită seriozitate de către comunitătile religioase active, vechi şi noi. Nu numai că ele există ca o preocupare a locuitorilor actuali, dar mediul spiritual invită şi pe alti exponenti ai mesianismului din întreaga lume să vină să facă cercetări în India. Volumul cuprinde în descrierile prezentate de protagonişti fictivi o sinteză a tezelor fundamentale ale tuturor religiilor, a conceptelor despre „timpurile de pe urmă“ ale credintelor lumii,.

I: Deci se aşteaptă ca personalitatea paradigmatică a Salvatorului Lumii să apară în India.

R: Proza mea este fictiune dar este totuşi bazată pe date concrete privind soteriologia oamenilor, şi a lumii în general, aşa cum este portretizată de marile religii. Cât priveşte aparitia acestui personaj, las cititorii să evalueze argumentul pe care îl dezvolt în carte.

I: S-a scris mult despre salvarea omenirii. Cartea dumneavoastră prin ce se evidentiază?

R: Aşteptând Salvatorul Lumii în India aduce sinteza. Nu prezintă o directionare către o singură religie. Toate cele şase mari credinte, cu bogatia lor de idei şi influenta istorică asupra oamenilor,sunt reprezentate cu versiunilor proprii ale aşa zisului „sfârşit al lumii“, iar ca un corolar apare unicitatea Salvatorului.

I: De ce ati ales sinteza şi nu analiza care aprofundează mai mult perspectiva unei singure religii?

R: Sunt influentat de momentul istoric în care ne găsim. Aşa cum am constatat din cercetarea

efectuată în India şi în alte părti din lume, în prezent se dezvoltă o idee centrală privind profetiile„zilelor de pe urmă“. În mod surprinzător am aflat că în prezent omenirea, pentru prima dată,înfiripă o viziune comună asupra salvării, cu care toate marile religii sunt de acord. În trecut religiile au promovat singular ideea salvării. Fireşte că nimic nu s-a întâmplat la acele vremuri.

I: Cu alte cuvinte se crede că acum, în această perioadă istorică, va veni Salvatorul Lumii să

mântuie omenirea.

R: Corect. Trebuie însă observat că o concentrare puternică asupra unui singur scop poate genera efectiv împlinirea profetiilor. Este ceea ce se numeşte efectul vitalist al predestinărilor, teleologia unor evenimente grandioase. Cu alte cuvinte, noi, umanitatea, ne putem îndrepta efectiv în directia profetiilor, în cazul în care sunt suficient de multi oameni care cred în ele. Acest aspect îl voi dezvolta pregnant în partea a doua a cărtii.

I: Se scrie din ce în ce mai mult despre anul fatidic 2012. Credeti în această alarmă?

R: Este posibil să se întâmple, aşa cum am spus, în cazul în care majoritatea, sau o bună parte a oamenilor, cred în evenimentele care ar urma să se petreacă. Din realitatea vietii ştim că dorinta către care ne îndreptăm atentia are sorti de împlinire a ei dacă este sustinută de puterea mintii. Prin extrapolare, atunci când mai multi oameni se concentrează către ceva, acea realitate potentială poate fi concretizată la nivel de colectivitate. Faptele sunt pur ştiintifice, nu au nici o mistică speculativă de idei în ele. Pe de altă parte fenomenele catastrofale au existat în trecut şi vor continua să existe şi în viitor. Sunt factori care nu depind de noi şi factori care depind de noi. Eu mă concentrez asupra celor care depind de noi.

I: Prin scrierea dumneavoastră nu credeti că participati efectiv la amplificarea perceptiei că ceva neobişnuit se va întâmpla cu omenirea în anul 2012?

R: Toate posibilele atentionări privind un eveniment de mari proportii se pierd practic în grandoarea momentului. Cartea mea nu intentionează să-i avertizeze pe oameni să se protejeze împotriva marilor distrugeri la „sfârşit de lume“. Eu prezint o spiritualitate din care cititorul poate alege de partea căror idei se va găsi. În prima parte a cărtii sunt comentate diversele doctrine teologice. Despre lucrarea în sine nu pot spune că este optimistă sau pesimistă. Prezintă o realitate care se construieşte în prezent.

I: Ce vă propune i să reliefati în partea a doua a prozei mesianice?

R: Aceasta va aprofunda mai mult temele prezente în partea întâi, dar în partea a doua voi construi argumentul teleologic la nivel de umanitate, astfel că logica întregii cărti va avea coeziune. Voi folosi atât argumente religioase cât şi ştiintifice. Subiectele vor fi mai pregnant clarificate, astfel că proza mea, deşi este fictiune, va fi destul de convingătoare, încât să apară realitate obiectivă.

Conditia esentială a scriitorului este de a prezenta o varietate de idei care îl pot proiecta pe cititor într-o potentialitate obiectivă.

I: Vă multumim pentru timpul acordat interviului şi amabilitatea de a ne preciza câte ceva din

tainele acestor vremuri.

R: Urez editurii mult succes.

Convorbiri spirituale între scriitorul australian de origine română, Octavian Sărbătoare şi Ileana

Speranta Baciu, directorul Editurii Flori Spirituale.

Copyright © Ileana Speranta Baciu şi Octavian Sărbătoare 2008

Interviu publicat şi utilizat de ILEANA SPERANTA BACIU, cu permisiunea scriitorului.