MONITOR CULTURAL * on-line

~CĂRŢILE scriitorilor Artur Silvestri şi Mariana Brăescu au ajuns la Craiova

Târgul de carte GAUDEAMUS –  Craiova 8-12 martie 2011, a fost un bun prilej pentru cititorii craioveni de a face cunoştinţă cu cărtile lui Artur Silcvestri şi despre Artur Silvestri dar şi- în premieră  pentru Cetatea Băniei- cu volumele de proză scurtă semnate de Mariana Brăescu.   GAUDEAMUS –Craiova  a fost un eveniment editorial şi cultural excelent organizat, în foaierul Teatrului National ”Marin Sorescu” , eveniment care s-a bucurat de interesul instituţiilor de cultură şi de presă, dar şi al publicului larg.

Editura CARPATHIA (aparţinând Asociaţiei Române pentru Patrimoniu) a adus  craiovenilor ultimele noutăţi editoriale dar şi toate cărtile lui Artur Silvestri şi despre Artur Silvestri editate postum, din iniţiativa şi prin efortul soţiei sale, Mariana Brăescu, în total 9 titluri, care au fost prezentate şi oferite gratuit tuturor vizitatorilor standului acestei edituri, Mariana Brăescu continuând astfel generozitatea lui Artur Silvestri care şi-a scris, editat şi dăruit întotdeauna cărţile, cu gândul doar că acestea să ajungă la cei doritori citească şi să le fie de folos.

Noutatea în această serie a  constituit-o ultima apariţie editorială în colecţia Pro memoria ARTUR SILVESTRI” şi anume volumul „ARTUR SILVESTRI –Aşa cum l-am cunoscut”, documentar cuprinzând interviuri cu scriitori, poeţi,critici literari, jurnalişti sau material proprii ale acestora despre Artur Silvestri.

Pentru prima dată Editura CARPATHIA  a prezentat la târgulGAUDEAMUS  şi două volume de proză scurtă semnate de Mariana Brăescu, ”Îmi amintersc şi îmi imaginezpovestiri vrăjite şi ”Imperfecţiuni provizorii povestiri satirice

Pe tot parcursul târgului cartile Editurii CARPATHIA s-au bucurat de interesul publicului, dar vineri 11 martie 2011, ziua lansării volumului documentar „ARTUR SILVESTRI –Asa cum l-am cunoscut”  şi a cărţilor de proză semnate de Mariana Brăescu, interesul mass-mediei locale şi al publicului craiovean a fost focalizat maxim către acest eveniment.. (link MC)

Astfel, TVR Craiova a difuzat, la emisiunea ”Matinalii”, un interviu cu d-na Teodora Mîndru, editor coordinator ,ARP, despre evenimentul lansării volumelor, despre cărţi şi despre autorii lor. În aceeaşi zi, radiop Orion a alocat un timp generos, aproximativ 1 oră, prezentării detaliate a volumelor şi autorilor lor.  iar Radio Oltenia Craiova, a găzduit , în emisiunea Mozaic, a d-nei Liliana Hinoveanu, un scurt interviu în direct prin telefon, cu d-na Teodora Mîndru, treferitor, bineînţeles, la aceleaşi puncte de interes.  Concursurile iniţiate de aceste posture radio tv locale, sponsorizate de către ARP şi Editura CARPATIA cu volume prezentate la târg, au suscitat interesul ascultătorilor şi au arătat ,în acelaşi timp, că atât Artur Silvestri este cunoscut pe aceste meleaguri, cât şi Mariana Brăescu, cunoscută mai ales datorită popularităţii maxime a revistelor pe care le-a inventat şi le-a condus (Casa Lux, Practic, Draga mea).

Evenimentul târgului GAUDEAMUS în ziua de vineri, 11 martie, a fost  lansarea cărtilor ,menţionate,  în spaţiul special amenajat, în foaierul teatrului. Literatura, presa, editurile, cercetarea istorică şi culturală, învăţământul, etc  au fost reprezentate de specialişti locali de reputaţie naţională şi chiar internaţională, de exemplu:  Dl Emil Boroghină,actor şi regizor reputat, director al Festivalului International Shakespeare,  Preşedinte de onoare al Târgului GAUDEAMUS, Dl Dan Lupescu, Director executive al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Dolj şi director fondator al revistei LAMURA, dl. Tudor Nedelcea, prof dr, cercetător la Filiala Craiova a Academiei Române,  reputat scriitor, istoric, editor, dl. Nicolae Negulescu, poet,vicepreşedinte Liga Scriitorilor din România filiala Craiova, fondator de reviste literare, d-na Doina Drăguţ, scriitoare, redactor şef revista „Constelaţii diamandine”, dl. Prof.univ.dr. Florea Firan, important critic literar, istoric,publicist, director al Editurii ”Scrisul Românesc”,Dl Ilarie Hinoveanu, scriitor, poet, istoric şi critic literar, dl Mircea Pospai, director Radio Oltenia, dl prof.univ dr.Ion Deaconescu, reputat istoric literar, critic poet şi autor de studii juridice, dl Florea Miu, redactor revista „Ramuri”, d-na Liliana Hinoveanu, redactor Radio Oltenia, dl Gh Pâtja, redactor revista ”Graiul Maramureşului„ dl Ştefan Tunsoiu- poet, scriitor, journalist, d-na Georgeta Nedelcu, poetă, dl Preda George, etc, multe alte personalităţi craiovene.

