MONITOR CULTURAL * on-line

~Dumitru Bunoiu :“Cuget Liber”

” CUGET LIBER” – PACTUL CU VIITORUL

MOTO: „Scopul civilizaţiei nu este progresul ştiinţei şi maşinilor, ci acela al omului.” Alexis Carrel

Nu spun o noutate când afirm că „înainte de a-i învăţa pe alţii, trebuie mai întâi să înveţi tu”. Acest adevăr mă urmăreşte şi astăzi şi îndrăznesc a completa: trebuie să înveţi, implicând personalitatea ta, căci actul instruirii şi al cunoaşterii este totuşi personalizat şi nicidecum înregistrare mecanică şi retransmitere de informaţii într-o „aură” convenţională.

Ca dascăl, responsabilitatea actului educaţional este covârşitoare , de vreme ce şi prin tine, formarea caracterului tinerei generaţii, devine măsura propriei tale împliniri.De la această minune nu poţi abdica decât prin negarea poruncii divine: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Înzestrarea cu harul celui ce face BINELE, este datorie şi rost ca fiinţă raţională, căci altfel n-ai fi.
Omul intelectual şi sufletesc” nu este numai experiment consumat, fapt istoric, ci este mai ales jertfă de sine, foc continuu mistuitor, profetism ce vine dintr-un timp pe care nu-l cunoşti, ce ţi s-a dat a fi reductibil FAPTĂ, care rămâne şi împlineşte.

În biografia mea de călăuzitor şi împlinitor al CUVÂNTULUI şi LITEREI „ora astrală”, adaugă acel miracol, pe care nu voi înceta a-l desluşi „din pomelnicul”vieţii, ca zidire şi aducere aminte pentru cei care au fost şi pentru cei care vor veni.Au trecut zece ani de când într-o toamnă bogată în rod, alături de distinşi colegi şi elevi ai „Grupului Şcolar General Gheorghe Magheru” din Tg-Jiu, am pornit la scrierea revistei de cultură şi educaţie „CUGET LIBER” ca parte importantă a unui proiect cultural , civilizator, în mediul şcolii şi societăţii.

Revista cu apariţie trimestrială, a crescut ca Făt-Frumos din poveste, de la an la an, întrunind sufragiile junilor naţionale , primind onorantul titlu de „LAUREATĂ NAŢIONAL” şi locul I între cele mai reprezentative şi valoroase reviste din ţară. Urmarea firească a desfăşurării unei asemenea activităţi, a fost descoperirea şi afirmarea talentelor tinerei generaţii de elevi, în viaţa publicistică şi literară.De la acest nivel am publicat an de an prin „Fundaţia Cultural Ştiinţifică General Gheorghe Magheru” numeroase şi apreciate cărţi de poezie, proză , dramaturgie, carte tehnică, memorialistică şi cercetare istorică, având la o zi de bilanţ, fondul propriu de carte şi revistă, ca pe argument la împlinirea crezului nostru de CREDINŢĂ , că ne este dat ca dascăli şi elevi să ridicam spre „veşnicie” neamul şi locul acestui neam, între neamurile şi locurile alese a fi ÎMPLINIRE după CUVÂNTUL ce zice: „VOI SUNTEŢI MOŞTENIREA MEA”.