MONITOR CULTURAL * on-line

~Victor Sterom: „Mărturisirea de credinţă literară“

DE CE SCRIU? Voi răspunde cu vorbele marelui Dostoievski car spunea: „Nu scrie cine ştie să scrie ci scrie cine nu poate trăi fără să scrie”. Asta e. Scriu fiindcă nu pot să trăiesc fără să scriu. Scrisul e viaţa mea.

PENTRU CINE SCRIU? Nu cred că pot numi o singură persoană sau mai multe persoane cărora s-ar adresa scrisul meu. Cred că scriu – poeme – pentru sufletul meu întru iluminare. Cred că scriu – poeme – pentru câţiva iniţiaţi şi implicit scriu pentru Timp. Pentru ceea ce va rămâne în urma mea ca Om.

DIN CE CURENT LITERAR, „ŞCOALĂ”, GRUPARE LITERARĂ, DIRECŢIE CRD CĂ FAC PARTE? Despre curentul literar din care – probabil – fac parte, las deschisă paranteza celor care vor intra – iarăşi probabil – în creaţia mea cu ştiinţa catalogării cât de cât exhaustive şi nu parcinomioase. Dar despre „Şcoală”, grupare sau direcţie, pot spune că fac parte din „şcoala” impunătoare a poeziei europene şi nu numai, din gruparea literară a talentaţilor scriitori de la Ploieşti – grupare care eu însumi am înfiinţat-o în 1991 şi pe care o conduc şi astăzi, iar ca direcţie– probabil – sunt pe urmele modernismului metaforic care nu îşi va încheia prea curând revelaţia.

CE AUTORI ROMÂNI – STRĂINI CRED CĂ AU PECETLUIT CREAŢIA MEA? Români sunt mulţi, dar mă voi opri la câţiva: GELLU NAUM, MIRCEA IVĂNESCU, DANIEL TURCEA, LUCIAN BLAGA şi chiar GHEORGHE GRIGURCU. Străini: R-M. RILKE, VASKO POPA, WALT WHITMAN, GHIORGHIOS SEFERIS.

CARE CRED CĂ ESTE CARTEA MEA CEA MAI IMPORTANTĂ ŞI CARE „VA ÎNVIA” ÎN VIITOR? POEZIE: Volumul ESEU, critică: volumul: BANCA DE METAFORE. I ată că am numit două cărţi pentru că mă împart între poezie şi critică lite rară.

CINE SUNT CA SCRIITOR? DE UNDE VIN ŞI UNDE MĂ DUC? D upă cum ştim, orice întâmplare a vieţii are două realităţi: una care se vede cu ochiul liber – şi de oricine – şi alta care nu se vede. Eu sunt a scriitor, creatorul acelei realităţi care nu se vede şi pe care o fac – visez s-o fac, doresc s-o fac, vreau s-o fac credibilă şi verosimilă ca pe prima. De unde vin? Probabil dintr-o idee divină şi tot într-acolo mă îndrept…

În rest e viaţă şi aşteptare – a se citi răbdare. Notaţi şi acest dicton al meu: Cine aşteaptă (deci cine are răbdare) trăieşte mai mult.

VICTOR STEROM