MONITOR CULTURAL * on-line

~”Cetatea Culturală”

O revistă care promoverază valorile cultural-literare transilvane

A apărut nr. 8 (68), 2007, al revistei de cultură, literatură şi artă Cetatea Culturală. Revista, aflată în al VIII-lea an, respectiv a III-a serie, este editată de SC Sedan Casa de Editură SRL cu sediul in Cluj-Napoca. Din colegiul de redacţie al revistei fac parte: Dan Brudaşcu (redactor şef), fondatorul publicaţiei, Miron Scorobete (redactorşef adjunct), Ion Cristofor (secretar general de redacţie), Daniela Gîfu (grafică) şi Ioachim Gherman (tehnoredactare). Revista beneficiaza de colaborarea unor scriitori, poeţi, critici şi istorici literari şi de artă, universitari, academicieni, din ţară şi din peste 35 de ţări ale lumii. Publicaţia nu este şi nu a fost niciodată aservită politic. Urmăreşte, pe de o parte, promovarea valorilor cultural-literare transilvane şi naţionale, iar pe de alta deschiderea spre cultura universală.

În sumarul numărului 8/2007 pot fi citite următoarele texte:

1. Gelu Neamţu – Omagiu magistrului (acad. Camil Mureşeanu la împlinirea a 80 de ani)

2. Teofil Răchiţeanu – Catrene

3.Cornel Ungureanu – Homo religiosus, între V. Voiculescu şi N. Steinhardt

4. Petra Vlah (SUA) – Poeme

5. V. Fanache – Lumina din Lacrimă

6. Eugen Evu – Poeme

7. Constantin Cubleşan – Dimensiunea comică (Gheorghe Glodeanu)

8. Ana Certera – Alt drum deschis (poem)

9. Dorin Popa – Poezii

10. Dan Brudaşcu – De la epigonism eminescian la poeta vates

11. Dumitru Cerna – Panait Cerna despre Eminescu

12. Theodor Damian (SUA) – Poezii

13. Ion Buzaşi – Pavel Dan şi Blajul

14. Ioana Geier (Germania) – Erato (poem)

15. Adina Ungur – Pelerinajele Mariei

16. Lucia Dărămuş – Despre Universalii

17. Hanna Bota – Consecvenţă (din ciclul Memorii)

18. Valeria Manta Tăicuţu – Oglinda ascunsă-n adânc

19. Ionel Andraşoni – Drumul lui Păcală

20. Lucian Bagiu – II. Anizocronie (proză)

21. C. Stoianov (Hunedoara) – Debut poetic

22. Adrian Ţion – Vocaţia literară a unor peregrini prin timp

23. Dan Marius Drăgan – Sonete

24. I. Stier – Comoara Liviei Bacâru

25. Valeria Milescu – Poeme

26. Daniela Gîfu – Maria din Magdala

26. Aurel Podaru – Dragoste şi socialism (proză)

27. Ion Cristofor – Pictorul Vasile Gheorghiţă

28. G. Mosori (Israel) Cuba de la un capăt la altul (note de călătorie)

29. F. Hellens (Belgia) Însemnări dintr-o lucarnă

30. Eugen Evu – H. R. Patapievici sau profetul batjocoritor (note de lectură)

31. Lavinia Bălulescu – Poezii

32. Marcel Tolcea – Poezii

33. Diana- Cristina Şerban – Poezii

34. Miron Socorobete – Romanul unei aventuri spirituale sau salt în mister

35. Jorge Luis Borges – Infernul, I, 32

36.Roxana Guliciuc – J.M.G. Le Clezio – Frânturi de singurătate

37. Meridiane lirice – Vechi poeţi chinezi.

Acest număr al revistei este ilustrat cu lucrări de grafică şi pictură ale maestrului Vasile Gheorghiţă.

Revista poate fi comandată la redacţie, pe adresa: Vasile Pârvan nr. 2, Cluj-Napoca sau la aceasta adresă de mail. Plata se face prin ramburs. Pretul unui exemplar, inclusiv cheltuielile de transport pe teritoriul Romaniei este de 7,5 RON. Redacţia adresează celor interesaţi propunerea de a trimite colaborări. Pentru numărul pe luna septembrie, materialele vor fi expediate, exclusiv în format electronic, până în data de 10 august a.c. Textele şi materialele ilustrative trimise la redacţie nu se înapoiază. Nu publicăm toate materialele trimise.

Dan BRUDAŞCU – redactor şef

Reclame