 

• Emil Boroghină, în calitatea de  Preşedinte de onoare al Târgului GAUDEAMUS, a deschis evenimentul lansării cărţilor, vorbind succinct despre importanţa evenimentului şi despre  Artur Silvestri şi Mariana Brăescu( pe care i-a cunoscut personal) şi despre bucuria de a primi, la Craiova, cărtile lor.

• Apoi, Teodora Mîndru, editor coordonator ARP,  a făcut o scurtă prezentare a volumelor în lansare, respective:„ ARTUR SILVESTRI-Aşa cum l-am cunoscut”, documentar memorialistic cuprinzând interviuri cu scriitori, critici literari, jurnalişti, istorici, editori etc, care l-au cunoscut, sau materiale ale acestora despre Artur Silvestri, volumul reconstituind profilul personalităţii lui Artur Silvestri din reflexiile acesteia în mintea, inima, amintirile celor care i-au fost apropiaţi intr-o anumită perioadă.

A prezentat de asemenea volumele de proză semnate de Mariana Brăescu:

– ” Îmi amintesc şi îmi imaginez– povestiri vrăjite”, o carte ”despre dragoste şi moarte văzute cu ochii copilăriei”, cum spune însăşi autoarea, „o enigmă, o creaţie tainică, ce parcă i s-a dat autoarei pe o cale necunoscută” , cum spunea criticul Artur Silvestri, căruia soţia sa i-a dedicate acaestă carte.

-„Imperfecţiuni provizorii-povestiri satirice”, un volum ce reuneşte, cum spune şi titlul,  proze scurte care surprind nu numai prin ironia şfichiuitoare care izvorăşte de peste tot, dar  şi prin ascuţite observaţii psihologice, comparaţii ce extind către universal ”scena „ pe care ” se joacă” personajele povestirilor, cu viaţa şi idealurile lor, adesea înguste, ridicule, derizorii.

Sunt cărţi care nu au putut vedea lumina tiparului înainte de 1989.

Multi dintre cei prezenţi l-au cunoscut pe Artur Silvestri sau/şi pe soţia sa Mariana Brăescu şi au dorit să vorbească, să depene amintiri, gânduri, aprecieri, regrete pentru plecarea prea grăbită a lui Artur Silvestri.

• Dan Lupescu, scriitor, editor de seamă, a prezentat un minunat material, extions, despre personalitatea şi opera lui Artur Silvestri şi Marianei Brăescu, din care cităm :

„În Artur îşi avea cuib însuşi curcubeul. De o bunătate şi o generozitate ieşite din comun, însă

straşnic camuflate de o mustaţă pandurească, de vajnic muschetar, părul negru corb şi ochii aşijderea, prinţul Artur putea devein instantaneu şarpe de dudău, de-l galben, de muşcă rău, în caz că îi atingeai mândria voievodală cu o vorbă anapoda sau fie şi numai cu o privire nelalocul ei……

Artur Silvestri era, în acea vreme, luptătorul din  linia întâi a revistei ,,Luceafărul’’ pentru promovarea ideii de policentrism cultural…

Călăreţ solitar, dar cu o tărie de caracter indubitabilă şi un profesionalism de invidiat, Artur făcea să supravieţuiască, peste epoci, poate chiar fără să ştie el însuşi la acel moment, mitul Călăreţului Trac, mitul Cavalerilor Danubieni. Critic literar, cu verb deseori şfichiuitor, virulent, dar bine argumentat, Artur Silvestri a dat relief unei noi hărţi literare a României deceniilor postbelice……

Cerându-mi scuze pentru faptul de a fi adăstat poate prea mult sub geana de lumină a evocării chipului/omului Artur Silvestri, affirm că doamna Mariana Brăescu este apărătorul cel mai avizat al imaginii lui Artur Silvestri, aşa după cum prof.univ.dr.George Sorescu este apărătorul neobosit al fratelui său mai mic, Marin Sorescu, căruia îi valorifică în postumitate operele.

Ţin să o felicit pe doamna Mariana Brăescu pentru inspiraţia de a-şi fi vândut afacerea Casa Lux şi de a se decica scrisului, creaţiei în proză, concomitant cu punerea în valoare a vastei opera a regretatului său soţ şi cu continuarea proiectelor lansate de acesta.

Într-un format foarte elegant şi practic, volumele pe care Mariana Brăescu le dăruieşte iubitorilor de literatură şi Târgului de carte Gaudeamus atestă statutul de scriitor stăpân pe sine, pe mijloacele specifice genului, pe care le exploatează cu un rafinament benedictin şi jucăuş.”

