MONITOR CULTURAL * on-line

~Maria Daniela Pânazan: „Discobolul“

VIAŢĂ ŞI ÎNVIERE. MOARTE ŞI TRECERE. REÎNTOARCERE ŞI NEMURIRE. “DISCOBOLUL” – Revistă de cultură. Apare sub egida Uniunii Scriitorilor, Alba Iulia. Serie nouă, Anul XI, Nr. 121-122-123 (126-127-128), ian.-feb.-mar.2008
Când pleacă prietenii,/ parcă te-ar trage un pic după ei” – aşa îşi începe un poem Kocsis Francisko, poem dedicat amintirii unui atât de bun Prieten, scriitorul Eugen Curta, plecat din Lumina acestei vieţi către o altă Lumină, divină, în aceeaşi zi, 24 februarie 2008, cu un alt poet albaiulian, Ion Sângereanu. Moartea însă e trecere. Aşa cum obişnuia să spună Ioan Alexandru, „Moartea e trecere nu mă tem/ De moarte ci de iubire-ar trebui/ Căci vieţuirea în eternitate/ Îmi este dată pe cât pot iubi”. Întru această Iubire, poetul, scriitorul, artistul trăieşte şi fiinţează etern în inimile celor rămaşi, pentru că dincolo de Moarte este Viaţă, dincolo de Trecere este Înviere, şi pentru că „Nu e moarte unde e iubire/ Totu-i devastat de paradis” (Ioan Alexandru).

„Discobolul” îşi derulează încet foşnetul foilor (re)scrise cu evocări blânde şi calde ale celor care „au plecat puţin” de lângă noi, Eugen Curta şi Ion Sângereanu, însemnări elogioase (în)scrise de cei care le-au fost apropiaţi, prieteni, colegi – scriitori: George I. Nimigeanu, Ionel Popa, Ioan Veza, Kocsis Francisko, Cornel Nistea, Mircea Stâncel, Gheorghe Dăncilă, Gheorghe Jurca, Ioan Popa, Veronica Oşorheian, Ion Buzaşi, Vasile Moga.

Rubricile curente întregesc un armonic cuprins: cărţi, autori, cronici vorbesc despre „Agonia cuvintelor” a lui Ovidiu Vasilescu, despre „antiorientalia, 3” a lui Mircea Stâncel, despre „Condamnat”(ul) lui Radu Igna, despre „Cartea bucuriilor epifanice” a Părintelui Ioan Petraş, despre „A.E. Baconski. Scriitorul şi măştile” a Magdei Wather sau despre „Uitaţi-vă prin mine”, placheta de versuri a Danielei Şontică, despre „Generaţia 80 ea însăşi” sau despre „Radu Mareş şi codul spart al receptării celuilalt”.

Temele la alegere umplu spaţiu foşnit al foilor aducând în actualitate scrierile lui Geo Bogza (articol semnat de domnul prof.univ.dr. Ion Buzaşi), ale lui Ion Lăncrănjan (sub semnătura valorosului scriitor Ion Brad), ale lui Lucian Blaga (Adriana Miţă şi Diana Streza-Cantacuz) sau ale lui Gheorghe Crăciun (Mariana Gorczyca).

Un frumos Omagiu este adus lui Ovidiu Bârlea la împlinirea a 90 de ani de la naştere de către Avram Cristea, Cornel Nistea, Virgil Florea, Ion Cuceu, Ion Taloş, Iordan Datcu, Viorica Niscov, Ilie Moise, Nicolae Constantinescu, Ion H. Ciubotaru, Helga Stein, Antoaneta Olteanu, Nicolae Danciu, Cornelia Jurca, Voicu Ioan Macaveiu, Doina Blaga, Ion Buzaşi.

Partea finală a revistei „Discobolul” conţine însemnate şi delicate pagini de poezie şi proză. Te arcuieşti uşor printre frumoasele poeme semnate de Nicolae Drăgan, Ovidiu Vasilescu, Gheorghe Dăcnilă sau printre fascinante pagini de proză având ca autori fie pe Titu Popescu, fie pe Cornel Nistea (cu un fragment, Izgonirea din rai, din romanul aflat în pregătire pentru tipar, Amintiri din şezlongul albastru), fie pe regretatul (deja!) Eugen Curta (cu un Capitol suplimentar la cererea unui Personaj, fragment din romanul postum Amurg în piaţa intimă), fie pe valorosul prozator Ioan Popa (cu o povestire intitulată Fercheneaţa).

Un interviu al Gabrielei Chiciudean şi al câtorva studenţi albaulieni cu romancierul Radu Ciobanu şi o „Varia” închid filele „Discobolului” ce-a meditat, un pic doar, asupra Vieţii şi a Morţii, asupra Trecerii şi a Reîntoarcerii. De aceea, gândul rămâne la „marea trecere” blagiană şi la Învierea alexandriană: „Nu mai este moartea la putere/ Giulgiuri rămase goale în mormânt/ Pământul sfâşiat de înviere/ E vindecat de celălalt pământ / De-acuma vieţuirea-i libertate/ Frica de moarte-a dispărut/ Străvezi umilă vietate/ Paradisul care te-a-ncăput / E-atât de sigur că nu mai este moarte/ Că voi pleca de-aici fără să mor/ Mă-ntorc la tine mamă de departe/ Cu fiul tău la chip nemuritor”.

MARIA-DANIELA PĂNĂZAN

Reclame