MONITOR CULTURAL * on-line

~Aurel Anghel: „Dumnezeu Ştie cine m-a facut !”

Ce cred eu că mă defineşte?

O naivă încredere în oameni şi în rostul lor condiţionat de credinţă.Asta am învăţat de la părinţii şi bunicii mei pe care nu i-am auzit vorbind de rău pe alţii, care au fost oameni simpli, truditori neobosiţi în câmpia cea fără de zare a Bărăganului natatal.

Acolo am deschis ochii la 23 iunie 1938 în comuna Cocora din părinţii Ion şi Ioana Anghel, cei care au adus pe lume 6 copii, eu fiind al treilea.Trei băieţi şi trei fete.

Fiecare cu destinul lui.

Mama dorea să mă fac preot, tata, mai practic în toate cele, m-a îndemnat să merg la pedagogică, să aibă doi învăţători în familie. A mai fost o soră Rada care a lucrat ca învăţătoare la Fierbinţi, acum odihneşte acolo de 15 ani.

Bunicii au fost neştiutori de carte, nu pot spune analfabeţi. Bunica din partea mamei a învăţat să citească şi să scrie in căteva luni după ce am ajuns eu învăţător în sat.

Am absolvit Şcola Pedagogică din Buzău promoţia 1955. După trei ani am urmat cursurile institutului Maxim Gorki din Bucureşti şi am fost repartizat prin Ordinul comisiei Guvernamentale la Liceul Hasdeu din Buzau unde am lucrat 45 de ani fără pauză.

Scriu de la vârsta de 9 ani. Mă piteam în copca din şură să nu vadă cineva că fac eu aşa ceva.

Nu am publicat decât articole prin ziare până în anul 2000 când s-a produs minunea.O carte de poezii pentru copii, COŞUL CU JUCĂRII, urmată de alta JUCĂRIILE VORBESC, apoi MODELUL MEU, despre marii mei dacăli de la Pedagogică, o şcoală binecuvântată de Dumnezeu, din păcate ,eu fiind elev în cei mai cumpliţi ani de comunism. Nu am studiat în şcoală decât limba rusă.

O întâmplare, legată de fiica mea care a studiat engleza la Bucureşti şi chineza la Nanjing în China, m-a dus acolo 3 luni, la Shanghai, unde conduce o grădiniţă particulară.

Experienţa aceloe trei luni a fost pentru mine un adevărat şoc cultural.Am scris o carte OCLIPĂ ÎN CER  impresii din această întâmplare la care nu am visat vreodată .

A urmat întoarcerea mea în orizontul sufletesc al satului natal. Am scris o carte cu întâmplări şi personaje reale din Cocora, CASA DIN VIS.

În anul 2006 am publicat şi LA UMBRA FIRULUI DE GRÂU, poezii, o transfigurare a lumii din care am plecat şi la care mă întotc tot mai des.

Bucuria de a scrie pentru copii este unul din darurile pe care le-am primit prin credinţă. In acelaşi binecuvântat an a părut O LUME ÎN PALMA MEA, poezii pentru ziua de 1 IUNIE.

Vara anului 2006 a fost cel mai frumos dar pe care l-am primit de la Cel de Sus. Acolo, la Bisoca, într-o tabără de Creaţie  şi Credinţă, am început scrierea Psalmilor în versuri după Biblia de la Bucureşti .

Pe 13 decembrie la seminarul teologic din Buzau am lansat acestă carte pe care o consider o adevărată binecuvântare.

Cola borez de doi ani cu redacţia revistei Helis din Slobozia, redactor-şef, fiind poetul Gheorghe dobre.A,m primit cartea lui, EXERCIŢII DE LIBERTATE, am fost impresionat ce poeţi sunt în românia despre care aflăm de cele mai ulte ori din ântâmplare.am vrut să scriu o cronică despre carte şi nu m-am putut opri, în câteva luni am scris o carte întreagă de eseuri pe care am intitulat-o EXERCIŢII DE DRGAOSTE CU ZEII LUI DOBRE GHEORGHE, publicată in februarie 2007 şi lansată la biblioteca din oraşul Amara judeţul ialomiţa în cadrul acţiunilor din PRIMĂVARA POEZIEI EUROPENE.

Pe data de 1 iunie 2007 a văzut lumina tiparului o mică antologie de poezii pentru copii, CRÂNGUL CU PITICI ŞI CU BUNICI.

Proiectele literare sunt poate cam multe. Am dat la tipar o carte de eseuri despre cărţile lui Gheorghe Iova, scriitor din grupul optzeciştilor ÎNTEMEIEREA TEXTULUI.

Am în redactare finală două cărţi :ÎNTOARCEREA COCORULUI ŞI galeria cu ploşniţe dintr-o trilogie autobiografică intitulată RĂTĂCIREA şi din carea apărut deja CASA DIN VIS, LANSATĂ PE 23 IUNIE 2006 LA BIBLIOTECA DIN COMUNA Cocora ,Judeţul Ialomiţa.

Am mai terminat o carte de povestiri pentru copii, LECŢIA DE ZBOR, pe care o tot amân de câţiva ani. Doresc să revin asupra povestirilor să le rescriu, să fie mai scurte ca întindere, raportate mai bine la puterea de concentrare a copiilor din clase mici.

Pentru 1 iunie 2008, dacă Cel de Sus îmi mai dă răgaz, scriu deja la ocrte de ghicitori pentru preşcolari şi pensionari , în calitatea de pensionari.

Am trimis la revistele ARP câteva materiale din cartea ce se apropie de sfârşit DIALOGURI DINCOLO DE CUVINTE. câteva au fost publicate şi vă rămân îndatorat şi angajat să continuu munca mea din ultimii ani care îmi dă budurie şi sens.

Poate nu am înţeles prea bine ce trebuie să cuprindă mărturisirea de credinţă.

Dacă avem în vedere polisemia cuvântului credinţă , prin tot ce am scris am dovedit că sunt abia în apropierea căii.

Am reţinut cu o tulburare aprte cuvintele dintr-o scrisoare primită recent.

Pe o fântână din întinderea câmpiei fostului judeţ Vlaşaca, stă scris în piatră. DUMNEZEU ŞTIE CINE M-A FĂCUT.

A apărut şi murmură în mine un tainic îndem de a scrie o carte cu acest titlu.

Cu bucurie şi dragoste de Cuvânt

Aurel Anghel

Reclame