 

• Prof dr Ion Deaconescu : Îl cunoşteam pe Artur Silvestri de vreo 30 de ani, de pe vremea când împreună încercam să publicăm diferite lucrări  la Editura  Scrisul Românesc, din Craiova, din vremea când Artrur Silvestri nu a reuşit să publice jurnalul lui Pius Servien , un craiovean celebru, din varii motive. Artur Silvestri este un spirit enciclopedist , un critic literar cu o vervă extraordinară, având acid şi dragoste în vârful peniţei, un istoric al culturii ce a făcut analize pertinente şi extrem de sugestive , scriitor plurivalent, în egală măsură şi manager ocupându-se de un sector atât de singular la începutul anilor ’90 : imobiliarele. Îmi spunea de foarte multe ori “mi-am făcut datoria ce aveam de făcut “, din nefericire şi-a facut datoria şi a plecat acolo sus prea devreme ca să ţină companie gândurilor lui Dumnezeu. Sper că Artur va rămâne întotdeauna în inimile noastre. O felicit pe doamna Mariana Brăescu pentru grija şi dragostea extraordinară pe care le poartă scrisului lui Artur Silvestri.

 

 

 

• Prof.dr.Tudor Nedelcea:“ Artur Silvestri şi Doamna Mariana Brăescu au constituit o familie de scriitori, iar  care după trecerea la cer a lui Artur Silvestri doamna  se ocupă cu devotament de perpetuarea memoriei soţului său. Artur Silvestri merită grija pentru opera şi memoria lui, acest lucru, pentru că şi el atunci când a fost la Luceafărul , a făcut enorm pentru scriitorii din provincie.

Pot să afirm că revista Luceafărul, în acea perioadă,  cu Dan Fruntelată, Mihai Ungheanu, Artur Silvestri, Nicolae Georgescu, Iulian Neascu, a fost revista cea mai revoluţionară din România, revista care a ridicat multe probleme de cenzură, mai multe decât  România Literară. In revista Luceafărul, graţie lui Artur Silvestri  care a inaugurat rubrica noua geografie literară, erau publicaţi scriitori scriitori din întreaga ţară, era singura revistă în care aveau acces scriitori din provincie. El însuşi a făcut deplasări în provincie pentru a recruta viitori mari scriitori. Este un fondator de excepţie , unul dintre susţinătorii naţionalismului , promovând şi stimulând personalităţi marcante. Îl putem omagia pe Artur Silvestri  citindu-i cărţile şi dăruind, mai departe, cărţile lui.”

 

• Florea Miu, scriitor, redactor revista Ramuri . Am fost coleg cu Artur la Universitatea Bucureşti , era unul dintre preferaţii marilor profesori ai noştri.  Sigur că aş putea spune multe lucruri despre el, dar mă opresc la două lucruri : în primul rând a fost un prieten extraordinar care m-a primit cu sufletul deschis şi nu am să uit niciodată acest lucru , iar în al doilea rând a fost un om care ne-a  luat în considerare scrisul nostrum, al celor din provincie.. Prima dată a scris despre mine in “Săptâmana”, el era în foarte bune relaţii cu Eugen Barbu, apoi în Luceafărul. Două chestiuni care cred eu că  au fost argumente puternice intr-o prietenie care ne-a legat. Pentru mine el nu a plecat şi nu va pleca niciodată, va fi întotdeauna present.

 

Ar mai fi fost multe de spus, şi mai erau doritori să împărtăşească celor prezenţi ideile, sentimentele lor, dar din păcate, timpul alocat lansării terecuse de mult, aşa încât, spre regretful nostrum, nu i-am putut asculta pe domnii NN Negulescu, dl Ilarie Hinoveanu şi pe altii poeţi şi scriitori prezenţi.

Ne-am despărţit cu promisiunea că vom păstra legătura prin scris şi publicaţiile pe care le gestionăm, la care colaborăm şi cu speranţa că, la  o viitoare întâlnire literară la Craiova,  va fi prezentă şi scriitoarea Mariana Brăescu.

Dar, misiunea echipei ARP nu s-a redus la incinta Târgului de carte ci, în această perioadă a făcut multe drumuri în zona Olteniei şi către Vâlcea şi căttre Tg Jiu, şi în muniucipiul Craiova, ducând donaţiile de cărţi din partea doamnei Mariana Brăescu şi Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, către biblioteci, instituţii de învăţământ şi de cultură, căttre cititori.

Darul de cărţi a fost foarte bine primit şi apreciat de toţi  începând de la vizitatorii standului Editurii Carpathia la Târg, şi de la participanţii la evenimentul lansării, până la premianţii concursurilor radio sit v sponsorizate cxu premii în aceste cărti şi la reprezentanţii instituţiilor culturale şi bibliotecilor care au primit donaţii.

Tuturor, le dorim lectură plăcută şi cu folos sufletesc.

 

A consemnat

MIRUNA COSTIN

 

Reclame